Počula som o smernici ErP. Čo pre domácnosti znamená?

0
1130

Energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia, by mali v budúcnosti zlepšiť nariadenia, s ktorými prišla Európska únia. V platnosti sú od 26. septembra 2015 a týkajú sa všetkých kotlov a vykurovacích zariadení, ktoré budú nainštalované po tomto dátume. Poznáme ich ako ErP smernice, ktoré stanovujú právne záväzné kritéria pre energetickú účinnosť a emisie. Podstatou nariadenia je požiadavka na označovanie výrobkov štítkami, ktoré obsahujú informácie o ich energetickej účinnosti a výkonnosti.

Pre vás, ako spotrebiteľov, smernica ErP v praxi znamená, že jednotlivé výrobky (kotly, tepelné čerpadlá, kombinované zariadenia, zásobníky/ohrievače vody, atď.) budú na základe parametrov zaradené do tried účinnosti od G po A++ pre kotly a od G po A pre zásobníky teplej vody. Ide o rovnaký princíp, na ktorý ste zvyknutí u bielej techniky v domácnosti, napríklad pri práčkach a chladničkách. Upozorňujeme vás však, že ani najlepší energetický štítok nemusí vždy predstavovať to najlepšie riešenie práve pre vás. Samotní výrobcovia by vám mali poskytnúť odborné informácie o všetkých vašich možnostiach a nájsť pre vás plne vyhovujúce riešenie.

Energetický štítok bude na jednotlivých zariadeniach umiestnený vpredu, na viditeľnom mieste. Na každom štítku bude uvedená príslušná trieda energetickej účinnosti, výrobca, označenie modelu, funkcia, hladinu hluku (v miestnosti, vonku), vykurovací výkon, atď. Pri predaji, respektíve ponuke zariadenia, vám bude odprezentovaný informačný list.

Jedným z ďalších dôsledkov je vyradenie veľkej časti nekondenzačných kotlov z výroby. Ide o kotly, ktoré majú výraznú nadspotrebu elektrickej energie – až desaťnásobne vyššiu, ako potrebuje najnovšia generácia kotlov. Vzhľadom na to, že sú kondenzačné kotly oveľa viac energeticky účinné, budú práve ony predstavovať štandardné riešenie pre väčšinu malých a stredne veľkých inštalácií. Výhoda, ktorú získate kúpou nového kondenzačného kotla nespočíva len v ochrane životného prostredia, ale aj vo výraznom znížení finančných nákladov. Kúpa najnovšej generácie čerpadiel a kotlov je investíciou, ktorá sa vám v budúcnosti mnohonásobne vráti.

V prípade, že ste ešte stále nevymenili svoj starý nekondenzačný kotol za nový, nemusíte panikáriť. Jednotlivé zariadenia môžete používať aj po stanovenom termíne. Podmienkou však ostáva ich pravidelný servis. Výnimkou môžu byť nekondenzačné kotly používané v bytových domoch. Je nutné, aby ste ich vymenili ešte pred požadovaným termínom.