Šedý zákal – Katarakta

0
3550

Pod kataraktu alebo šedý (sivý) zákal sa zahŕňajú očné choroby, ktoré sú charakteristické zákalom očnej šošovky. Katarakta je na celom svete najčastejšou príčinou oslepnutia, pričom v 90 % prípadov ide o stareckú kataraktu.

Katarakta ojedinelo vzniká po poranení oka alebo ako následok žiarenia röntgenovým, infračerveným alebo UV-žiarením, ako vedľajší účinok užívania liekov (napr. kortizón), pri diabetes mellitus („cukrovka“), pri chronickom zápale cievovky alebo je vrodená po vnútromaternicovej infekcii (napr. rubeola). Symptómami sú pomaly rastúce poruchy videnia a silné príznaky oslepenia. Pacienti v pokročilom štádiu okrem toho udávajú, že vidia ako cez mliečne sklo. Možnou liečbou je operácia za lokálneho umŕtvenia, ktorá je spojená s malým operačným rizikom a v súčasnosti má veľmi dobré výsledky. V celosvetovom meradle je jedným z najčastejších príčin slepoty.

Operácia sivého zákalu je považovaná za najstarší operačný zákrok nielen v histórii oftalmológie, ale i celkovo v dejinách lekárstva. Až sa to môže zdať neuveriteľné, jeho história siaha zhruba až do roku 2000 pred n. l., kedy sa v Indii, Arábii a v antickom Grécku robili prvé pokusy odstrániť nepríjemnú kataraktu! A nebol to asi žiadny med. „Operácia” sa realizovala tzv. reklináciou šošovky do sklovca, kedy pomocou ostrej ihly, ktorá bola sterilizovaná v plameni, bola šošovka uvoľnená tak, aby spadla do sklovcového priestoru a nebránila priechodu lúčov svetla na sietnici. Ak sa ju nepodarilo „zhodiť” do sklovca, bola šošovka ihlou rozkúskovaná. Pri tomto zákroku nebolo treba používať ani lieky na znecitlivenie, pretože v beľme, ktoré sa pri operácii prepichovalo, je len minimálne množstvo nervov. I to bol jeden z dôvodov, prečo sa odstraňovanie sivého zákalu v skoro nezmenenej podobe uskutočňovalo až do 18. storočia nášho letopočtu a dodnes sa tak dokonca v niektorých rozvojových krajinách robí. Vzhľadom k zlej hygiene a použitej metóde dochádzalo, samozrejme, k mnohým komplikáciám – zápalom, infekciám, odchlípeniu sietnice alebo vzniku druhotného zeleného zákalu. Veľmi často „operácia” nakoniec zapríčinila úplné oslepnutie.

Príznaky a diagnostika

Vzhľadom na to, že pri šedom zákale ide o pomalý a postupný proces, väčšinou sa táto očná choroba zistí až v neskoršom štádiu. Preto je nutné každoročne absolvovať komplexnú očnú lekársku prehliadku. Pacientovi sa okolie javí neostro a matne, zahmlene a skreslene. Kontrasty strácajú na ostrosti, farby na žiarivosti. Niekedy máva človek pocit, že pozoruje všetko ako cez mliečne sklo. Niektorí pacienti sa najprv sťažujú na silne príznaky oslepenia, keď svieti slnko alebo pri protiosvetlení, ako pri reflektoroch protiidúceho auta. Subjektívne pacient udáva postupné zníženie zrakovej ostrosti, hmlisté videnie, úbytok sýtosti farieb. Niektorí ľudia s radosťou zisťujú, že si zrazu vystačia bez svojich okuliarov na čítanie. Je to spôsobené zmenou vlastnosti šošovky lámať svetlo, ktorá je zapríčinená zahmlením šošovky. Niekedy sa postihnutý stáva krátkozrakejším, čím sa najprv kompenzuje jeho starecká ďalekozrakosť. Objavovať sa môžu aj zdvojené obrazy. Diagnostika katarakty je jednoduchá – stačí navštíviť očného lekára, ktorý vás vyšetrí očnou štrbinovou lampou po rozšírení zreničky. Liečba šedého zákalu je väčšinou operačná a výsledkom je navrátenie očnej ostrosti. Pri vrodenej katarakte je mimoriadne dôležité to, aby sa diagnóza stanovila veľmi skoro po pôrode, aby bola prognóza podľa možností dobrá a nedošlo k takzvanej slabozrakosti postihnutého oka.

