Domov Komerčné články PR agentúra Media In sa stáva komunikačným partnerom spoločnosti ista Slovakia

PR agentúra Media In sa stáva komunikačným partnerom spoločnosti ista Slovakia

PR agentúra Media In sa stáva na rok 2015 komunikačným partnerom spoločnosti ista Slovakia, ktorá patrí k najvýznamnejším celosvetovým dodávateľom najmodernejších meracích zariadení pre teplo i vodu a služieb spojených s následným zberom dát, rozpočítaním nákladov za energie a ostatných nákladov spojených s užívaním nehnuteľností.

Prostredníctvom PR agentúry Media In bude spoločnosť ista Slovakia informovať médiá, širokú verejnosť, spoločenstvá vlastníkov, manažérov správcovských spoločností, zástupcov vlastníkov bytov, projektantov technických zariadení budov či odbornú verejnosť o aktuálnych témach, novinkách, službách a riešeniach v oblasti zariadení na meranie tepla a vody.

Spoločnosť ista patrí medzi svetových lídrov, s vyše storočnou tradíciou, v oblasti meracej techniky pre teplo a vodu, ako i v oblasti zberu dát a následného rozpočítania nákladov. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky, a kvalita výrobkov je garantovaná tradičnou nemeckou precíznosťou. Úsilím spoločnosti je docieliť spravodlivé rozdelenie nákladov za odobrané teplo a vodu na základe individuálnej spotreby. Riadi sa filozofiou, že každý by mal zaplatiť iba za to, čo naozaj spotrebuje.

O spoločnosti Media In

História agentúry Media In sa datuje od roku 1993 a v mediálnej oblasti získala prívlastok „Prvá PR agentúra na Slovensku, ktorá je overená trhom“. Media In je jedna z mála agentúr, ktorá poskytuje služby v oblasti public relations, marketingového poradenstva a digital marketingu pod jednou strechou. Media In je členom medzinárodnej siete PR agentúr Cohn&Wolfe, ktorá pôsobí v 63 štátoch sveta.
Hlavné aktivity Media In sú zamerané na oblasti: firemná komunikácia a strategické plánovanie, digital marketing a sociálne siete, media relations, krízový manažment, interná komunikácia, spotrebiteľský marketing, CSR a filantropia. Lokálne i nadnárodné spoločnosti sa na nás obracajú s dôverou, pretože vedia, že budovanie značky celosvetovo je pre nás veľkou výzvou a inšpiráciou. Agentúra Media In je zároveň organizátorom a autorom diela Bloger roka.