Solárne systémy zabezpečia až 70% teplej vody ročne

0
1322

Využívanie solárnych systémov je v súčasnosti efektívne, najmä ak zoberieme do úvahy, že ceny energií stúpajú, čo paradoxne prináša zrýchlenie návratnosti vstupnej investície. Ak berieme do úvahy domácnosť, ktorá využíva solárne kolektory iba na ohrev vody na priamu spotrebu (takých je totiž väčšina, iba asi 10 % inštalácií má solárny systém určený aj na podporu vykurovania) a pri predpokladanom raste cien energie sa solárny systém počas svojej praxou potvrdenej životnosti okolo 30 rokov zaplatí už v prvej polovici svojej životnosti.

V druhej polovici životnosti systému nám ohrev vody prináša už len úspory. „Pri hodnotení solárneho systému je podstatná najmä energetická návratnosť, teda čas, za ktorý kolektor vyprodukuje také množstvo energie, aké potrebuje na jeho výrobu. U nás je energetická návratnosť okolo troch až piatich rokov. Okrem toho solárny systém predlžuje životnosť kotla viac ako dvojnásobne, čím možno opäť isté financie ušetriť,“ zdôrazňuje Ing. Jaroslav Rehuš, technický špecialista Vaillant Group Slovakia.

Solárna zostava je iba doplnkový zdroj energie, preto je potrebné mať v domácnosti aj kotol, ktorý zabezpečí ohrev vody v mesiacoch s minimálnym slnečným žiarením. Počas jarných, letných a jesenných dní, kedy je slnečného žiarenia dostatok, sa však o teplú vodu plne postará samotná solárna zostava.

Nároky na inštalačný priestor

Väčšina solárnych systémov má vysoké nároky na inštalačný priestor, pretože pre svoje fungovanie potrebujú viac príslušenstva, ako expanznú nádobu či odvzdušňovacie prvky. Preto sú do rodinných domov vhodné kompaktné zostavy, ktorých jednotlivé časti, ako čerpadlo, bivalentný alebo monovalentný zásobník a regulácia, sú súčasťou jedného celku. Pri bivalentnom systéme ohrevu solárneho zásobníka je vhodné kotol umiestniť čo najbližšie solárneho zásobníka. Tak isto platí pravidlo, že ak je to možné, treba umiestniť solárny zásobník čo najbližšie odberným miestam, pretože sa znižujú straty v rozvodoch teplej vody. Pre rodinné domy so 4 až 6 členmi v domácnosti je postačujúci solárny systém so zásobníkom s objemom 250 až 350 litrov. Takýto zásobník dokáže pohodlne pripraviť dostačujúce množstvo teplej vody.

Umiestnenie kolektorov

Kolektory možno umiestniť na plochú, ale aj šikmú strechu, dokonca aj do voľného priestoru v záhrade alebo na fasádu. Mali by byť umiestnené v smere najväčšieho slnečného žiarenia. V našich podmienkach môžeme povedať, že by mali byť orientované na juh so sklonom 30-60° (pre systémy len na ohrev teplej vody sa prevažne používa sklon 30-45°). Na prípravu teplej vody sa preferuje využívanie plochých kolektorov, pričom ich počet závisí od počtu ľudí v domácnosti. „Pokiaľ sa jedná o umiestnenie kolektorov na šikmú strechu s krokvami alebo ak budú kolektory umiestnené na fasádu, nie sú potrebné žiadne doplnkové stavebné úpravy. Iný prípad je umiestnenie kolektorov na plochú strechu. V takomto prípade je potrebné počítať s nosnosťou strechy, ak sa na zaistenie kolektorov použijú zaťažovacie dosky“ upozorňuje J. Rehuš. V prípade, že stojany na kolektory budú uchytené priamo do strechy, nie je potrebné zvlášť špecifikovať nosnosť plochej strechy.

Pri systéme auroSTEP plus oceníte najmä jeho jednoduchú obsluhu a kompaktnosť. Jednotlivé prvky, ako bivalentný alebo monovalentný zásobník s minimálnou inštalačnou plochou 1,5 m2, čerpadlo a solárna regulácia sú súčasťou jedného celku, ktorý je kompletne pripravený na montáž. Systém je vhodný pre jednogeneračné domy (s 250 l zásobníkom) a dvojgeneračné domy (s 350 l zásobníkom) a vďaka účinnému čerpadlu možno zostavu použiť až do inštalačnej výšky 12 m. Pracuje na unikátnom beztlakovom princípe „drain-back“, čiže voľnom stečení solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. Keď solárny systém nie je v činnosti – či už z dôvodu, že nie je potreba odoberať energiu zo slnka, alebo je solárny zisk minimálny, kvapalina stečie z kolektorov do zásobnej nádrže a nedochádza k jej prehrievaniu. Solárna kvapalina vďaka tomu rýchlo nedegraduje, čím možno zvýšiť životnosť systému a užívateľom znížiť ich náklady. Navyše sa vyhnete problémom s protimrazovou ochranou kolektorov. Výhodou zásobníka je tiež jeho naplnenie solárnou kvapalinou už pri výrobe. Na zachytenie slnečného žiarenia slúžia špeciálne vyvinuté serpentínové ploché kolektory pre beztlakové solárne systémy auroTHERM VFK 135D a 135VD. Solárny systém auroSTEP plus je doplnkový zdroj tepla, preto ho treba napojiť na vykurovacie zariadenie. Prednosti tejto solárnej zostavy možno využívať počas celého roku a najmä mimo vykurovacej sezóny, kedy netreba zapínať kotol.