Prácu na dočasné pridelenie cez pracovnú agentúru by bez váhania prijalo viac ako 65 % opýtaných

0
1074

Práca na dočasné pridelenie budí u mnohých ľudí nedôveru, ktorú mali v minulosti na svedomí predovšetkým nekalé praktiky niektorých agentúr dočasného zamestnávania. Spoločnosť Grafton Recruitment v minulom roku realizovala prieskum na vzorke viac ako 1000 respondentov. Výsledky prieskumu odhalili, že z tých zamestnancov, ktorí už prácu na dočasné pridelenie cez pracovnú agentúru vyskúšali, bolo spokojných, alebo veľmi spokojných viac ako 82 %. 

Práca na dočasné pridelenie je forma zamestnania, v ktorej pracovná agentúra je v právnej roli zamestnávateľa a so zamestnancom uzatvorí pracovnú zmluvu na dobu určitú.

„Predtým ako pristúpite na dočasné pridelenia si môžete vašu pracovnú agentúru preveriť, pretože dočasné pridelenie zamestnancov, ktoré upravuje Zákonník práce v § 58, môžu realizovať len tie pracovné agentúry, ktoré majú povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ uviedla Petra Balážová, Temporary Division Manager, Grafton Recruitment Slovakia.

Už z názvu je jednoznačné, že sa jedná o časom limitované riešenie. Zákonník práce upravuje dĺžku dočasného zamestnania na maximálnu možnú nepretržitú dobu 2 rokov. 

Skúsenosti s dočasným zamestnaním z pohľadu personálnej agentúry Grafton Recruitment

 Grafton Recruitment na základe prieskumu realizovaného od júna do decembra minulého roka zistil,  že len približne štvrtina uchádzačov o prácu má skúsenosti s dočasným zamestnávaním cez pracovnú agentúru. Uchádzači ďalej odpovedali, aké sú ich skúsenosti a či by v budúcnosti prijali ponuku pracovať na dobu určitú.

 Iba 26,98 % dopytovaných respondentov  malo skúsenosti s prácou na dočasné pridelenie cez pracovnú agentúru. Viac ako 61 % tých čo potvrdili skúsenosť s dočasným pridelením sa vyjadrilo, že mali s touto formou zamestnávania pozitívnu skúsenosť. Veľmi dobrú skúsenosť priznalo 21,65 % respondentov. Pri tejto otázke sa našli aj takí, ktorí mali s touto formou zamestnávania v minulosti zlú (12,99 %) alebo  veľmi zlú skúsenosť (4,33 %).

Viacerí nespokojní respondenti označili viac ako jeden konkrétny problém, s ktorým sa stretli u svojej pracovnej agentúry. Prevládala nespokojnosť v komunikácii s prideleným konzultantom či s pracovnou agentúrou, ktorá nereagovala promptne (34,09 %), nevedela odpovedať na otázky (18,18 %), bola nezastihnuteľná (18,18 %), nevyplácala mzdu správe (34,09 %) alebo mzda bola vyplácaná nepravidelne (20,45 %).

 Ako sa v prieskume ukázalo, práca na dočasné pridelenie nie je u kandidátov o pracovné miesta prekážkou. Vyplýva to aj z odpovedí takmer 1000 respondentov, ktorí odpovedali na danú otázku. Viac ako 65 % opýtaných by ponuku zamestnať sa prostredníctvom pracovnej agentúry cez inštitút dočasného zamestnania či na dobu určitú prijalo. Avšak takmer polovica (48,24 %) by prijala ponuku zamestnať sa na dobu určitú, len v prípade, ak by sa jednalo o overenú a serióznu agentúru.

Ako to funguje v praxi?

„Dočasných“ zamestnancov začali využívať veľké výrobné spoločností najmä v období krízy po roku 2008. V praxi sa ukázalo, že takéto zamestnávanie je výhodné a dokonca aj nevyhnutné v automobilovom priemysle počas zvýšenej práceneschopnosti či chrípkového obdobia, alebo aj počas čerpania dovoleniek kmeňových zamestnancov či pri veľkých ad hoc zákazkách. Výrobným spoločnostiam to umožňuje flexibilne a rýchle vykrývať potreby na výrobných linkách, ako aj v rámci sezónnosti, kedy je viac práce.

 Zamestnanec by v praxi nemal pocítiť, či je zamestnaný priamo cez zamestnávateľa, alebo cez pracovnú agentúru, pretože pracovné a mzdové podmienky dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.

Medzi zamestnancom, zamestnávateľom (pracovná agentúra) a užívateľským zamestnávateľom vzniká trojuholník, ktorý má svoje pravidlá. Pracovná agentúra je povinná plniť si voči zamestnancovi všetky povinnosti podľa pracovnej zmluvy, konkrétne poskytovať zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, dovolenku, platiť zamestnancovi zdravotné a sociálne poistenie.

„Novelou Zákonníka práce, účinnouod 1. 3. 2015 sa zaviedla spoluzodpovednosť, tak agentúry ako aj užívateľského zamestnávateľa, za dodržiavanie spomínaných porovnateľných podmienok, čo by malo v praxi napomôcť k tomu, aby mali dotknutí zamestnanci s touto formou zamestnávania pozitívnejšie skúsenosti,“ uviedla Petra Balážová.