Odborníci upozorňujú na narastajúci výskyt genitálnych bradavíc

0
1149

Odborníci z radov gynekológov a dermatovenerológov varujú pred výrazným nárastom výskytu genitálnych bradavíc, sexuálne prenosného ochorenia, ktoré napáda rovnakou mierou ženy i mužov. Výskyt tohto ochorenia, ktoré spôsobuje infekcie ľudskými papilomavírusmi (HPV), sa za posledné roky zniekoľkonásobil. Ide o vysoko infekčné ochorenie, ktoré veľa pacientov podceňuje a včas nelieči, hoci je na Slovensku k dispozícii účinná ambulantná i domáca liečba.

Infekcia ľudskými papilomavírusmi sa týka všetkých

Infekcia HPV (human papilomavirus = ľudský papilomavírus) je v súčasnosti najčastejšou sexuálne prenosnou infekciou. Za život sa s ňou stretne až 80% z nás. Vo väčšine prípadov sa s infekciou organizmus vyrovná, ale pokiaľ sa tak nestane, môže u žien i mužov dôjsť k rozvojuochorení ohrozujúcich zdravie i život.

„Infekcia ľudským papilomavírusom je veľmi častá a týka sa všetkých sexuálne aktívnych žien i mužov, rozhodne to nie je otázka promiskuity, ako si mnohí myslia. Nezodpovedné správanie je len jedným z celého množstva rizikových faktorov a naozaj sa nedá dopredu povedať, u koho sa infekcia HPV rozvinie do ochorenia a čí organizmus sa s ňou,naopak, vyrovná. U koho z páru bola infekcia HPV skôr sa určiť nedá – infekcia môže niekedy v priebehu pár mesiacov odznieť, inokedy v tele pretrváva roky a postupne sa rozvíja do choroby,“ vysvetľuje MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., podpredseda Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti ČLS JEP a hovorca HPV College.

HPV – nielen krček maternice, nielen ženy

Medzi verejnosťou je pomerne rozšírená znalosť súvislosti medzi infekciou HPV a karcinómom krčka maternice. Už menej je známy fakt, že infekcia HPV napáda ženy i mužovna rôznych miestach tela a u oboch pohlaví môže spôsobiť rakovinu alebo iné veľmi nepríjemné ochorenie. Okrem karcinómu vagíny, vulvy, penisu, análneho karcinómu a niektorých nádorov v oblasti hlavy a krku, sú to tiež nezhubné ochorenia – papilomatóza hrtana a genitálne bradavice.

„Ochorenia spôsobené HPV infekciou spájajú niekoľko lekárskych odborov. Okrem gynekológov sa s nimi vo svojej praxi stretávajú predovšetkým dermatovenerológovia, onkológovia, urológovia     a lekári ORL. Všetci títo lekári môžu pacientom poskytnúť informácie o možnostiach prevencie      a liečby HPV ochorení. Pacienti by mali prekonať hanbu a strach, ktoré im často bránia navštíviť lekára. Skoré zachytenie ochorenia môže zabrániť rozvoju komplikácií alebo dokonca úmrtiu. Ďalšou významnou prekážkou prevencie i včasnej liečby je nízka informovanosť pacientov, niekedy, bohužiaľ, i lekárov. Cieľom HPV College je prispieť k väčšiemu povedomiu o rizikách HPV medzi laickou aj odbornou verejnosťou a podporiť tak aktívnu spoluprácu pacientov a ich lekárov,“ uvádza MUDr. Dvořák.

Najčastejšie HPV ochorenie – genitálne bradavice

Genitálne bradavice sú vôbec najčastejším HPV ochorením, výskyt ktorého v posledných rokoch dramaticky narastá. Podľa dát z Veľkej Británie, kde sa výskyt genitálnych bradavíc sleduje pomocou registrov, sa za posledné desaťročie zvýšila prevalencia genitálnych bradavíc štyrikrát. To potvrdzujú i údaje z vybraných pracovísk na Slovensku a v Českej republike – niektorí hlásia až päťnásobný nárast, a to predovšetkým medzi mladými ľuďmi.

„Nárast počtu hlásených pohlavných chorôb na Slovensku je za posledných 20 rokov na takmer dvojnásobku, u nehlásených je to potom takmer štvornásobok. Vsúčasnosti je pohlavnou chorobou číslo jeden jednoznačne condylomata acuminata, známa ako genitálne bradavice. Za posledných 10 rokov vzrástol počet nakazených genitálnymi bradavicami o viac ako 70%,“ uvádza prof. MUDr. Danka Švecová, PhD. z Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UN v Bratislave.

Výrazný nárast v našom regióne potvrdzujú i štúdie

Narastajúci trend potvrdzuje i nedávna štúdiaimunológa RNDr. Marka Petráša, ktorá bola publikovaná v zahraničných odborných časopisoch. Cieľom tejto prierezovej štúdie bolo stanoviť prevalenciu a incidenciu genitálnych bradavíc na základe dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi Českej republiky a zhodnotiť ich rizikové faktory. Priemerná ročná incidencia v rokoch 1985–2013 dosahovala v Českej republike 2,1 prípadov na 1000 obyvateľov vo veku 16–55 rokov. V posledných rokoch 2010–2013 sa ale v ČR ročná incidencia značne zvýšila a to na 4,4 na 1000 obyvateľov. Do začiatku roka 2014 malo s týmto ochorením vlastnú skúsenosť 5,5% českých obyvateľov, najčastejšie vo veku 21–30 rokov. Najsilnejším rizikovým faktorom bol sexuálny partner s genitálnymi bradavicami.

