PR agentúra Media In sa stáva komunikačným partnerom spoločnosti ista Slovakia

0
1073

PR agentúra Media In sa stáva na rok 2015 komunikačným partnerom spoločnosti ista Slovakia, ktorá patrí k najvýznamnejším celosvetovým dodávateľom najmodernejších meracích zariadení pre teplo i vodu a služieb spojených s následným zberom dát, rozpočítaním nákladov za energie a ostatných nákladov spojených s užívaním nehnuteľností.

Prostredníctvom PR agentúry Media In bude spoločnosť ista Slovakia informovať médiá, širokú verejnosť, spoločenstvá vlastníkov, manažérov správcovských spoločností, zástupcov vlastníkov bytov, projektantov technických zariadení budov či odbornú verejnosť o aktuálnych témach, novinkách, službách a riešeniach v oblasti zariadení na meranie tepla a vody.

Spoločnosť ista patrí medzi svetových lídrov, s vyše storočnou tradíciou, v oblasti meracej techniky pre teplo a vodu, ako i v oblasti zberu dát a následného rozpočítania nákladov. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky, a kvalita výrobkov je garantovaná tradičnou nemeckou precíznosťou. Úsilím spoločnosti je docieliť spravodlivé rozdelenie nákladov za odobrané teplo a vodu na základe individuálnej spotreby. Riadi sa filozofiou, že každý by mal zaplatiť iba za to, čo naozaj spotrebuje.

O spoločnosti Media In

História agentúry Media In sa datuje od roku 1993 a v mediálnej oblasti získala prívlastok „Prvá PR agentúra na Slovensku, ktorá je overená trhom“. Media In je jedna z mála agentúr, ktorá poskytuje služby v oblasti public relations, marketingového poradenstva a digital marketingu pod jednou strechou. Media In je členom medzinárodnej siete PR agentúr Cohn&Wolfe, ktorá pôsobí v 63 štátoch sveta.
Hlavné aktivity Media In sú zamerané na oblasti: firemná komunikácia a strategické plánovanie, digital marketing a sociálne siete, media relations, krízový manažment, interná komunikácia, spotrebiteľský marketing, CSR a filantropia. Lokálne i nadnárodné spoločnosti sa na nás obracajú s dôverou, pretože vedia, že budovanie značky celosvetovo je pre nás veľkou výzvou a inšpiráciou. Agentúra Media In je zároveň organizátorom a autorom diela Bloger roka.