Projekt PET-MAT má za sebou úspešný rok, záver ktorého oslavuje s pilotnou stavbou PETree – vianočného stromu z PET fliaš

0
904

Použité PET fľaše sú cennou surovinou, ktorú je možné využiť aj v architektúre. To sa snaží dokázať tím projektu PET-MAT pražskej ČVUT, s podporou Karlovarských minerálních vod. V tomto roku si tím úspešne registroval priemyselný vzor na tehly z PETu, z ktorých zostavil unikátne dizajnové lavičky pre český pavilón na EXPO 2015. Najaktuálnejšou prácou tímu je vianočný strom z PET fliaš – PETree, ktorý od 1. decembra rozžiaril priestory pri Národnej technickej knižnici v pražských Dejvicích.

PETree je objekt – výstavný priestor v podobe vianočného stromu – pozostávajúci z pletiva, laniek a 12 000 PET fľaší, ktoré znázorňujú produkciu v Českej republike počas niekoľkých minút. PETree má upozorniť na význam plastu, jeho využitie a recykláciu.

PETree je najaktuálnejším dielom komplexného projektu PET-MAT, ktorý sa sústredí na vývoj nových foriem využitia plastovej recyklácie v architektúre. Vývoj prebieha na Fakulte architektúry ČVUT pod vedením Kateřiny Novákovej, v spolupráci so spoločnosťou Karlovarské minerální vody (KMV), ktorá je hlavným partnerom výskumu.

„Cieľom výskumu je vyvinúť druhotné využitie PETu v architektúre. Vyvíjame napríklad stavebnú jednotku z recyklovaného PETu. Projekt tak zaujímavo kombinuje vyspelú technológiu architektonických návrhov so zavedenou priemyselnou výrobou PET fliaš,“ vysvetľuje autorka projektu Kateřina Nováková z Fakulty architektúry ČVUT.

Slávnostné rozsvietenie unikátneho vianočného stromu z PET fliaš prebehlo 1. decembra o 18:00 pred budovou Národnej technickej knižnice v  kampuse pražskej ČVUT. Zozbierať 12 000 PET fliaš nie je také jednoduché. Do tohto projektu sa preto zapojilo 12 základných a stredných škôl z Prahy, Slaného, Mladej Boleslavi, Kolína a Sedlčan. Spoločne tak tvorcovia s pomocou finančnej podpory KMV ukazujú ďalšie možné využitie PET fliaš v architektonickom poňatí. „Tohtoročné PETree je pilotným projektom. Skúšame nové prístupy na neobyčajnom nápade. Keď náš PETree verejnosť zaujme, tak ho budúci rok postavíme napríklad v centre Prahy,“ usmieva sa autorka Kateřina Nováková.

PET(b)rick a PET(ch)air zaujali na EXPO 2015

Projekt PET-MAT tento rok zožal úspech so svojou lavičkou z PET fliaš – tzv. PET(ch)air. Tá je zložená zo špeciálne vyvinutých PET „tehál“ – PET(b)rick, na ktoré má tím projektu PET-MAT registrovaný priemyselný vzor.

Český koncept stavebnej jednotky z recyklovaného PETu bol po prvý krát verejne predstavený v českom pavilóne na milánskom EXPO 2015, ktoré sa venovalo kľúčovým otázkam udržateľného rozvoja. V českom pavilóne sa tak návštevníci mohli posadiť na lavičky, ktoré sú modulárne, zmontovateľné a podsvietené, takže v sebe spájajú praktickosť, dizajn a ekologickú udržateľnosť.

Architektúra z plastu

Tehla z PETu, lavička, či PETree, dokazujú nečakané možnosti druhotného využitia PETu, či už priamo z použitých PET fliaš alebo zo špeciálnych tvárnic, ktoré by mohli vznikať z recyklovaných PET fliaš.

S nástupom 21. storočia existuje veľa možných využití polymerového materiálu. Unikátnym príkladom je most vybudovaný v škótskom mestečku Peeblesshire cez rieku Tweed. Je 30 metrov dlhý, má nosnosť 44 ton a pri jeho stavbe boli použité výhradne recyklované plastové fľaše. Ďalšou ukážkou, že sa architektúra z PET fliaš stáva novodobým fenoménom , je stavba EcoARK na Tchaj-wane. Na realizácií tejto trojposchodovej budovy bolo použitých 1,5 milióna plastových fliaš. V objekte sú zabudované aj zdroje solárnej energie, ktoré umožňujú, aby bol v noci osvetlený pomocou LED technológie.

Fenomén architektúry z PET fliaš popísali autori projektu PET-MAT Kateřina Nováková a Henri Achren v knihe 150 000 PET fliaš – kniha o architektúre z PET fliaš. Kniha ukazuje PET fľašu ako stavebný materiál a snaží sa poukázať na nutnosť zberu a opätovného využitia tohto artiklu bežnej dennej potreby.

Vízia do budúcnosti

Staré PET fľaše nie sú odpadom, ale cennou surovinou. Tým PET-MAT z ČVUT zaujala vízia, že cyklus polyethylentereftalátu sa uzavrie a nebude musieť do neho vstupovať nová surovina. Pokračuje tak vo vývoji sekundárneho využitia PETu v architektúre, ktoré nebude konečnou stanicou tohto materiálu, ale iba dlhodobou zastávkou. Vyvíja stavebnú jednotku z PETu, kde tento recyklovaný materiál nájde svoje ďalšie uplatnenie.