Poznáme platy žien a mužov na finančných pozíciách

0
1095
  • Vo financiách všeobecne pracuje viac žien ako mužov, neplatí to však pri manažérskych pozíciách 
  • Rozdiely medzi platmi mužov a žien sa začínajú prejavovať už okolo veku 25 rokov

Personálna agentúra Grafton Recruitment pripravila v druhom kvartáli roku 2014 prehľad platov v 7 odvetviach. Jedným z analyzovaných odvetví bol aj finančný sektor. Práve na platy v tomto odvetví sa na jeseň tohto roka zamerala agentúra Grafton Recruitment a pre inštitúciu ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov), ktorá je globálnou organizáciou združujúcou profesionálnych účtovníkov, analyzovala platy zamestnancov vo finančnom sektore.

Pri analýze platov vo finančnom sektore boli použité platové očakávania ľudí, ktorí prešli za posledné 2 roky osobným pohovorom. Tieto očakávania boli prekonzultované s konzultantom Grafton Recruitment, čo znamená, že informácie reálne odrážajú aktuálnu situáciu na trhu práce. Analýza sa pozerala na pohlavie ako aj vek a pracovné zaradenie ľudí pracujúcich v spomínanom odvetví. Zároveň boli z dát vylúčené všetky extrémy ako napríklad príliš vysoké alebo príliš nízke platy.

Výsledky analýzy

Pri pohľade na platové ohodnotenie oboch pohlaví a ich vek, analýza ukázala, že najvyšší plat dosahujú zamestnanci medzi 35 až 50 rokov života. Pričom na vrchole kariéry, najčastejšie okolo 40-tky, je platové ohodnotenie najvyššie. Po 50-tke platy zvyčajne začnú opäť klesať, avšak nie dramaticky.

Ženy aj muži sú na začiatku svojej profesionálnej kariéry na rovnakej platovej úrovni, nakoľko do profesného života vstupujú ako absolventi. Výsledné dáta však poukázali na zaujímavý fakt. Rozdiely  medzi platmi mužov a žien sa začínajú prejavovať už okolo 25. roku života, pričom na vrchole kariéry môžu tieto rozdiely dosahovať v priemere až 1000 Eur.

Priemerný plat na všetkých finančných pozíciách sa pohyboval u žien na úrovni 1590 Eur, u mužov bol 2060 Eur.

Priemerný plat na manažérskych pozíciách u žien dosahoval úroveň 2830 Eur, pričom u mužov to bolo 3300 Eur.

Výsledky ukázali, že svetu financií vládnu ženy, nakoľko až 69 % pracovných pozícií vo financiách obsadzujú práve dámy. Uplatnenie žien vo financiách je jednoznačne vyššie, nedotýka sa však manažérskych pozícií. Pri manažérskych pozíciách je situácia opačná a je v prospech mužov, ktorí obsadzujú konkrétne 54 % pozícií a 46 % obsadzujú ženy.

„Naša analýza nás donútila zamyslieť sa nad dôvodmi, prečo dochádza k týmto rozdielom. Hoci naše skúsenosti ukazujú, že firmy pri obsadzovaní finančných pozícii nerobia rozdiel v pohlaví, či plate, výsledky analýzy aj napriek tomu ukázali, že rozdiely predsa len existujú,“ Katarína Humajová, Senior Consultant, Grafton Recruitment.

Personalisti Grafton Recruitment určili, že najčastejšie dôvody týchto rozdielov môžu ovplyvňovať nasledujúce faktory:

  • Ženy sa k vyšším postom dostávajú neskôr ako muži a to predovšetkým z dôvodu čerpania materskej dovolenky, alebo iných prioritných dôvodov (napríklad rodina)
  • Muži sú prirodzene sebavedomejší a často ambicióznejší, čím často krát napredujú v kariére rýchlejšie
  • Ženy častejšie  prerušujú kariéru ako muži, čím prichádzajú o ďalšie roky skúseností

Napriek týmto faktom je pozitívne, že v tomto sektore majú ženy svoju dominanciu a ich počet na manažérskych pozíciách sa takmer vyrovnáva počtu mužov.