Ročné vyúčtovanie: čo s vysokým nedoplatkom?

0
1239

Ročné vyúčtovanie obsahuje viac ako desať položiek, ktoré raz ročne dostáva vlastník bytu a krok po kroku kontroluje, porovnáva s predchádzajúcim rokom s cieľom ušetriť kde sa dá. Prinášame prehľad najčastejších problémov, ktoré môžete už o pár dní pocítiť na vlastnej koži.

Vlastníci bytov najčastejšie reklamujú náklady spojené s vykurovaním a ohrevom teplej vody, čo predstavuje až 60 percent nákladov spojených s bývaním. Kedy najčastejšie vzniká vysoký nedoplatok pri ročnom vyúčtovaní za byt? Dôvodov môže byť niekoľko, no najčastejšie faktory pri vzniku nedoplatkov sú tieto:

  • nesprávne nastavené zálohové platby, najmä náklad na vykurovanie a spotrebu studenej alebo teplej vody;
  • nesprávne nahlásený počet osôb v byte;
  • neočakávane vysokú spotrebu vody môže spôsobiť napríklad dlhodobejšia návšteva, nedostatočná teplota teplej vody, nekvalitné batérie, nájomníci v byte a pod.
  • nesprávne regulovanie vykurovania, ak si vlastník rieši nadmerné teplo v byte vetraním a nie regulovaním cez hlavicu na radiátore, alebo nesprávne používa regulačný ventil
  • nesprávny odpočet vodomerov, alebo meračov tepla;
  • zvýšený koeficient spotreby vody, napríklad nad hodnotu 1,20, čo môže spôsobovať čierny odber, úniky vody;
  • nezrovnalosť môže prípadne nastať aj pri chybnom započítaní zálohových platieb alebo ak sú náklady na teplo nesprávne rozpočítané.

Aby vám nič neuniklo, sledujte spotreby priebežne

Ak sú v bytovom dome nainštalované pomerové rozdeľovače tepla či vodomery je vhodné, aby si užívatelia bytov priebežne kontrolovali svoje spotreby na meračoch, v prípade ak sú merače vybavené rádiovou technológiou nemusia užívatelia tieto hodnoty sledovať fyzickou kontrolou. Informácie o nameraných hodnotách sa automaticky prenesú cez rádiovú sieť na internetový portál  a vlastníci bytov i správcovia môžu kontrolovať spotrebu tepla a vody priebežne počas celého roka. Získajú tak možnosť lepšie regulovať svoje spotrebiteľské správanie a rýchlejšie odhaliť prípadne poruchy ako sú napr. spätné prietoky a nulové spotreby pri vodomeroch či únik vody.

„Častejšie informácie o spotrebách motivujú užívateľov bytov k zodpovednejšiemu využívaniu cenných zdrojov. Interné analýzy našej spoločnosti dokazujú, že užívatelia, ktorí sú priebežne informovaní o svojich spotrebách, sú úspornejší než ich susedia. V priemere spotrebujú o 11 % menej energie na vykurovanie,“ Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia.

Nepoctiví nájomníci, ktorí chcú ušetriť na poplatkoch za komunálny a separovaný odpad, či iných položkách, na ktorých sa spoločne dohodli a uvádzajú nesprávny počet nahlásených osôb v byte, moderné technológie neoklamú.

„Denný zber údajov z vodomerov pomocou rádiovej technológie, a ich pravidelné sledovanie cez internetový portál, presne ukážu, ako sa spotreba vody počas roka v jednotlivých bytoch mení, čo pomôže správcovi bytového domu odhaliť prípadné nezrovnalosti vo vyúčtovaní,“ uviedla Jana Machková.