Na nové daňové tlačivá si musíme počkať aj tento rok

0
1367

Nové tlačivá daňových priznaní na daň z príjmov budú k dispozícii počas januára. Pre verejnosť ich Finančná správa sprístupní na novom portáli finančnej správy ako aj v tlačenej podobe na úradoch v treťom januárovom týždni. Termín na podanie priznania na daň z príjmov je 31. marca 2014.

Tlačivá daňového priznania na daň z príjmu fyzických osôb typ A a B a tiež na daň z príjmu právnických osôb budú pre verejnosť pripravené v druhej polovici januára. V elektronickej podobe budú k dispozícii na novom portáli finančnej správy.

„Tlačené formuláre daňových priznaní budeme na úrady distribuovať v týždni medzi 13. – 17. januárom 2014.“ (FS SR)

Oneskorenie tlačív spôsobilo ich neskoré schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Finančná správa každoročne potrebuje na zapracovanie legislatívnych zmien v tlačivách daňových priznaní cca 3 mesiace. Tento rok boli posledné zmeny schválené začiatkom decembra 2013. Aj preto nie je možné, aby boli tlačivá k dispozícii ihneď v prvých dňoch nového roka. Finančná správa však robí všetko preto, aby boli daňové priznania k dispozícii čo najskôr a skrátime lehotu potrebnú na zapracovanie zmien z 3 mesiacov na cca 6 týždňov.

Už teraz sú k dispozícii na úradoch tlačivá na podávanie dani z motorových vozidiel za rok 2013. Toto daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára 2014. Viac sa dozviete TU.