Vybavte si účty so snehom a mrazom raz a navždy

0
1104

Treskúce mrazy a sneh dokážu znepríjemniť každodenný život. Zamrznuté chodníky, zasnežené cesty, praskajúce potrubia a strechy prehýbajúce sa pod hrubou vrstvou snehu a ľadu môžu napáchať nemalé škody na majetku alebo ohroziť ľudské zdravie. Systémy DEVI sa postarajú o problémy skôr, než sa vyskytnú.

Práve teraz je najvhodnejší čas definitívne skoncovať s časovo i finančne náročným odpratávaním snehu a solením vonkajších plôch. Na prevenciu možných úrazov spôsobených zanedbanou údržbou treba myslieť o to viac, ak sa stavba nachádza na frekventovanej ulici. Škodám či zraneniam spôsobených snehovou nádielkou možno pritom jednoducho predchádzať. Systémy DEVI pre rozpúšťanie snehu a ľadu poskytujú bezpečnú prevádzku počas zimných mesiacov a zároveň ochranu proti škodám na budovách a komunikáciách počas celej zimy. Inteligentne vyriešia problémy so zamŕzaním potrubia, vďaka čomu možno predísť havarijným stavom.

Ochrana strechy a odtokových systémov

Sneh a námraza môžu v zime vážne poškodiť strechu i fasádu budov, odkvapové a odtokové systémy. Na rozpúšťanie ľadu a snehu v odkvapoch a strešných zvodoch sa odporúča použiť systém odporových vykurovacích káblov DEVIsnowTM. „Vďaka tomuto systému sa sneh a ľad nehromadí v žľaboch a zvodoch a neohrozuje okoloidúcich. Navyše chráni strechu a strešné žľaby pred zničením, čím šetrí dodatočné náklady na opravu,“ vysvetľuje Dušan Lašák zo spoločnosti Danfoss. Systém DEVI pomáha predchádzať právnym dôsledkom prípadných úrazov. Systém možno použiť na rôzne druhy strešných krytín vrátane kovových, lepenkových, štrkových alebo keramických. V závislosti od problému možno systém DEVI aplikovať na strešné hrany, do vypúšťacieho a odvodného potrubia alebo strešných žľabov.

Bezpečný príchod domov

Zamrznuté chodníky a zasnežené cesty môžu v zime narobiť mnoho problémov. Starostlivosť o vonkajšie plochy býva časovo aj finančne náročná. Zabudnúť na mrazivé nástrahy môžete vďaka vysokovýkonnému ochrannému systému termokáblov so spevneným ochranným plášťom DEVIsnow™, prípadne samoregulačným káblom DEVI-iceguardTM alebo tiež špeciálnym vykurovacím rohožiam umožňujúcim jednoduchšiu montáž DEVIsnow™. Tieto systémy sú určené do exteriéru a možno ich inštalovať pod rôzne druhy povrchov pochôdznych a jazdných plôch. Rovnako dobre budú fungovať v prípade betónového, asfaltového povrchu či dlažby. Dokonca sú vhodné aj na vyhrievanie trávnatých plôch či schodísk. S ohľadom na rýchle a rovnomerné roztápanie námrazy na chránenej ploche je dôležitý správny výber elektrického termokábla s dostatočným vyhrievacím výkonom.

Komfortné ovládanie

Systém ochrany dopravných plôch, striech a odkvapových systémov DEVI možno ovládať ručne alebo prostredníctvom špeciálneho regulátora. Vďaka termostatu môžete riadiť činnosť vonkajšieho vykurovacieho systému hospodárnejšie a komfortnejšie ako kedykoľvek predtým. Systém vonkajšieho vykurovania dokáže vďaka informáciám od teplotných a vlhkostných snímačov predísť automaticky vzniku nebezpečnej situácie na chránenej ploche. Termostat zapína systém ochrany len na nevyhnutný čas a minimalizuje tak spotrebu energie.

Koniec praskajúcim potrubiam

V zime sú ohrozené najmä potrubia, ktoré nie je možné dostatočne tepelne zaizolovať alebo uložiť v nezamŕzajúcej hĺbke. Termokáble pomáhajú účinne chrániť potrubia pred nežiaducim poškodením, konkrétne pred popraskaním. Zároveň poskytujú ochranu potrubia pred zamŕzaním a pomáhajú udržiavať teplú vodu v potrubí. Poškodenie potrubia má negatívne následky a oprava je z časového i finančného hľadiska náročná. Ochrana potrubí pred mrazmi pomocou termokáblov prináša úspory aj pri výstavbe a samotnej prevádzke.