Vďaka moderným technológiám je kontrola peňazí príjemná vec

0
1072

Výskum spoločnosti MasterCard ukazuje, že klienti nevnímajú monitorovanie svojich financií ako nezáživnú rutinu, práve naopak – robia to radi a rozhodujúce slovo pri výdavkoch domácností majú ženy

Kým väčšina z nás pravdepodobne najnovšie tabuľky a grafy v sekciách novín venovaných financiám preskakuje, zdá sa, že sledovanie našich vlastných peňazí nás baví oveľa viac: 80 % respondentov hovorí, že radi monitorujú stav svojich financií a snažia sa mať svoje výdavky viac pod kontrolou. Ukázal to nový celoeurópsky prieskum spoločnosti MasterCard®,jednotky v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách.

V rámci šiestich skúmaných krajín si až 77 % ľudí pravidelne kontroluje stav účtu a 79 % vie presne, aký je ich kreditný limit. V ére, v ktorej je väčšina mailov nevyžiadaných a väčšina doručených správ putuje rovno do koša, tvorí pošta týkajúca sa peňazí výnimku: 66 % ľudí v celej Európe si so záujmom číta všetky správy od svojej banky alebo poskytovateľa platobnej karty. Dopyt po väčšej kontrole nad našimi financiami ide ruka v ruke s nedostatkom dôvery voči bankám. Iba 54 % respondentov hovorí, že dôverujú svojej banke a iba 31 % si myslí, že im ich banka poskytuje dostatočné informácie.

Keďže možnosť kontrolovať si bankový účet prostredníctvom internetu a mobilných aplikácii je dnes už dostupná širokej verejnosti, stúpa aj miera finančnej uvedomelosti medzi klientmi bánk: až 76 % využíva technologické možnosti a spravuje svoje financie prostredníctvom internetu. Takisto sa snažíme vyhýbať možnostiam, ktoré by mohli celkový prehľad o finančnej situácii skomplikovať: 64 % respondentov vyhlásilo, že sa snaží vyhýbať nákupom pomocou kreditnej karty.

Napriek tejto možnosti si ešte stále mnohí klienti bánk ukladajú peniaze doma a tento zvyk je naďalej pomerne rozšírený bez ohľadu na to, či sú ich zdroje obmedzené alebo nie[1]. Tento typ sporenia je nielen zastaraný, ale v období moderného internetu, keď iba 35 % z nás pravidelne navštevuje pobočku svojej banky, aj značne nepohodlný. Ľudia ho odôvodňujú rôznymi spôsobmi, napríklad: „Ak mám peniaze v banke […] zrazu zistím, že sú minuté, ani si nestihnem všimnúť ako“ – hoci väčšina z nás v porovnaní s hotovosťou (42 %) uprednostňuje platby pomocou karty (64 %).

Pokiaľ ide o odvekú otázku – kto v domácnosti rozhoduje o výdavkoch, finančnými záležitosťami sa zaoberajú predovšetkým ženy. 83 % z nich tvrdí, že oveľa bežnejšie kontrolujú stav financií v porovnaní so 78 % mužov. Ženy tiež s oveľa vyššou pravdepodobnosťou pravidelne kontrolujú zostatok na svojom účte (79 % žien v porovnaní so 74 % mužov). Je to celkovo v protiklade s predstavami mužov, ktorí si myslia, že sú to oni, kto v otázkach financií rozhoduje – až 62 % z nich si myslí, že robia väčšinu rozhodnutí súvisiacich s ich domácim rozpočtom.

„Vieme, že ľudia chcú mať čoraz viac pocit, že majú svoje peniaze pod kontrolou a zvykajú si na používanie technológií, ktoré im to pomáhajú dosiahnuť,“ povedal Carlo Enrico, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu spoločnosti MasterCard. „Naše predplatené karty boli vytvorené na to, aby ľuďom poskytli ďalší nástroj a tým, ktorí ich používajú, sa osvedčili ako cenná pomôcka. 69 % opýtaných si myslí, že im môžu pomôcť kontrolovať svoje výdavky a 73 % sa dokonca domnieva, že by im mohli pomôcť vyhnúť sa vytváraniu dlhu.“

Keďže kontrola nad našimi financiami je pre nás čoraz dôležitejšia, predplatené karty nám môžu pomôcť s niektorými ďalšími starosťami, súvisiacimi so zaobchádzaním s peniazmi:

  • 70 % rodičov detí starších ako 13 rokov si myslí, že je to dobrý spôsob ako učiť deti hospodáriť s peniazmi.
  • 67 % si myslí, že predplatené karty ponúkajú väčšiu bezpečnosť v prípade ciest do zahraničia.
  • Je to spôsob, ako chrániť svoje peniaze pred inými ľuďmi, či dokonca pred sebou samými!

O prieskume

Výskum sa konal od apríla 2014 do júna 2014 medzi spotrebiteľmi v šiestich krajinách (Belgicko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Turecko) a jeho cieľom bolo pochopiť aktuálne správanie zákazníkov v oblasti financií, ako aj aktuálne alebo potenciálne využitie predplatených kariet v ich bežnom živote. Výskum bol navrhnutý s dostatočným ohľadom na hĺbku a šírku záberu. Kvantitatívny prvok obsahoval vzorku 2 400 respondentov, vrátane 1 000 používateľov predplatených kariet a 1 400 respondentov, ktorí predplatené karty nepoužívajú. Tento prístup bol kombinovaný s hĺbkovou etnograficky zameranou štúdiou, ktorá kvalitatívne skúmala každodenný život 36 rozličných domácností, spôsob, akým hospodária s financiami, ako aj to, v čom spočívajú ich aktuálne problémy.

Ipsos je nezávislá spoločnosť venujúca sa prieskumu trhu, ktorú riadia profesionálni výskumníci. Spoločnosť bola založená v roku 1975 vo Francúzsku a odvtedy sa rozrástla na celosvetovú výskumnú skupinu s výraznou prítomnosťou na všetkých kľúčových trhoch. Ipsos sa v rebríčku celosvetového sektora výskumných firiem radí na tretie miesto.

Prostredníctvom svojich pobočiek v 86 krajinách poskytuje spoločnosť Ipsos odborné služby v šiestich výskumných špecializovaných oblastiach: reklama, lojálnosť zákazníkov, marketing, médiá, výskum verejnej mienky a riadenie prieskumov.