Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica piatykrát získala Slovak Gold Exclusiv

0
1393

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v týchto dňoch opätovne získala certifikát Slovak Gold Exclusive na ďalších 24-mesiacov, do 20.novembra 2016. Nemocnica je držiteľom ocenenia od novembra 2006. Cenu udeľuje Nadácia Slovak Gold (uznávaný systém certifikácie produktov nadštandardnej kvality).

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, patriaca do skupiny zdravotníckych zariadení UNIPHARMA,  získala certifikát Slovak Gold Exclusive ako prvé zdravotnícke zariadenie na Slovensku a naďalej je jediným zdravotníckym zariadením, ktorému bolo toto ocenenie udelené. Ocenenie za výborné hospodárske výsledky a stabilitu, zabezpečovanie ďalších hodnôt, ako sú napríklad investície do ľudských zdrojov, ochrana zdravia a životného prostredia, plnenie si daňových a odvodových povinností, korektné obchodné vzťahy, či verejný prospech obhájila po piatykrát.

„Opätovné predĺženie platnosti certifikátu Slovak Gold Exclusive je pre našu nemocnicu potvrdením, že poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je u nás stálym štandardom a o zvyšovaní kvality nielen hovoríme, ale pacienti to aj skutočne pocítili. Som hrdý na svojich spolupracovníkov a som presvedčený, že v podobnom trende budeme pokračovať aj v nasledujúcom období,“  povedal Juraj Vančík, riaditeľ nemocnice Košice-Šaca.

Prepožičanie práva používať značku Slovak Gold Exclusive je časovo obmedzené na dobu platnosti, t. j. 24 mesiacov, prípadne na dobu ďalšieho predĺženia jeho platnosti (ďalších 24 mesiacov). Doteraz bolo udelených 13 certifikátov Slovak Gold Exclusive, v súčasnosti je držiteľom tohto ocenenia len 5 firiem v rámci Slovenska.

Nemocnica Košice-Šaca má okrem Slovak Gold Exclusive na konte aj iné ocenenia, napr. získala integrovaný certifikát manažérstva kvality ISO:2000 a životného prostredia ISO 14001:2004, Cenu primátora mesta, certifikát rodovo zodpovednej organizácie či Baby Friendly Hospital.