Trnavská nemocnica začína s rozsiahlou rekonštrukciou

0
1004

Fakultná nemocnica Trnava začína ešte v mesiaci február 2016 s rozsiahlou rekonštrukciou, ktorú avizovala. Vláda Slovenskej republiky minulý rok schválila finančnú podporu 1 789 387 EUR pre Fakultnú nemocnicu Trnava. Vďaka tomu v tomto čase pristupuje vedenie nemocnice k realizácii rekonštrukcie budov a vybudovaniu nového parkoviska a v niektorých budovách absentujúcich výťahov.

V uplynulých dňoch vedenie Fakultnej nemocnice Trnava podpísalo zmluvu s vysúťaženým dodávateľom rekonštrukčných prác, spoločnosťou CS, s.r.o. Ešte tento mesiac prebehne príprava stavby a jej odovzdanie dodávateľovi.

Celá rekonštrukcia je zameraná najmä na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre pacientov. „Táto podpora nám pomôže vo veľkej miere zlepšiť podmienky na pracoviskách, kde sa priamo zvýši úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade aj komfort pacientov a návštevníkov našej nemocnice,“ zhodnotil finančnú podporu Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava. „Niektoré budovy si vyžadujú veľké investície do opráv fasád, odkvapových systémov, sociálnych zariadení a množstva iných nevyhnutností, ktoré momentálne negatívne vplývajú na úroveň služieb pre pacientov a ich komfort,“ dokončil riaditeľ Neštický.

Zo získaných finančných zdrojov bude nemocnica realizovať výmenu okien na Internej, Detskej, Infekčnej klinike a na Psychiatrickom oddelení. V rámci pavilónu Internej kliniky a Detskej kliniky bude ešte prebiehať výmena vstupných dverí na oddelenia a do budovy, inštalácia automatických dverí pre imobilných, výmena podláh, maľby stien, opravy poškodenej fasády a balkónov, oprava strechy, zvodov a bleskozvodu. Pacienti tiež uvítajú rekonštrukciu sociálnych zariadení. Na Infekčnej klinike bude Fakultná nemocnica Trnava vymieňať staré okná, podlahy, opraví fasádu budovy, balkóny, strechu, strešné zvody a bleskozvody. Úprav sa aj na tejto klinike dočkajú sociálne zariadenia a bude dobudovaný potrebný výťah. Psychiatrické oddelenie bude mať taktiež nové okná, na budove bude opravená fasáda, strecha, strešné zvody a bleskozvod a zrekonštruované sociálne zariadenia. Bývalé rádioterapeutické pracovisko bude zrekonštruované a upravené pre podienky denného psychiatrického stacionára. Onkologická klinika opraví strechu, strešné zvody, bleskozvod a sociálne zariadenia. Tiež sa v rámci tejto kliniky počíta s výstavbou výťahu. Finančné zdroje od vlády poslúžia nemocnici aj na rekonštrukciu Denného detského stacionára a bude z nich financované aj nové bezplatné parkovisko pre pacientov.