Manuál pre budúcich rodičov: Ako správne postupovať pri nástupe na materskú pri adopcii dieťaťa

0
3575

Ak bola vaša žiadosť o adopciu úspešná, poradíme vám na čo nezabudnúť pri riešení materskej a rodičovskej dovolenky a nárokov na sociálne dávky. Prinášame užitočné informácie pre budúcich rodičov.

Pri adopcii bábätka máte, ako každý rodič, nárok na materskú a rodičovskú dovolenku. Podmienky sa mierne odlišujú od pravidiel, ktoré sa vzťahujú na biologických rodičov, základne princípy však ostávajú.

Nárok na materskú dovolenku máte, aj keď si adoptujete dieťa

Aj v prípade, ak ide o adoptované dieťa má žena, resp. muž nárok na materskú a rodičovskú dovolenku. Nárok na takúto dovolenku má aj ten, kto prevezme dieťa do pestúnskej starostlivosti alebo sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela. Pracovný kódex nadväzuje na zákon o rodine a poskytuje osobám, starajúcim sa z biologického hľadiska nie o svoje vlastné deti, časový priestor na ich riadnu starostlivosť v útlom veku.

Rozsah trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky je v týchto prípadoch o niečo kratší, a to
28 týždňov oproti štandardným 34 týždňom. Ak sa o dieťa stará osamelá žena či osamelý muž, majú nárok na 31 týždňov v porovnaní so štandardnými 37 týždňami. Ak sa niekto stará o dve alebo viac zverených detí, má nárok na 37 týždňov oproti štandardným 43 týždňom.

Domáhať sa nároku na materskú a rodičovskú dovolenku môže iba ten zamestnanec, ktorý preukáže právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého mu bolo dieťa zverené.

Podmienky na vznik nároku na materskú dovolenku

Nárok na materskú a rodičovskú dovolenku má zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom.

„Zamestnanec musí zamestnávateľovi písomne oznámiť, spravidla jeden mesiac vopred, kedy plánuje nastúpiť na materskú, resp. rodičovskú dovolenku. Pri tejto notifikácii je potrebné predložiť zamestnávateľovi právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa zverené zamestnancovi do opatery,“ uviedla Zuzana Chmeľová, advokátka.

Osoba starajúca sa o adoptívne dieťa má nárok na sociálnu dávku – materské

Podmienky na poskytnutie nemocenskej dávky – materského, sú upravené v zákone o sociálnom zabezpečení. Táto sociálna dávka sa priznáva nielen matke, ale aj žiadateľovi, ktorý sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Žiadateľom nemusí byť iba zamestnanec, ale môže ním byť aj povinne či dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Základnou podmienkou je, aby bol žiadateľ o materské, nemocensky poistený minimálne 270 dní v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do svojej starostlivosti.

Materské sa poskytuje po dobu 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti, maximálne však po dobu, kým dieťa nedovŕši 3 roky. Ak by o materské žiadal osamelý poistenec, bude sa mu vyplácať po dobu 31 týždňov a v prípade, ak sa poistenec bude starať o 2 alebo viac zverených detí, tak má nárok na materské po dobu 37 týždňov.

„O materské je potrebné požiadať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá žiadateľovi poskytne oficiálne tlačivo. Ak je žiadateľom zamestnanec, tlačivo mu musí potvrdiť jeho zamestnávateľ,“ uviedla Zuzana Chmeľová.

Sociálnej poisťovni je potrebné rovnako predložiť právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého sa má žiadateľ o dieťa starať. Po posúdení žiadosti a splnení zákonných podmienok začne Sociálna poisťovňa vyplácať materské v príslušnej výške.

Aktuálna výška materského a rodičovského príspevku

Výška materského a rodičovského príspevku sa naposledy menila 1. januára 2012.

Materské: Je poskytované za dni, a to vo výške 65 % z denného vymeriavacieho základu. V súčasnosti je maximálny denný vymeriavací základ 37,8197 €, a teda maximálna výška materského na 1 deň bude predstavovať 65% z tejto sumy, t.j. 24,60 €.

Rodičovský príspevok: k 1.1.2012 bol 194,70 € a od 1.1.2013 sa jeho suma zvýšila na 199,60 eur mesačne (rodičovský príspevok sa zvýši pri starostlivosti o dve a viac súčasne narodených detí).