„Štúdia zároveň odhalila alarmujúci fakt, že takmer 23% postihnutých genitálne bradavice nerieši, pretože ich pravdepodobne nepokladajú za chorobu,“ upozorňuje RNDr. Marek Petráš.

Bremeno genitálnych bradavíc

Genitálne bradavice sú vo viac než 90% prípadoch spôsobené infekciou HPV a napadajú ženy i mužov. Prenášajú sa predovšetkým sexuálnym kontaktom, vrátane orálneho a análneho sexu alebo pri maznaní. Ich vzhľad sa môže značne líšiť – od drobných bradavičiek až po rozsiahle lézie deformujúce vonkajší genitál. Môžu spôsobovať nepríjemné pálenie, svrbenie, krvácanie a bolesť. Počiatočné štádiá ochorenia ale môžu prebiehaťibez subjektívnych príznakov. Pacient si časom všimne drobné pupienky alebo uzlíky na genitáliách, ktoré sa postupne zväčšujú. Spočiatku veľkému počtu pacientov prekáža skôrestetický efekt a neuvedomujú si zdravotné riziko pre seba i partnera. Je im to nepríjemné riešiť a boja sa ísť k lekárovi, nevedia, čo majú robiť.

Ochorenie sa postihnutým pacientom, bohužiaľ, veľmi často vracia, a to i po chirurgickom odstránení lézií. Okrem týchto zdravotných komplikácií prinášajúgenitálne bradavice pacientom i značný psychosociálny diskomfort, môžu spôsobiť depresie, nízke sebavedomie a veľmi často narúšajú partnerské vzťahy.

„Od momentu nákazy po rozvinutie ochorenia môže uplynúť cca 6 týždňov až 2 roky, ale najčastejšou dobou sú 3–4 mesiace. Niektoré štúdie navyše potvrdzujú, že výskyt genitálnych bradavíc znamená väčšie riziko rozvoja karcinómu, ktorý súvisí s HPV infekciou,“ uvádza MUDr. Dvořák.

Prevencia

Okrem sexuálnej abstinencie alebo absolútnej celoživotnej monogamie páru je jedinou účinnou prevenciou očkovanie proti HPV. Štvorvalentná vakcína (a v ČR už dostupná i nová deväťvalentná vakcína) chráni proti HPV typom 6 a 11, ktoré spôsobujú 99% výskytu genitálnych bradavíc. Vysokú ochranu vakcíny proti genitálnym bradaviciam potvrdzujú aj výsledky štúdie RNDr. Petráša.

„Očkovanie štvorvalentnou HPV vakcínou znížilo výskyt genitálnych bradavíco 91% oproti neočkovaným. Taktiež, opakovaný výskyt genitálnych bradavíc bol len u 1% očkovaných, zatiaľčo u takmer 11% neočkovaných sa genitálne bradavice opakovali. Očkovanie tak znížilo ich opakovanie minimálne o 65%,“ popisuje výsledky štúdie RNDr. Petráš.

„Ďalšími dôležitými zásadami pri prevencii je predovšetkým vyvarovať sa promiskuity a dodržiavať hygienu. Pokiaľ dôjde k nákaze jedného z partnerov, mal by sa nechať vyšetriť aj druhý partner. Ak má pacient podozrenie, že sa nakazil, tak potom samotnej liečbe predchádza najskôr klinické vyšetrenie. Na základe výsledkov vyšetrenia potom lekár odporučí najvhodnejší liečebný postup,“ dopĺňa prof. Švecová.

Liečba u lekáraaj doma

Súčasná medicína ponúka celý rad možností ako liečiť genitálne bradavice. Bohužiaľ, žiadna z nich nemá 100% účinnosť. Pacientov môže ošetriť lekár priamo v ordinácii lokálnou liečbou, napr. kryoterapiou tekutým dusíkom, kyselinou trichloroctovou, chirurgicky, či CO2 laserom. Na Slovensku je zároveň dostupná liečba, obľúbená v USA a na západ od nás, ktorú si môžu aplikovať sami pacienti v súkromí domova – 10% masť s obsahom tzv. sinekatechínov, čo sú čistené extrakty zo zeleného čaju s protizápalovými a protivírusovými účinkami.

„Výhodou tejto liečby je vysoká účinnosť liečivého prípravku, nízka recidíva (opakovanie) ochorenia a možnosť aplikácie pacientom v domácich podmienkach. To prináša pacientom výhody akou jepredovšetkým časová flexibilita – odpadá nutnosť návštev u lekára. Okrem flexibility prináša tento spôsob liečby pacientom jednoznačne aj výhodu absolútnej intimity a súkromia. Nezanedbateľným prínosom je aj plná úhrada lieku poisťovňou,“ uzatvára prof. Švecová.