Reumatoidnou artritídou na Slovensku trpí približne 26 tisíc dospelých

0
1730

Reumatoidná artritída (ďalej RA) je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým kĺby, svaly, šľachy,  ale niekedy aj iné orgány a systémy – predovšetkým pľúca, cievy, srdce, oči či nervový systém.

Je sprevádzané zápalom kĺbu (artritídou; arthrios znamená po grécky kĺb, prípona itis zápal), ktorý postupne ničí štruktúry kĺbov a mení ich tvar s náväznosťou na poruchu ich funkcie. Toto ochorenie má väčšinou progredujúci priebeh s kolísaním aktivity (striedanie zápalových prejavov s obdobím kľudu) a je pomerne časté. Vyskytuje sa v každom veku, častejšie u žien. Podľa štatistických údajov postihuje 0,5 – 1% populácie (asi 5 prípadov na 1000 obyvateľov), pričom na Slovensku ňou trpí približne 26 000 dospelých  a každoročne pribúda 1300 až 1600 novozistených prípadov. Presná príčina RA nie je známa, vyskytuje sa u jedincov s dedične danou náchylnosťou na toto ochorenie, pričom spúšťacím mechanizmom môžu byť rôzne vplyvy vonkajšieho prostredia.

RA je autoimunitné ochorenie, kde sa uplatňujú poruchy obranyschopnosti a tvorba protilátok proti tkanivám vlastného tela (tzv. reumatoidné faktory), pričom dochádza k aktivácii zápalových procesov. Zmnožuje sa  zápalové tkanivo nazývané pannus, ktoré poškodzuje nielen kĺbovú chrupku, ale i všetky časti kĺbu. Často sa vytvárajú podkožné uzlíky, pričom reumatoidné uzlíky sa vyskytujú aj na rôznych vnútorných orgánoch.

Príznaky RA

Začiatok ochorenia je zvyčajne pozvoľný a charakterizuje ho celková slabosť, chudnutie, prechodné svalové a kĺbové bolesti, ich stuhnutosť najmä v ranných hodinách, niekedy zvýšené teploty.

shutterstock_MIX_bolest_1220px

Charakteristickými príznakmi reumatoidnej artritídy sú zápaly kĺbov a mimokĺbové prejavy. Kĺbový zápal sa prejavuje spravidla symetrickým opuchom 3 a viac kĺbov, najčastejšie drobných kĺbov  končatín, zápästí, avšak postihnutý môže byť ktorýkoľvek kĺb. Prítomná je bolesť, zvýšená teplota kĺbu a niekedy i mierne začervenanie. Raňajšia kĺbová stuhnutosť trvá viac ako jednu hodinu. Bolesť postihnutých kĺbov je v úvode pri pohyboch a pri tlaku, neskôr môže byť aj bolesť kľudová. Pacient hľadá úľavové polohy a pre bolesť obmedzuje pohyb a zaťaženie končatín so zasiahnutými kĺbmi. V neskorších štádiách dochádza k vývoju zhrubnutia, nestability, rôznym deformitám a poruchám ich funkcie.

mimokĺbovým prejavom patria najmä reumatoidné uzlíky – podkožné, kostné a vnútroorgánové; postihnutie srdca a ciev, pľúc, nervového systému, očí, slinných a slzných žliaz, chudokrvnosť. Artritídu navyše môže komplikovať osteoporóza s prejavmi zlomenín stavcov a kostí končatín.

Liečba RA

Pre začatie adekvátnej liečby ochorenia je dôležité presné a včasné stanovenie diagnózy (anamnéza – pohovor s pacientom zameraným na rozbor jeho ťažkostí, klinické vyšetrenie lekárom, laboratórne a rtg vyšetrenie, prípadne ďalšie špecializované vyšetrenia …).

Včasnou diagnostikou RA a jej správnou komplexnou liečbou, pri spolupráci pacienta a lekára – špecialistu, aj toto závažné zápalové reumatické ochorenie môže mať priaznivú prognózu.

Cieľom terapie RA je navodiť remisiu (vymiznutie prejavov choroby) alebo výrazne potlačiť jej aktivitu, zabrániť vzniku štrukturálnych zmien alebo výrazne spomaliť ich progresiu, udržať alebo zlepšiť funkčný stav a predísť tak nezvratnému kĺbovému poškodeniu. Liečba musí byť komplexná – pozostáva z nefarmakologických,  farmakologických, prípadne ortopedicko-chirurgických postupov.

Nefarmakologická terapia si vyžaduje poučenie pacienta o chorobe a nutnosti dodržiavania režimových opatrení, fyzické šetrenie a primeranú fyzickú aktivitu. Liečebný telocvik pozostáva z rozcvičovania kĺbov s cieľom udržania rozsahu pohybu a  a zvýšenia svalovej sily. Ďalej sem patrí dlahovanie postihnutých kĺbov, protetické pomôcky a fyzikálna liečba (elekroliečba, magnetoterapia, liečba chladom, laseroterapia…).

Medikamentózna terapia pri RA má charakter protizápalovej liečby. Na zmiernenie príznakov sa používajú tzv.nesteroidné antiflogistiká, ktoré pôsobia proti bolesti a zápalu, však nepôsobia na podstatu ochorenia a nemenia jeho priebeh. Ten môžu priaznivo ovplyvniť tzv. chorobu modifikujúce lieky (metotrexát, antimalariká, sulfasalazin, leflunomid, cyklosporin A, biologická liečba – infliximab, adalimumab, etanercept, rituximab, abatacept, tocilizumab…). Pri aktívnych formách sa podávajú celkovo alebo priamo do kĺbu glukokortikoidy. Dôležitou súčasťou liečby RA je aj režim proti rozvoju osteoporózy (viď bližšie v publikácii „Ženské bolesti chrbtice- sterilita, inkontinencia, osteoporóza). V operačnej liečbe dominuje synovektómia (odstránenie zápalom zmenenej výstelky kĺbu), úprava deformít kĺbu, prípadne jeho úplná náhrada (endoprotéza).

O funkčnej prognóze reumatoidnej artrtídy rozhoduje stupeň a rozsah postihnutia kĺbov, o životnej prognóze postihnutie vnútorných orgánov.

Foto: shutterstock.com