Liečba a operácia sivého zákalu

Toto postihnutie zraku má iba jediný spôsob adekvátnej liečby, ktorý vracia kvalitu videnia a skorý návrat do bežného života a tým je operácia. Operácia katarakty je najčastejšie vykonávanou operáciou na ľudskom tele. Samotná operácia sa vykonáva ambulantným spôsobom pri lokálnom umrtvení a trvá v závislosti od pokročilosti sivého zákalu od 8-20 minút. Celosvetovo štandardným spôsobom operácie je fakoemulzifikačná technika – je to extrakapsulárna extrakcia, pri ktorej je jadro šošovky rozdelené na malé časti a odsaté pomocou ultrazvukom ovládanej kanyly. Neexistujú žiadne lieky, kvapky, diéty, cvičenie či laserová liečba. Jedinou možnosťou je operácia –odstránenie skalenej šošovky a jej náhrada novou. Operácia katarakty je jedným z najúspešnejších, najbezpečnejších, ale aj najčastejších výkonov. Moderná medicína zaznamenala veľký pokrok v liečbe sivého zákalu. Tento zrak navracajúci operačný výkon podstupujú milióny ľudí ročne. Na oku sa urobí malý rez, vstrekne sa ním špeciálny viskoelastický roztok do oka. Týmto rezom operatér zasunie do oka ultrazvukovú sondu, ktorá rozdrví jadro šošovky. Potom sa z oka vysajú všetky skalené čiastočky. Ďalším krokom je náhrada šošovky. To znamená implantácia umelej šošovky do púzdra pôvodnej. Táto prevezme funkciu starej šošovky. Keď je katarakta odstránená a nová šošovka je na svojom mieste, je možné znovu vidieť jasne. V niektorých prípadoch sa po rokoch videnie môže znovu zhoršiť. Dochádza k skaleniu púzdra pôvodnej šošovky. Hovoríme o sekundárnej katarakte. Vtedy je možné ošetrenie laserom, alebo nenáročným operačným zákrokom. Množstvo úspešne operovaných ľudí dokazuje, že operácia katarakty znamená výrazné zlepšenie kvality života.

Po operácii kataraktu je počas nasledujúcich týždňov nutné značne dbať na nasledovné:

  • nijaká fyzicky ťažká práca
  • žiadny výkonový šport
  • žiadne chodenie do sauny
  • nechodiť plávať ani sa kúpať
  • žiadny tlak na oko
  • nové okuliare sa môžu prispôsobiť po cca. 4-6 týždňoch

Komplikácie operácie

S celkovou mierou 1 až 3 percent je pravdepodobnosť komplikácie spôsobenej operáciou katarakty veľmi malá, a väčšinu komplikácii možno dobre liečiť. Extrémne zriedkavé, ale veľmi obávané sú takzvané expulzívne krvácania počas operácie z cievovky do vnútra oka alebo infekcia oka spôsobená zavlečenými choroboplodnými zárodkami, ktorá sa objavuje v prvých dňoch po operácii. Častejšie sa pooperačne vytvára takzvaná druhotná katarakta. Tá sa vyskytuje výlučne pri extrakapsulárnej operačnej metóde, lebo ide o zakalenie zadného puzdra šošovky, ktoré ostalo v oku. Druhotnú kataraktu možno väčšinou odstrániť laserovou liečbou tým, že sa laserom urobí do zadného puzdra otvor.

Prognóza

Ak neexistujú žiadne ďalšie ochorenia oka, sú vyhliadky na znovuobnovenie celkovej zrakovej ostrosti vďaka operácii veľmi dobré. Miera komplikácii operácie šedého zákalu je veľmi malá. Pri operácii vrodenej katarakty je prognóza závislá aj od doby operácie, lebo je tým ovplyvnený aj stupeň slabozrakosti. Pri jednostrannej vrodenej katarakte je nebezpečenstvo slabozrakosti veľmi vysoké, takže operácia tu musí nastať veľmi skoro. Už existujúca slabozrakosť, ktorá sa vytvára už v prvých týždňoch života, sa nedá viac ovplyvniť ani neskoršou operáciou katarakty.

Prevencia

Dodnes neexistujú žiadne spoľahlivé opatrenia, ktoré by mohli vytvoreniu katarakty zabrániť alebo ju spomaliť. Pri vzniku katarakty zohráva s istotou úlohu množstvo faktorov. Ide však hlavne o proces starnutia.

Úspešnosť operácie

Ak má oko zdravú rohovku aj sietnicu, videnie po operácii sa obnovuje na 100 percent, a to už na druhý deň po vydarenej operácii. Drobná ranka na šošovke môže spôsobiť aj dočasný astigmatizmus, ale tento problém sa v priebehu jedného dňa vyrieši.

Aká je situácia vo svete?

  • Podľa posledných údajov WHO žije na svete 37 miliónov nevidiacich a 124 miliónov slabozrakých osôb.
  • Celosvetovo medzi hlavné príčiny nevidiacich pacientov sú katarakta (47,8 %), glaukóm (12,3 %) a vekom podmienená degenerácia žltej škvrny (8,7 %), pričom tieto ochorenia sa dajú liečiť a oslepnutiu je tak možné predísť.
  • V ekonomicky najvyspelejších štátoch je hlavnou príčinou oslepnutia vekom: podmienená degenerácia žltej škvrny (50 %), glaukóm (18 %), diabetická retinopatia (17 %), šedý zákal – katarakta (5 %).