V rozsiahlom areáli trnavskej nemocnice bolo osadené nové značenie, lavičky a pribudne parkovisko!

0
906

V uplynulých dňoch bolo vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava osadené nové orientačné značenie. V kombinácii s rozsiahlym a členitým areálom nemocnice spôsobovali doteraz používané navigačné tabule problémy pacientom, neraz aj novým zamestnancom. Nový orientačný systém je moderný, prehľadný a jednoduchý. Jednotlivé budovy a pavilóny sú farebne odlíšené a pomocou výrazného označenia je teraz jednoduché trafiť na oddelenia, kliniky a ostatné pracoviská nemocnice. V uplynulom období boli v areáli osadené aj nové lavičky. Vedenie nemocnice tiež finalizuje projektovú dokumentáciu a začne s realizáciou rozšírenia parkovacích miest.

Staré orientačné značenie malo približne 35 rokov a viaceré čiastkové úpravy spôsobili jeho nejednotnosť a neprehľadnosť. FN Trnava avizovala, že sa bude vážne zaoberať podnetmi zo strany pacientov. Po začatí modernizácie stravovacej prevádzky, viacerých rekonštrukciách oddelení a kliník, či po osadení nových lavičiek, pristupuje aj ku kompletnej výmene orientačného značenia v celom areáli nemocnice.

„Dnes riešime zdanlivo malý problém, ktorý ale reálne pacientom a návštevníkom nemocnice spôsoboval veľké problémy. Náš areál je rozsiahly a pavilónový systém so starým značením spôsoboval, že pacienti často blúdili a nevedeli nájsť konkrétne oddelenie, či kliniku. Týmto krokom im chceme, obrazne povedané, zjednodušiť cestu za zdravím. Primárnou úlohou zdravotníckeho zariadenia je liečiť, ale musíme tiež reagovať na podnety od pacientov. Preto sme v areáli osadili aj nové lavičky, sme v procese prípravy stavebného povolenia na rekonštrukciu kuchyne a pripravujeme aj riešenie komplikovanej otázky parkovania v areáli,“ povedal o zlepšovaní podmienok pre pacientov Ing. Martin Tabaček, riaditeľ FN Trnava.

Nové orientačné značenie vo FN Trnava sa skladá zo 73 kusov tabúľ rôznych veľkostí. Jednotlivé trasy a smery sú farebne odlíšené a pozornosť bola venovaná najmä prehľadnosti. Vysúťažená cena kompletnej výroby a montáže nového orientačného značenia bola 6 700 EUR s DPH.

V areáli FN Trnava bolo pred pár týždňami osadených aj 14 nových lavičiek v hodnote 860 EUR s DPH. Tie majú zlepšiť komfort pacientov a návštevníkov najmä počas príjemných slnečných dní. Vedením nemocnice bola tiež schválená projektová dokumentácia k rekonštrukcii kuchyne. V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Následne sa začne s rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá by mala trvať približne pol roka.

Vedenie FN Trnava sa zameriava na požiadavky pacientov. Jednou z najakútnejších je aj potreba nových parkovacích miest. „Projekt nového parkoviska je pred dokončením a mal by byť odovzdaný do konca augusta 2014. Následne, po procese verejného obstarávania, FN Trnava začne s realizáciou samotnej stavby. Výsledkom bude vznik 50 nových parkovacích miest,“ dodal riaditeľ FN Trnava.