Slovenskí lekárnici oslavujú Svetový deň lekárnikov

0
1188

Dnes farmaceuti na celom svete oslavujú Svetový deň lekárnikov. Jeho témou je motto „Lekárnik – váš partner v zdravotnej starostlivosti“. Slovenská lekárnická komora, jediná stavovská organizácia slovenských lekárnikov, v tejto súvislosti i pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia konania ustanovujúceho snemu SLeK chce poukázať na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti vo svetle pomáhajúcej profesie. Toto významné výročie si komora pripomenie organizáciou odborných a spoločenských podujatí a vyhlásením „Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie“. Zároveň pri tejto príležitosti udelí ocenenie pre farmaceutov, ktorí v prostredí, kde vykonávajú svoje povolanie, predstavujú výrazné osobnosti a robia dobré meno lekárnickému stavu.

Na tento deň bol Svetový deň lekárnikov stanovený Medzinárodnou farmaceutickou federáciou (FIP) – globálnou federáciou národných asociácií lekárnikov a vedeckých pracovníkov. Prostredníctvom 132 členských organizácií reprezentuje FIP viac ako 3 milióny farmaceutických odborníkov. 25. september bol za Svetový deň lekárnikov navrhnutý tureckými členmi, nakoľko tento dátum sa viaže so vznikom FIP v roku 1912.

Tohtoročný Svetový deň lekárnikov slúži aj na zdôraznenie významu budovania dôvery a úzkej spolupráce medzi poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti s pacientmi, ako aj ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v snahe zaistiť najlepšiu možnú kvalitu zdravotnej starostlivosti a je súčasťou lekárnickej prísahy, ktorú vydala Medzinárodná farmaceutická federácia minulý rok. K tejto prísahe sa prihlásila aj Slovenská lekárnická komora.

Svetový deň farmaceutov i spomínané významné výročie si SLeK pripomenie organizáciou odborných a spoločenských podujatí. Ich súčasťou budú osvetové a informačné kampane zamerané na správnu farmakoterapiu a prístup k liečbe dojčiacich žien, malých detí a na správne zaobchádzanie s liekmi v domácnostiach.

V deň výročia ustanovujúceho snemu udelí SLeK ocenenie Artemide Zattiho (lekárnika známeho vytrvalým a nezištným postojom v pomoci chudobným pacientom) farmaceutom na základe nominácií verejnosti a takýmto spôsobom poďakuje za šírenie dobrého mena lekárnického stavu. Tento deň pripadne na 13. november 2015 a desiati farmaceuti získajú ocenenie „Artemide – uznanie SLeK za spoločenský prínos lekárnika“.

Nominácie je možné zasielať prostredníctvom hlasovacieho formulára na webe SLeK alebo poštou na adresu: Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@slek.sk.