Domov Komerčné články Vďaka moderným technológiám je kontrola peňazí príjemná vec

Vďaka moderným technológiám je kontrola peňazí príjemná vec

Výskum spoločnosti MasterCard ukazuje, že klienti nevnímajú monitorovanie svojich financií ako nezáživnú rutinu, práve naopak – robia to radi a rozhodujúce slovo pri výdavkoch domácností majú ženy

Kým väčšina z nás pravdepodobne najnovšie tabuľky a grafy v sekciách novín venovaných financiám preskakuje, zdá sa, že sledovanie našich vlastných peňazí nás baví oveľa viac: 80 % respondentov hovorí, že radi monitorujú stav svojich financií a snažia sa mať svoje výdavky viac pod kontrolou. Ukázal to nový celoeurópsky prieskum spoločnosti MasterCard®,jednotky v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách.

V rámci šiestich skúmaných krajín si až 77 % ľudí pravidelne kontroluje stav účtu a 79 % vie presne, aký je ich kreditný limit. V ére, v ktorej je väčšina mailov nevyžiadaných a väčšina doručených správ putuje rovno do koša, tvorí pošta týkajúca sa peňazí výnimku: 66 % ľudí v celej Európe si so záujmom číta všetky správy od svojej banky alebo poskytovateľa platobnej karty. Dopyt po väčšej kontrole nad našimi financiami ide ruka v ruke s nedostatkom dôvery voči bankám. Iba 54 % respondentov hovorí, že dôverujú svojej banke a iba 31 % si myslí, že im ich banka poskytuje dostatočné informácie.

Keďže možnosť kontrolovať si bankový účet prostredníctvom internetu a mobilných aplikácii je dnes už dostupná širokej verejnosti, stúpa aj miera finančnej uvedomelosti medzi klientmi bánk: až 76 % využíva technologické možnosti a spravuje svoje financie prostredníctvom internetu. Takisto sa snažíme vyhýbať možnostiam, ktoré by mohli celkový prehľad o finančnej situácii skomplikovať: 64 % respondentov vyhlásilo, že sa snaží vyhýbať nákupom pomocou kreditnej karty.

Napriek tejto možnosti si ešte stále mnohí klienti bánk ukladajú peniaze doma a tento zvyk je naďalej pomerne rozšírený bez ohľadu na to, či sú ich zdroje obmedzené alebo nie[1]. Tento typ sporenia je nielen zastaraný, ale v období moderného internetu, keď iba 35 % z nás pravidelne navštevuje pobočku svojej banky, aj značne nepohodlný. Ľudia ho odôvodňujú rôznymi spôsobmi, napríklad: „Ak mám peniaze v banke […] zrazu zistím, že sú minuté, ani si nestihnem všimnúť ako“ – hoci väčšina z nás v porovnaní s hotovosťou (42 %) uprednostňuje platby pomocou karty (64 %).

Pokiaľ ide o odvekú otázku – kto v domácnosti rozhoduje o výdavkoch, finančnými záležitosťami sa zaoberajú predovšetkým ženy. 83 % z nich tvrdí, že oveľa bežnejšie kontrolujú stav financií v porovnaní so 78 % mužov. Ženy tiež s oveľa vyššou pravdepodobnosťou pravidelne kontrolujú zostatok na svojom účte (79 % žien v porovnaní so 74 % mužov). Je to celkovo v protiklade s predstavami mužov, ktorí si myslia, že sú to oni, kto v otázkach financií rozhoduje – až 62 % z nich si myslí, že robia väčšinu rozhodnutí súvisiacich s ich domácim rozpočtom.

„Vieme, že ľudia chcú mať čoraz viac pocit, že majú svoje peniaze pod kontrolou a zvykajú si na používanie technológií, ktoré im to pomáhajú dosiahnuť,“ povedal Carlo Enrico, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu spoločnosti MasterCard. „Naše predplatené karty boli vytvorené na to, aby ľuďom poskytli ďalší nástroj a tým, ktorí ich používajú, sa osvedčili ako cenná pomôcka. 69 % opýtaných si myslí, že im môžu pomôcť kontrolovať svoje výdavky a 73 % sa dokonca domnieva, že by im mohli pomôcť vyhnúť sa vytváraniu dlhu.“

Keďže kontrola nad našimi financiami je pre nás čoraz dôležitejšia, predplatené karty nám môžu pomôcť s niektorými ďalšími starosťami, súvisiacimi so zaobchádzaním s peniazmi:

  • 70 % rodičov detí starších ako 13 rokov si myslí, že je to dobrý spôsob ako učiť deti hospodáriť s peniazmi.
  • 67 % si myslí, že predplatené karty ponúkajú väčšiu bezpečnosť v prípade ciest do zahraničia.
  • Je to spôsob, ako chrániť svoje peniaze pred inými ľuďmi, či dokonca pred sebou samými!

O prieskume

Výskum sa konal od apríla 2014 do júna 2014 medzi spotrebiteľmi v šiestich krajinách (Belgicko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Turecko) a jeho cieľom bolo pochopiť aktuálne správanie zákazníkov v oblasti financií, ako aj aktuálne alebo potenciálne využitie predplatených kariet v ich bežnom živote. Výskum bol navrhnutý s dostatočným ohľadom na hĺbku a šírku záberu. Kvantitatívny prvok obsahoval vzorku 2 400 respondentov, vrátane 1 000 používateľov predplatených kariet a 1 400 respondentov, ktorí predplatené karty nepoužívajú. Tento prístup bol kombinovaný s hĺbkovou etnograficky zameranou štúdiou, ktorá kvalitatívne skúmala každodenný život 36 rozličných domácností, spôsob, akým hospodária s financiami, ako aj to, v čom spočívajú ich aktuálne problémy.

Ipsos je nezávislá spoločnosť venujúca sa prieskumu trhu, ktorú riadia profesionálni výskumníci. Spoločnosť bola založená v roku 1975 vo Francúzsku a odvtedy sa rozrástla na celosvetovú výskumnú skupinu s výraznou prítomnosťou na všetkých kľúčových trhoch. Ipsos sa v rebríčku celosvetového sektora výskumných firiem radí na tretie miesto.

Prostredníctvom svojich pobočiek v 86 krajinách poskytuje spoločnosť Ipsos odborné služby v šiestich výskumných špecializovaných oblastiach: reklama, lojálnosť zákazníkov, marketing, médiá, výskum verejnej mienky a riadenie prieskumov.