Slováci zatiaľ nemajú dostatok trpezlivosti na dlhodobé investovanie a napĺňanie finančne náročných cieľov

0
775

Jedným z kľúčových ukazovateľov dôležitých pre dosiahnutie úspechu v investovaní je dĺžka investičného horizontu, teda výdrž. Investičná skupina Pioneer Investments v aktuálnom prieskume zistila, že takmer tretina Slovákov nemá dostatočnú vôľu, aby si počkala na výnos  z investovania 20 alebo viac rokov. Len 16 percent opýtaných si myslí, že takýto časový horizont je pre investície ideálny, prípadne takúto investíciu už využíva. A ako sú  na tom s plnením vytýčených cieľov? Tie krátkodobé dokončí takmer polovica (45 %) respondentov, naproti tomu dlhodobé ciele len 14 % oslovených. Životne dôležité ciele sa darí stopercentne napĺňať necelej štvrtine Slovákov, finančne náročné úlohy vždy dokončí len asi jeden z desiatich.

„Aj napriek tomu, že vytrvalosť v investovaní je dôležitá a investori sú za ňu väčšinou odmenení nižšou volatilitou (kolísavosť) a potenciálom vyššieho výnosu, javí sa tretine populácie investičný časový horizont dvadsať a viac rokov ako príliš dlhý. Určitú mieru obáv z rizikovosti aj všeobecnú neochotu čakať na zhodnotenie tak dlho možno pochopiť. Na druhej strane sa tak ľudia  ochudobňujú o možnosť nechať čas, aby pracoval v ich prospech a zhodnotil ich investície,“ komentuje Miroslav Ovčarik, Country manager Pioneer Investments SR. „Ideálne je, keď si investor zvykne na pravidelné investície – rádovo v desiatkach eur mesačne – čo významne nezaťaží domáci rozpočet, ale časom môže byť príjemne prekvapený z výsledku. Pre tých, ktorí predsa len uprednostňujú ‚hmatateľné‘ výsledky v pravidelných intervaloch, existuje možnosť investovať do podielových fondov s výplatou dividend. Tie patria v posledných rokoch u slovenských investorov k najobľúbenejším. Dividendové fondy Pioneer dlhodobo držia cieľovaný výnos až do 7 %, čo je v aktuálnej dobe nízkych úrokových sadzieb iste príjemný výsledok.“

Pokaľ si Slováci stanovia krátkodobý cieľ, podarí sa im ho vždy alebo väčšinou dokončiť v 97 % prípadov (vždy 45 %, väčšinou 52 %). V prípade dlhodobých cieľov, akým môže byť napríklad aj investovanie s časovým horizontom 20 a viac rokov, svoj zámer vždy dokončí len 14 % opýtaných, ďalších 68 % však tvrdí, že dlhodobé ciele dokončí väčšinou. Životne dôležité ciele sa darí doťahovať do konca vždy alebo väčšinou viac ako štyrom pätinám respondentov (vždy 23,4 %, väčšinou 60,8 %). Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že finančne náročné ciele majú ľudia tendenciu vzdávať najčastejšie. Väčšinou alebo vždy ich dokončí 70 % opýtaných, takmer tretina  (29,3 %) z nich však deklaruje, že finančne zložité úlohy väčšinou alebo nikdy do úspešného konca nedovedú.

To korešponduje s tretinou (31,8 %) Slovákov, ktorí uviedli, že by neboli ochotní čakať na výnos
z dlhodobej investície v horizonte 20 a viac rokov. Naopak, len 9,5 % ľudí si myslí, že takýto dlhý čas je pre investovanie ideálny, a boli by ochotní ho podstúpiť, a 6,3 % už takéto investície využíva. Viac ako polovica respondentov (52,4 %) by s takou investíciou nemala problém, ak by nebola viazaná a mali by možnosť z investovaných prostriedkov kedykoľvek vyberať.

„Ak nevezmeme do úvahy krátkodobé ciele, výsledky prieskumu ukazujú, že ľudia sú najčastejšie schopní dokončovať to, čo považujú za životne dôležité. Pokiaľ si dokážu aj v investovaní stanoviť ten správny cieľ, ktorý bude v ich živote hrať dostatočne dôležitú úlohu – napríklad zabezpečenie na dôchodok, predčasné splatenie hypotéky alebo úspory na štúdium detí – môže sa táto méta stať dostatočnou motiváciou na prekonanie nedôvery v dlhodobý horizont,“ komentuje Miroslav Ovčarik. „Na obavy z dlhodobého investovania nie je dôvod a v prípade investícií hrá čas spravidla vo váš prospech. Šanca na úspech sa môže zvýšiť, ak sa pridá pevná vôľa a vytrvalosť investora pri dodržiavaní investičnej disciplíny,“ uzatvára.

Prieskum realizovala agentúra STEM/MARK pre investičnú skupinu Pioneer Investments vo februári 2016 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 – 60 rokov.