Pacienti v Trnave peniaze od vlády výrazne pocítia

0
1559

Vláda na výjazdovom rokovaní v Špačinciach dňa 13. mája 2015 schválila finančnú podporu 1 789 387 EUR pre Fakultnú nemocnicu Trnava. Podpora z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR je určená na rekonštrukciu nevyhovujúcich priestorov niektorých kliník a oddelení. Vďaka tomu pristúpi vedenie nemocnice k realizácii rekonštrukcie budov, dovybaveniu pracovísk a vybudovaniu nového parkoviska a v niektorých budovách absentujúcich výťahov.

Celá rekonštrukcia je zameraná najmä na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre pacientov. „Táto podpora nám pomôže vo veľkej miere zlepšiť podmienky na pracoviskách, kde sa priamo zvýši úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade aj komfort pacientov a návštevníkov našej nemocnice,“ zhodnotil finančnú podporu Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava. „Niektoré budovy si vyžadujú veľké investície do opráv fasád, odkvapových systémov, sociálnych zariadení a množstva iných nevyhnutností, ktoré momentálne negatívne vplývajú na úroveň služieb pre pacientov a ich komfort. Ten zlepšíme aj ďalšími novými posteľami,“ dokončil riaditeľ Neštický.

Zo získaných finančných zdrojov bude nemocnica realizovať výmenu okien na Internej, Detskej, Infekčnej klinike a na Psychiatrickom oddelení. V rámci pavilónu Internej kliniky a Detskej kliniky bude ešte prebiehať výmena vstupných dverí na oddelenia a do budovy, inštalácia automatických dverí pre imobilných, výmena podláh, maľby stien, opravy poškodenej fasády a balkónov, oprava strechy, zvodov a bleskozvodu. Pacienti tiež uvítajú rekonštrukciu sociálnych zariadení. Na Infekčnej klinike bude Fakultná nemocnica Trnava vymieňať staré okná, podlahy, opraví fasádu budovy, balkóny, strechu, strešné zvody a bleskozvody. Úprav sa aj na tejto klinike dočkajú sociálne zariadenia a bude dobudovaný potrebný výťah. Psychiatrické oddelenie bude mať taktiež nové okná, na budove bude opravená fasáda, strecha, strešné zvody a bleskozvod a zrekonštruované sociálne zariadenia. Bývalé rádioterapeutické pracovisko bude zrekonštruované a upravené pre podienky denného psychiatrického stacionára. Onkologická klinika opraví strechu, strešné zvody, bleskozvod a sociálne zariadenia. Tiež sa v rámci tejto kliniky počíta s výstavbou výťahu.

Finančné zdroje od vlády poslúžia nemocnici aj na rekonštrukciu Denného detského stacionára a bude z nich financované aj nové bezplatné parkovisko pre pacientov.

„Máme veľkú radosť, že pacienti budú môcť stráviť pobyt v našej nemocnici opäť na vyššej úrovni. Za možnosť tieto podmienky zlepšiť v tomto jednom kroku sme vláde a Ministerstvu zdravotníctva SR nesmierne vďační,“ uzavrel Martin Neštický. „Poskytnutie kapitálových výdavkov je nevyhnutnosťou, najmä s dôrazom na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta,“ zdôraznil minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Čo na zmeny hovoria na oddelniach a kliníkách?

MUDr. Silvia Hojerová, primárka Internej kliniky FN Trnava

Mám z toho veľmi pozitívne pocity a som veľmi rada, že pacienti budú v lepšom prostredí. Zlepší to niekedy neveselé dni ich života.

MUDr. Stanislav Križan, PhD., primár Detskej kliniky FN Trnava

Rekonštrukciu veľmi vítame, dlho sme na to čakali. Spríjemní to našu prácu, ale najmä pobyt našich detských pacientov.

MUDr. Mária Soľavová, primárka Infekčnej kliniky FN Trnava

Vnímam to ja aj celý kolektív veľmi pozitívne, lebo niekoľko rokov sme napríklad potrebovali rekonštruovať fasádu. Vyriešime okná ktoré nedovierajú, pričom nové okná budú aj prínosom z hľadiska zvukovej izolácie.

MUDr. Dana Šedivá, primárka Psychiatrického oddelenia FN Trnava

Je to z našej strany veľmi vítané, lebo priestory sme sa snažili zútulniť, ale vyžadovali aj komplexnú rekonštrukciu. Veľkým prínosom bude stacionár, ktorý by mal byť v priestoroch so samostatným vchodom.

MUDr. Monika Dienerová, PhD., primárka Onkologickej kliniky FN Trnava

Vnímam to ako zlepšenie komfortu pre pacientov. Pacienti na našej klinike pocítia najmä rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Bc. Melánia Zvonárová, vedúca sestra Denného detského stacionára pri FN Trnava

Je to veľmi pozitína správa. Som nadšená. Hlavne z toho, že to bude slúžiť dobrej veci a deťom.