TULIP – O krok bližšie k zjednoteniu biznis procesov

0
1166

Rýchly životný štýl prináša so sebou aj rýchlo sa meniace potreby a preferencie zákazníkov a teda aj zvýšené nároky na technologické riešenia, ktorými firmy na tieto potreby reagujú. Jednoduchosť riešení pritom často zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní konkurenčnej výhody. V pozadí každej úspešnej firmy stojí súbor správne navrhnutých a dobre fungujúcich biznis procesov a jednoduchých technologických riešení. Medzinárodná spoločnosť Accace predstavuje unikátne riešenie, ktoré umožňuje riadenie účtovných, mzdových a HR procesov v Európe v rámci jednej platformy.

TULIP Story

Accace, pôvodom slovenská spoločnosť, sa rýchlo etablovala na medzinárodnom poradenskom a outsourcingovom trhu a počas svojej expanzie naštartovala vývoj vlastných IT riešení s cieľom optimalizovať workflow a zjednodušiť spoluprácu s klientmi a obchodnými partnermi pri poskytovaní účtovných a mzdových služieb.

TULIP je unikátnou medzinárodnou platformou, ktorá umožňuje správu všetkých administratívnych úloh súvisiacich s účtovnými, mzdovými a personálnymi procesmi na jednom mieste. Riešenie bolo vytvorené na už implementovanom riešení pre obeh a schvaľovanie dokumentov a s použitím najnovších technológií využívaných na správu a automatizáciu účtovných a mzdových činností.

Zjednotením rady procesov v rámci jednej platformy rieši TULIP problémy, ktorým čelia spoločnosti: vysoké náklady na implementáciu rôznych IT riešení a zložitá koordinácia činností, riešení a poskytovateľov pre zabezpečenie činností:

  • Správa dokumentov a scanovacie služby, zadávanie a spracovanie prvotných dát
  • Implementácia technológií OCR (Optical Character Recognition)
  • Interné servery na hosting elektronických dát a dokumentov
  • Archivácia – či už fyzická alebo elektronická

 „Pri dnešných možnostiach využitia moderných technológií nie je prípustné akékoľvek plýtvanie finančnými a ľudskými zdrojmi na správu interných procesov a dokumentácie. Veľký počet poskytovateľov, ktorých spoločnosti využívajú na správu dát, spracovanie a koordináciu účtovníctva, miezd, HR agendy, daní a veľký počet implementovaných ERP riešení, zvyšuje náklady a znemožňuje efektívnu kontrolu nad jednotlivými internými činnosťami. Práve preto prinášame TULIP, nástroj pre optimalizáciu podnikateľskej činnosti prostredníctvom zjednodušenia vnútropodnikových procesov,” uviedol Jiří Majer, Chief Executive Officer Accace Group.

Budúcnosť nebola nikdy taká jednoduchá

TULIP poskytuje platformu pre nasledujúce oblasti :

  • Efektívne a koordinované back-office činnosti vo všetkých krajinách kde firma pôsobí
  • Obeh dát a schvaľovacie procesy pre všetky účtovné, mzdové a personálne procesy
  • Automatické účtovanie
  • Možnosť integrácie s akýmkoľvek softvérovým riešením tretej strany
  • Nízke náklady pri vstupe na nové trhy s dostatočnou kontrolou nad procesmi

“Prostredníctvom riešenia TULIP, chceme vyvrátiť stereotyp, že ak podnikáte vo viacerých krajinách, rozdiely, ktoré vznikajú implementovaním lokálnych procesov, musia byť akceptované ako nutné zlo. TULIP nie len že zjednodušuje procesy, ale umožňuje aj hladký prechod existujúcich procesov pri vstupe do nových krajín a umožňuje jednoduchú kontrolu nad sieťou. TULIP odbremení spoločnosti a umožní im plne sa sústrediť na stratégiu a želaný rast,” dodal Jiří Majer.