OKNOPLAST prezradil tajomstvo okien

0
2069

Pri výbere okien si každý z nás všíma ich kvalitu, cenu a vzhľad. To, z akého okenného plastového profilu, izolačných skiel a kovania sa skladajú, väčšinou posúvame na vedľajšiu koľaj. Pri voľbe správnych okien a dverí by sme týmto prvkom mali venovať najväčšiu pozornosť. Samozrejme v neposlednom rade nesmieme zabúdať na ich správnu montáž. Nájdite si chvíľku a odhaľte všetky tajomstvá okien.

Spoznajte pravdu o profiloch

Dôležitá vlastnosť okenných plastových profilov je trieda, ktorá je definovaná písmenami A, B alebo C, pričom najvyššia je trieda A. Označuje profil s hrúbkou vonkajšej, čiže viditeľnej steny minimálne 2,8 mm a s hrúbkou vnútornej, teda tej, ktorá nie je viditeľná, minimálne 2,5 mm. Profily triedy A zabezpečujú potrebnú tuhosť a trvácnosť okien.

 „V minulosti prevládal názor, že pre tepelné vlastnosti okien je kľúčový počet komôr. Často sme sa mohli stretnúť s argumentom – „čím viac komôr, tým lepšie”. No okno je komplikovanejší produkt a sme radi, že vedomosti našich zákazníkov v posledných rokoch výrazne narástli,“ uviedol Juraj Koudela, obchodný riaditeľ pre Slovensko a Českú republiku OKNOPLAST.

Zjednodušene môžeme rozdeliť okenné profily podľa počtu vnútorných komôr a celkovej stavebnej hĺbky na:

3 – komorové profily – od 58 mm do 69 mm

5 – komorové profily – od 70 mm do 79 mm

6 a viac komorové profily – 80 mm

OKNOPLAST, ktorý určuje nové trendy v oblasti plastových okien a dverí, ako prvý použil inovatívnu termickú bariéru SpaceBlock a to pri výrobe okna Winergetic Premium Passive. Ide o spojenie výplne z aerogélu v ráme a vrstiev polyuretánovej peny. Vďaka tejto revolučnej konštrukcii dosahuje súčiniteľ prestupu tepla profilu Winergetic Premium Passive Uf = 0,96 W/m²K.

Tajomstvá izolačných skiel 

OKNOPAST17012014aPri výbere okien nesmieme zabúdať na vhodné sklo. Keďže pokrýva najväčšiu plochu okna je dôležité, aby zabezpečovalo dostatočnú izoláciu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úniku tepla a výdavky na kúrenie by výrazne zaťažili našu peňaženku.

Jedným z najefektívnejších riešení je použiť izolačné sklá vyplnené vzácnymi  plynmi. Najčastejšie sa používa argón, sporadicky kryptón. Táto tenká neviditeľná vrstva prepúšťa svetlo a slnečné žiarenie dnu a súčasne zabraňuje únikom tepla smerom von.

Vo vnútri izolačných skiel medzi tabuľami sa nachádza dištančný rámik, ktorý ich udržiava v potrebnej vzdialenosti. Jeho úloha je minimalizovať vznik tepelných mostov a zabraňovať vzniku vodnej pary.

„Najpopulárnejším materiálom, z ktorého sa vyrábajú dištančné rámiky, je v lacnejších oknách hliník, ktorý je výborný vodič tepla. Hliníkové rámiky energetickú bilanciu okna nezlepšujú, nazývame ich aj „studené rámiky”. K „teplým rámikom” patria napr. tie, ktoré sú vyrobené z ušľachtilej ocele – vyznačujú sa viac ako päťnásobne menšou tepelnou vodivosťou a vďaka tomu zlepšujú súčiniteľ prestupu tepla celého okna Uw až o 8 %,“ uviedol Juraj Koudela.

Rámik je zodpovedný za tesnosť celého izolačného skla, preto je najvhodnejšie ak je v rohoch ohýbaný a nie zrezaný – vďaka tomu celé izolačné sklo lepšie tesní.

Skrytá sila kovania

Funkčnosť okien a dverí, to či sa krídlo ľahko otvára a zatvára ovplyvňuje kovanie. Kvalitné a spoľahlivé kovanie predstavuje nevyhnutný prvok v každom kvalitnom okne – zabezpečuje tesnosť, bezpečnosť a trvácnosť.

V súčasnosti sa najčastejšie používa celoobvodové kovanie. Je umiestnené v celom obvode okna a rovnomerne dotláča krídlo k rámu, čo zabezpečuje správnu tesnosť celej konštrukcie. Niektorí výrobcovia navrhujú kovania s funkciou mikroventilácie, ktorá umožňuje vetrať miestnosti bez nutnosti otvárať celé okno. Mikroventilácia zabezpečuje výmenu vzduchu bez zbytočného ochladzovania miestnosti.

Špeciálna konštrukcia kovania spĺňa požiadavky stanovených tried odolnosti voči vlámaniu, zabraňuje vyváženiu krídla, otvoreniu či rozvŕtaniu kľučky zvonku.

„Najdôležitejšie prvky bezpečných kovaní sú navzájom prepojené protikusy proti vypáčeniu a špeciálne čapy i.S. Vďaka ich špeciálnej konštrukcii sa dajú správne zaistiť, čo zabráni zlodejom vyváženie krídla. Pre zabezpečenie lepšej ochrany sa protikusy proti vypáčeniu montujú do každého rohu okna alebo po jeho celom obvode. V závislosti od triedy bezpečnosti, ktorú majú spĺňať, ich môže byť na jednom okennom krídle až 15,“ uviedol Juraj Koudela.

V ponuke OKNOPLAST je dostupných mnoho verzií a doplňujúcich možností okenného príslušenstva. Môžete sa rozhodnúť pre doplnkové kovanie proti vlámaniu, ktoré zvyšuje bezpečnosť. Prvky ako špeciálna blokáda, ktorá zabraňuje buchnutiu krídel pri silnejšom prievane alebo úchytka umožňujúca zatvoriť okno zvonku bezpochyby zvyšujú funkčnosť okien a dverí. Preto treba upriamiť pozornosť na malé, zdanlivo nepodstatné prvky, keďže práve tie tvoria celok a poskytujú radosť z každodenného komfortu.