Poďte bývať zdravšie!

0
1236

Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Aspoň to radi tvrdíme. Čo však pre svoje zdravie reálne robíme? Kupujeme zdravé potraviny, venujeme sa zdravým športom, jeme zdravo, žijeme zdravo. Otázkou však zostáva: BÝVAME ZDRAVO?

Aj keď si to často neuvedomujeme, naše zdravie ohrozuje množstvo vecí, ktoré nás denne obklopujú. V zdanlivom bezpečí nášho domova, v kanceláriách, obchodných centrách, športových zariadeniach, teda vo vnútornom prostredí, v ktorom trávime až 90 % času. A práve v interiéri sme najviac ohrození škodlivinami, ktoré majú negatívny dosah na naše zdravie a zdravie našich najbližších. V podobe voľne prchavých látok pôsobia často skryte a ich negatívny vplyv sa nemusí prejaviť hneď. Najväčšmi nás ohrozuje toľko spomínaný formaldehyd, pretože ide o látku, ktorá sa v interiéri vyskytuje najčastejšie.

Ako ohrozuje formaldehyd zdravie človeka?

Formaldehyd je najrozšírenejšia znečisťujúca látka v našich domácnostiach. Hoci je neviditeľná, dokáže spôsobiť nemalé zdravotné problémy pri vdýchnutí, požití aj pri styku s pokožkou. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikuje formaldehyd ako možný karcinogén pre človeka, súčasná legislatíva v SR klasifikuje formaldehyd ako chemickú, toxickú látku.

„Formaldehyd je pre ľudí vysoko toxický, nezávisle od spôsobu vystavenia – pri vdýchnutí, požití aj pri styku s pokožkou. Sú mu pripisované mnohé nežiaduce zdravotné účinky, ktoré sú dobre zdokumentované. Pri vdychovaní môže vyvolať podráždenie očí, slizníc, bolesti hlavy, pocit pálenia v hrdle zhoršuje priebeh alergií či astmy,“ vysvetľuje klinická imuno-alergologička MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. Lekárka zároveň dodáva, že účinky po dlhodobej alebo opakovanej expozícii formaldehydu sa obvykle prejavujú ako chronický kašeľ, chronické poruchy dýchacích ciest, astma, bronchitída či dermatitída.

„Na kvalitu vnútorného ovzdušia sú pritom najcitlivejšie deti,“ upozorňuje MUDr. Bergendiová.

Pozor na nový nábytok

Hoci sa formaldehydu nemožno vyhnúť úplne, existuje niekoľko odporúčaní, ako cenné zdravie chrániť a riziko zdravotných následkov minimalizovať. Uprednostnite masív pred drevotrieskou, pri nákupe sa informujte o emisnej triede a zložení výrobku, novozariadené priestory ihneď nevyužívajte a nezabúdajte pravidelne vetrať. Formaldehyd pomáhajú z ovzdušia odstrániť aj niektoré rastliny: azalka, brečtan popínavý, fikus, chryzantéma či lopatkovec. Všetko sú to však neúplné, dočasné riešenia.

Dlhodobé riešenie v boji proti formaldehydu

Najnovšou zbraňou v boji proti formaldehydu sú zdravé sadrokartónové dosky Activ Air, ktoré pohlcujú a neutralizujú škodlivé látky, čím zlepšujú kvalitu vnútorného ovzdušia. Účinnosť dosiek bola preukázaná aj nezávislými laboratóriami Eurofins, ktoré potvrdili, že odstraňujú až do 70% škodlivých látok v ovzduší, nestrácajú účinnosť ani po úprave povrchu maľovaním alebo tapetovaním bežnými materiálmi, nevylučujú spätne škodlivé látky a čistia ovzdušie v interiéri až 50 dlhých rokov. Viac info na www.zdravadoska.sk.