Projekt ALERT – efektívna pomoc proti starým nástrahám azbestu

0
1549

Hoci používanie azbestu v budovách bolo v EÚ zakázané už v roku 2005, jeho smrteľné dedičstvo stále zotrváva. Choroby súvisiace s azbestom sú hlavnou príčinou úmrtí spôsobených povolaním – podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) ide každoročne až o 100 000 pracovníkov. Jedná sa najmä o zamestnancov pracujúcich v odvetviach stavebníctva, ktorí sú mu nepretržite vystavení pri búracích prácach zo starých materiálov a častí, ako sú izolácie, vodné nádrže, stropné panely, podlahové dlaždice a dekoratívne obloženia stien.

AzbestVďaka prenosnému zariadeniu na detekciu azbestu, ktoré bolo vyvinuté projektom ALERT, môžu byť zachránené mnohé životy. Projektový tím vyvinul prvý prenosný detektor na zisťovanie azbestových vlákien vo vzduchu v danom čase. Od lacného nástroja na rýchle zisťovanie azbestu (ARAD) vyvinutého projektom ALERT, ktorý bude mať veľkosť ručnej vŕtačky, sa očakáva aj to, že umožní stavebným robotníkom a inšpektorom testovať prítomnosť minerálov v budovách a na miestach búrania. Projekt je koordinovaný veľkou Britániou a zahŕňa partnerov zo Španielska, Holandska, Veľkej Británie, Talianska a Estónska.

Webová stránka projektu / Kontakty