Zastarané odparovacie merače tepla má ešte stále približne 8 % slovenských domácností

0
1513
ista

Až 8 percent slovenských domácností, ktoré vykonávajú rozpočítavanie nákladov za odobraté teplo na základe nameranej spotreby, má na svojich radiátoroch namontované technologicky zastarané pomerové rozdeľovače tepla fungujúce na princípe odparovania.

Spoločnosť ista, ktorá patrila k priekopníkom pomerového merania tepla na báze odparovania, na základe interných dát deklaruje, že 8 % slovenských domácností na meranie tepla ešte stále využíva zastarané technológie a neprešli zatiaľ na modernejší spôsob merania a rozpočítavania energií, ktorý prináša množstvo výhod pre konečného spotrebiteľa i správcov bytových domov.

Meranie založené na odparovacom princípe je fenoménom minulého storočia. Odparovacie ampulky, obsahujúce odparovaciu kvapalinu methylbenzoát, je nutné meniť každý rok a v porovnaní s novými technológiami, ktoré spoločnosť ista Slovakia ponúka, nie sú v žiadnom smere výhodné. Dochádza k viacerým obmedzeniam pri získavaní a rozpočítavaní dát, presnosti merania, ako aj pri poskytovaní informácií o spotrebe, ktoré vyplývajú z požiadaviek Smernice EÚ o energetickej efektívnosti.

„Smernica EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá sa postupne implementuje do našej legislatívy, zásadne ovplyvní spôsob a rozsah poskytovania informácií v oblasti merania spotreby tepla a rozpočítavania nákladov za odobraté teplo. Smernica totiž ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho spotrebe energií v kratších časových intervaloch, nielen raz ročne ako je to dnes. Takéto poskytovanie informácií je však možné iba vtedy, ak budú bytové domy vybavené vhodnou technológiou, napríklad digitálnou alebo rádiovou,“ uviedla Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia, s.r.o.

 

Výhody rádiovej technológie

Najväčšou výhodou rádiového elektronického pomerového rozdeľovača tepla je presnosť merania, možnosť integrácie prístroja do rádiového systému a online prístup k údajom o spotrebe energií. Automatizovaný rádiový systém rýchlo a spoľahlivo prenáša denné údaje na centrálny server a následne do softvérových aplikácií konečného užívateľa, akými sú ekonomické a energetické monitoringy a programy pre rozpočítanie nákladov na energie a vodu. Na rozdiel od starých meračov prístroj zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa a teplotu vzduchu v miestnosti a vyhodnocuje ich rozdiel. Dôležitým benefitom je, že pokiaľ je teplota vykurovacieho telesa pod 23 °C, načítanie neprebieha, pretože softvér prístroja je nastavený tak, že blokuje načítavanie v letných mesiacoch.

Vybrané benefity pri prechode z pomerového rozdeľovača tepla (PRT) založeného na odparovacom princípe na elektronický rádiový pomerový rozdeľovač tepla a možnosti jeho integrácie do rádiového systému cez zbernicu dát nájdete v nasledovnej tabuľke:

PVK_02_2016.indd
zdroj foto: TZB portal a ista Slovakia