Nový ročník medzinárodnej študentskej súťaže Active House Award

0
1095

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. vyhlasuje nový ročník súťaže Active House Award pre študentov vysokých škôl. Medzinárodná súťaž je zameraná na vytvorenie návrhov udržateľných stavieb tak, aby spĺňali aktívne štandardy. Na víťaza čaká okrem uznania aj finančná odmena.

Súťaž Active House Award bude opäť prebiehať na medzinárodnej úrovni. Slovenskí študenti si zmerajú sily so študentmi z Českej republiky, Rakúska a Švajčiarska. V prvom kole súťaže sa v jednotlivých krajinách vyberie desať najlepších projektov. Tie budú v druhom kole čeliť medzinárodnej konkurencii.

Súťaž Active House Award (AHA)

Súťaž Active House Award s témou Rethink Suburbs“ je zameraná na kreovanie konceptov, ktoré by podporili udržateľný rozvoj obcí v prímestských oblastiach. Návrhy majú zároveň poukázať na iné možnosti využitia už existujúcej sídelnej infraštruktúry ako alternatívy k novým, umelo vytvoreným sídelným celkom. Ďalším zámerom je tiež ozrejmiť rôzne možnosti využitia už jestvujúcich obývateľných štruktúr, ako aj možnosť zúročiť ich v prípade rekonštrukcie rodinného domu v rakúskom Wolkersdorfe.

Návrh rekonštrukcie má vychádzať zo štandardu aktívneho domu – príznačné preň budú kvalitné vnútorné prostredie, šetrnosť k životnému prostrediu a energetická efektívnosť. Svoj projekt môžu prihlásiť nielen jednotlivci, ale aj skupiny.

Medzinárodná porota rozdelí medzi postupujúcich a víťazné projekty čiastku 5600 eur.

COMPETITION KICK OFF – bezplatný seminár pre záujemcov

Súťaž začne bezplatným seminárom pre záujemcov COMPETITION KICK OFF, ktorý prebehne dňa 7. marca 2016 vo Veľkej sále zámku Wolkersdorf v Rakúsku. Seminár s celodenným programom zoznámi študentov s podmienkami súťaže. Okrem toho im ponúkne aj prednášky, ktoré sa vzťahujú k téme aktívneho domu a denného svetla. Účastníci tiež majú možnosť navštíviť zmienenú lokalitu (rodinný dom vo Wolkersdorfe).

Študenti, ktorí sa zaregistrujú na www.activehouseaward.velux.com do medzinárodnej súťaže, majú možnosť zúčastniť sa tohto seminára bezplatne. Spoločnosť VELUX tiež zabezpečí bezplatnú dopravu pre súťažiacich z Bratislavy.

Aktívny štandard

Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov o projekty udržateľných stavieb – a umožniť im detailnejšie sa zoznámiť s problematikou navrhovania budov v aktívnom štandarde. Aktívny štandard definuje kvalita vnútorného prostredia, ohľaduplnosť k životnému prostrediu a energetická efektivita objektu. Hlavnú hodnotu budovy pritom predstavuje spôsob, akým vzájomná integrácia zmienených aspektov podporuje architektonickú kvalitu, ľudské zdravie a príjemné prostredie pre život.

„Súťaž nám prináša obrovskú príležitosť, ako začať diskusiu o kvalite vybudovaného prostredia – a to nielen v širšom, urbanistickom meradle. Active House Award nám ponúka zároveň možnosť zamerať sa na jednotlivé stavby a na kvalitu vnútorného prostredia a zdravého bývania v nich,“ vysvetľuje Klára Bukolská zo spoločnosti VELUX.

Do súťaže sa možno registrovať už dnes, pričom súťažné návrhy treba odovzdať do 30. júna 2016. Viac informácií, vrátane detailných súťažných podmienok nájdete na webových stránkach súťaže.