Vďaka otvoreniu City Areny budú mať deti v trnavskom sanatóriu terapeutické ihrisko

0
1141

Výťažok z otváracieho ceremoniálu trnavskej City Areny poputuje do Denného detského sanatória pri Fakultnej nemocnici Trnava. Deti, ktoré trpia pohybovými a neurologickými problémami, tak získajú 10 000 EUR. Tie budú spolu s ďalšími darmi, ktoré v minulosti získali od organizátorov charitatívneho golfového turnaaj Hospitality Golf Cup, použité na výstavbu terapeutického exteriérového ihriska.

Deti, ktoré navštevujú Denné detské sanatórium pri Fakultnej nemocnici Trnava, vyžadujú intenzívnu a dlhodobú rehabilitáciu. Je nevyhnutná z dôvodu ich základného ochorenia, ktorým je napríklad detská mozgová obrna, dýchacie problémy a iné. Terapia im pomáha pri integrácii do spoločnosti a pri postupnom zvládaní činností, ktoré sú pre zdravých ľudí samozrejmé.

„Za predošlé dva roky sme si odložili peniažky, ktoré sme dostali z turnaja Hospitality Golf Cup. Je to 10 300 EUR. Dar po otvorení City Areny nás nesmierne potešil, lebo sme sa opäť priblížili k terapeutickému ihrisku a s podporou Fakultnej nemocnice Trnava máme dostatočnú sumu na to, aby sme sa mohli pustiť do nákupu a stavania,“ neskrývala radosť Melánia Zvonárová, vedúca sestra Denného detského sanatória pri Fakultnej nemocnici Trnava.

Celé terapeutické ihrisko bude pozostávať z veľkej integrovanej zostavy na rôzne cvičenia a zábavu, zo schodíkov so šikmou plochou, ktoré budú slúžiť na cvičenie dolných končatín, a z veľkého cvičiska motoriky s priemerom 6 metrov.

„Denné detské sanatórium predstavuje súčasť nemocnice, ktorá nesmie byť stavaná popri všetkých našich pracoviskách na vedľajšiu koľaj. Správnym prístupom, ktorým v súčasnosti stanovujeme štandardy v tejto oblasti, vieme absolútne meniť budúce životy malých pacientov,“ zhodnotil riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický. „Tieto finančné príspevky, ako aj ďalšie zdroje, ktoré sme získali od vlády a budú použité na rozsiahlu rekonštrukciu budovy sanatória, nám umožňujú udržiavať a zlepšovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť,“ uzavrel Neštický.

Autor fotografie: Foto 4F Norika.