Nemocnica v Handlovej má nového riaditeľa

0
1573

Novým riaditeľom Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica, patriaca do zdravotníckych zariadení UNIPHARMA, sa stal Ing. Miloš Mladý, ktorý už niekoľko rokov úspešne pôsobí v materskej spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Počas tohto obdobia bol projektovým manažérom, garantom projektov v oblasti zdravotníctva vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ, IT špecialistom a DRG špecialistom pre zdravotnícke zariadenia patriace do skupiny UNIPHARMA (do divízie zdravotníckych zariadení UNIPHARMA patrí Nemocnica Košice-Šaca – 1. súkromná nemocnica, Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica a Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi) a zároveň koordinátorom projektov medzi týmito zdravotníckymi zariadeniami.

„Nemocnica v Handlovej prešla ťažkým stabilizačným obdobím. Svoje skúsenosti z oblasti ekonomiky a manažmentu podniku využijem nielen k jej ekonomickému rastu, ale aj ďalšiemu rozširovaniu a zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb týmto zariadením. Medzi najbližšie ciele patrí dokončenie rekonštrukcie a modernizácie budovy polikliniky a doplnenia chýbajúcich diagnostických prístrojov s podporou štrukturálnych fondov,“ uviedol Miloš Mladý, nový riaditeľ nemocnica Handlová po nástupe do funkcie.