Ako prekonať ochorenia pohybového aparátu? (pohľad lekárnika)

0
1568

Lekáreň sa v súčasnej uponáhľanosť dobe stáva miestom prvého kontaktu človeka – pacienta, ktorý môže pociťovať širokú škálu zdravotných problémov.  Problémy týkajúce sa pohybového ústrojenstva patria medzi ne.

Do lekárne zavítajú pacienti s rôznymi stupňami ochorenia pohybového aparátu. Je na lekárnikovi ako odborníkovi, aby na základe cielených otázok posúdil, či je postačujúca samoliečba, alebo pacient potrebuje vyhľadať lekára – odborníka.

Pri problémoch pohybového aparátu lekárnik nemá, na rozdiel od lekára, k dispozícii špeciálne vyšetrovacie zložky ako röntgen, CT alebo magnetickú rezonanciu, preto sa musí spoľahnúť na popis problému od pacienta. Je dôležité snažiť sa problém pomenovať čo najpresnejšie, lebo vyjadrenie: „Bolia ma kĺby, dajte mi niečo…“, je veľmi všeobecné a nič nehovoriace o podstate problému. Je dobre špecifikovať o aký druh bolesti ide či je to bolesť v pokoji, pri pohybe, následne po pohybe, alebo po úraze. Či je bolesť ostrá, bodavá alebo tupá, rozptýlená. Či pacient športuje a aký druh športu, alebo manuálne pracuje. Tieto všetky  informácie pomôžu lekárnikovi nájsť pre každého pacienta ten správny preparát. Podobné informácie je dobré poskytnúť nielen pri problémoch s kĺbmi, ale aj pri ťažkostiach s kosťami, kde je veľmi rozšíreným ochorením súčasnej doby osteoporóza, ktorá vo veľkej miere postihuje hlavne ženy po 50-tom roku života.

Často sa vyskytujú aj poškodenia traumatického pôvodu, rôzne narazenia z pádov a podobne. V prvom prípade je na mieste preventívne užívanie preparátov s obsahom kalcia – vápnika v kombinácii s vitamínom D, alebo ďalšími minerálmi a druhom prípade je dôležitá hlavne u starších ľudí prevencia pádov, lebo tieto veľmi často končia zlomeninami, ktoré sa môžu ťažko a zle hojiť. Potom je dobre sa vyzbrojiť trpezlivosťou, lebo podobné poškodenia či už z ľahkého úrazu alebo ťažšej zlomeniny potrebujú svoj čas na úplné zahojenie.

Svalové problémy bývajú spojené  s rôznymi zápalmi či chronického charakteru, ktorý patrí do rúk odborníka alebo akútne prechladnutia svalov, ktoré je možné riešiť aj samoliečením za pomoci lekárnika.

Veľmi dôležitá je prevencia – predchádzanie týmto ochoreniam. Týka sa to hlavne športovcov a ich pohybového aparátu, ale rovnako aj ťažko manuálne pracujúcich ľudí, alebo ľudí vykonávajúcich monotónne pohyby ako napr. ľudia pracujúci s počítačovou myšou, ktorí  všetci možno akútne nemusia pociťovať problémy, ale tie sa môžu s pribúdajúcimi rokmi prihlásiť.

shutterstock_lieky3_1000pxV prípade že pociťujete problémy alebo môžete byť ohrozenou skupinou ľudí s poruchami pohybového aparátu, nebojte sa opýtať Vášho lekárnika a on Vám poradí či je ochorenie zvládnuteľné samoliečením alebo už potrebujete vyhľadať pomoc lekára odborníka. Je dobre takúto návštevu zbytočne neodkladať, lebo Vaše telo – kosti, kĺby a svaly sa Vám s pribúdajúcim vekom za príkladnú starostlivosť odvďačia bezproblémovým fungovaním.

foto: shutterstock.com