Svetoví odborníci diskutovali na tému denné svetlo v architektúre

0
1082

Začiatkom septembra sa v Londýne zišlo viac ako 350 výskumných pracovníkov a odborníkov z celého sveta na šiestom VELUX Daylight Symposium. Cieľom tohto stretnutia bola vzájomná výmena poznatkov a príkladov toho, ako denné svetlo môže prispieť k zmenám smerom k zdravšiemu a udržateľnejšiemu životnému prostrediu pre ľudí.

Na sympóziu, ktoré sa konalo 2. a 3. septembra v atraktívnych priestoroch Tobacco Dock v Londýne, sa zúčastnilo okolo 350 odborníkov z celého sveta, vrátane Číny, USA aj Kanady. 35 spíkrov – odborníkov na denné svetlo a architektúru z Dánska, Švédska, Švajčiarska, Nemecka, Talianska, Poľska, Veľkej Británie, Francúzska, USA a Číny, ktorí vystúpili na sympóziu s odbornými prezentáciami, ponúkli najnovšie poznatky svojich výskumov v oblasti denného svetla a jeho správneho navrhovania v architektúre. Sympózia sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia slovenských odborných médií.

Témou tohtoročného Sympózia bolo „Denné svetlo ako hnací motor zmeny“. Zameriavalo sa primárne na výzvy, ktorým súčasná spoločnosť čelí 24 hodín denne.

  • Ako žijú ľudia svoje životy, keď trávia viac ako 90 % času v interiéri a ako to ovplyvňuje synchronizáciu tela s prírodou?
  • Ako možno zaručiť, že moderný životný štýl je v rovnováhe s dennými a sezónnymi cyklami prírody?
  • Ako sa prispôsobujú priestory a obyvatelia zmenám dňa a obdobia?
  • Ako môže spolupráca architektúry a denného svetla stimulovať ľudské zmysly?
  • Ako možno zmeniť domovy, pracoviská a verejné priestranstvá na zdravšie a udržateľnejšie prostredie?

Odborný program sympózia poukázal zo všetkých strán a zo všetkých uhlov pohľadu na význam svetla pre človeka. „Ako dizajnéri by sme sa mali zameriavať najmä na vytváranie psychickej pohody pre ľudí. V tomto ohľade hrá denné svetlo kľúčovú úlohu,“ povedal profesor Koen Steemers z Cambridge University v jeho úvodnom prejave tohtoročného sympózia. Zároveň predstavil svoj nový koncept, tzv. nudge-architecture (architektúra povzbudenia) – budovy by mali aktívnym spôsobom podporovať ľudí, aby ostávali v kontakte a snažili sa priniesť viac zdravia a pohody do svojho života.

Výskum denného svetla dozrieva. Sympózium nám ukázalo, ako obrovské množstvo vedomostí môže umožniť vytvárať nové riešenia, ktoré kombinujú vlastnosti dizajnu s modernými technológiami. Všetko len preto, aby spropagovali pohodu a zdravie v stavebnom prostredí,“ hovorí Michael K. Rasmussen, CMO skupiny VELUX.

Budovy by mali byť zdrojom zdravia a šťastia

Jedna z kľúčových tém sympózia riešila, ako architektúra stimuluje zdravie, pohodlie a šťastie človeka; jeho schopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré závisia od dĺžky dňa a obdobia; a interakciu s ľudskými a biologickými rytmami. Podľa Koena Steemersa sa navrhovanie stavieb musí posunúť od optimalizácie jednotlivých parametrov k viac holistickým prístupom, ktoré berú do úvahy ľudské zdravie.

Práve tým, ako dostať denné svetlo do interiéru v náročných klimatických podmienkach krajín ako je Egypt alebo Dubaj, sa zaoberal architekt David Nelson z architektonickej kancelárie Foster and Partners. Jeho prezentácia oslovila aj slovenskú zástupkyňu za spoločnosť VELUX SLOVENSKO, Ing. arch. Darinu Lalíkovú, CSc.: „Bolo zaujímavé sledovať rôzne spôsoby presvetlenia, rôzne tvary okien a svetlíkov a pozorovať hru svetla a tieňa a odrazy svetla na fasádach v ich realizáciách. Jednoducho, predviedol, že sú majstrami v hre so svetlom.“

Smerovať ľudí viac von a denné svetlo viac dnu

Docent Laboratória udržateľného dizajnu Massachusettskej technickej univerzity (Massachusetts Institute of Technology, MIT), Christoph Reinhardt, na sympóziu odprezentoval niektoré z jeho posledných výskumov. Týkajú sa práve výziev a možností, ktoré prináša denné svetlo. Ponúka niekoľko riešení: „Existujú dva rozdielne súbory riešení v otázke poskytovania denného svetla. Môžeme sa snažiť dostať viac ľudí von alebo viac denného svetla dnu. V ideálnom prípade by sme mali sledovať obidva prístupy synchronizovane,“ hovorí.

Uviesť výskum do praxe

Na VELUX Daylight Symposium sa tiež hľadala odpoveď na otázku, či súčasné úpravy a normy postačujú na zabezpečenie primeraného denného svetla a ako nové kritéria dizajnu a metriky môžu pomôcť oblasti stavebníctva posunúť sa vpred. „Počas posledných desaťročí sa v oblasti metriky denného svetla odviedol naozaj poriadny kus práce. A predsa sa zdá, že profesionáli v praxi vlastne nevedia, ako splniť dostupné ciele,“ vysvetľuje Bernard Paule, riaditeľ v Inštitúte Estia (the Estia Institute) v Lausanne.

Rok 2015 – medzinárodný rok svetla

Šiesty ročník Daylight Symposium VELUX sa konal práve počas medzinárodného roka svetla (IYL). IYL vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov. Cieľom IYL je zdieľať program pre zvýšenie svetového povedomia o tom, ako svetlo podporuje udržateľný rozvoj a riešenie výziev v globálnom meradle – v oblasti energií, vzdelania a zdravia.

Tieto ciele medzinárodného roka svetla pripomenul hneď na úvod sympózia vedec John Dudley z francúzskeho CNRS Research Institute. Aj v duchu týchto hlavných cieľov medzinárodného roku denného svetla zostavili organizátori sympózia odborný program, v ktorom vystúpili architekti, stavební fyzici, akademici a profesori z rôznych svetových univerzít. Všetci mali jedno spoločné: vo svojej práci a výskume sa venujú osvetleniu, zdravotným rizikám v súvislosti s nedostatkom denného svetla, navrhovaniu priestorov s ohľadom na správne osvetlenie, skúmaniu vplyvu svetla na celkovú pohodu v architektonických aj urbanistických  priestoroch.