Kryje vaša terajšia poistka hodnotu vášho domova? Preverte si to

0
1644

Ak máme uzatvorené poistenie domu, bytu, či domácnosti, často si myslíme, že sa ním ďalej nemusíme vôbec zaoberať. Pritom je možné, že v čase, keď sme poistenie uzatvárali, neboli v našej domácnosti napríklad domáce kino, nová podlaha, drahé obrazy alebo cenné zdedené starožitnosti. Odborník na poistenie odporúča, že v prípade ak zvyšujeme hodnotu našej domácnosti novým moderným zariadením, je vždy dôležité prehodnotiť aj poistenie vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, v ktorej sa domácnosť nachádza.

Stanovenie hodnoty nehnuteľnosti závisí od typu nehnuteľnosti, jej rozmerov, stavebných parametrov, použitého materiálu, lokality a podobne. Na základe stavebných a technických parametrov, pracovníci poisťovne vypočítajú hodnotu danej nehnuteľnosti, ktorá tvorí základ pre stanovenie výšky poistného.

Podľa slov poistného odborníka sa problém objaví vtedy, keď sa zistí rozdiel medzi poistnou sumou, uvedenou v poistnej zmluve, a skutočnou reálnou hodnotou nehnuteľnosti. V takom prípade ide žiaľ o podpoistenie, pričom poistený nedostane odškodnenie, aké očakáva.

shutterstock_prasa dom_1220pxUveďme si konkrétny príklad: ak klient uzatvorí poistenie rodinného domu a po niekoľkých rokoch k nemu pristaví ďalšie poschodie alebo ho zateplí a zrenovuje, existujúce poistenie už neposkytuje dostatočné krytie, pretože hodnota domu sa zvýšila a poisťovňa by v prípade škody stanovila výšku náhrady len na základe pôvodných údajov uvedených v poistnej zmluve. S touto výškou poistného plnenia by klient nebol spokojný.

Poisťovňa totiž poistnú sumu nestanovuje na základe toho, aká je kúpna alebo predajná cena nehnuteľnosti. Za základ sa berie hodnota nehnuteľnosti, ktorú je potrebné zvyčajne vynaložiť na vybudovanie novostavby toho istého druhu, rozsahu a kvality v danom meste.

Vlastníci domu alebo bytu, aby mali byť pri uzatváraní poistenia vždy mimoriadne precízni, teda aby poistenie domu, bytu a domácnosti uzatvorili na základe presných a pravdivých údajov.

Kedy je vhodné nechať si skontrolovať parametre uvedené v poistnej zmluve?

1) Predovšetkým v prípade, ak ste si poistku uzatvorili dávnejšie. Starší typ poistnej zmluvy môže byť totiž pre klienta rizikový, napr. z dôvodu, že v prípade zmluvy uzatvorenej v deväťdesiatych rokoch poistka pravdepodobne neposkytovala klientovi také široké a variabilné možnosti krytia ako je to teraz.

2) Ak predmety nakúpené do domu alebo bytu výrazne zvyšujú hodnotu našej nehnuteľnosti alebo zariadenia. Odborník na poistenie radi: Ak si náš dom alebo byt úplne vynovíme: vymeníme nábytok, dvere a okná, podlahy, prípadne vo väčšej miere nakupujeme hodnotné veci, elektroniku, hodnota nášho majetku výrazne stúpne. Aby nám vlámanie alebo škody na nehnuteľnosti nespôsobili zbytočné starosti a veľké výdavky, rozhodne sa oplatí včas si aktualizovať aj poistenie domu, bytu, či domácnosti. Za rozdiel niekoľkých eur v poistnom si môžeme ušetriť aj škody v hodnote tisícok eur.

Samozrejme nie je potrebné meniť poistenie po každom jednom nákupe, ale pri istých hraničných hodnotách a položkách sa odporúča. Napríklad ak dokúpená elektronika, šperky, drahý kožuch či iná cennosť neboli zahrnuté do pôvodne uzatvorenej zmluvy, je možné ich veľmi jednoducho do zmluvy dopoistiť.