Nehoda nie je (vždy) náhoda alebo Ako zmierniť riziko úrazov detí

0
1199

Detstvo bez úrazov je rarita. Kto z nás nezažil odreté kolená a lakte? Kým to skončí pri domácej dezinfekcii a náplasti, je to v poriadku. Nie všetky úrazy sú však také nevinné. Ak si myslíte, že je nemožné vaše ratolesti pred úrazmi ochrániť, mýlite sa. Existuje množstvo spôsobov, ktorými môžeme eliminovať riziko, prípadne uľahčiť znášanie následkov. A nie, nemusíte deti rovno zamykať vo vankúšmi obloženej detskej izbe. 

Nebezpečenstvo domova

Mohlo by sa zdať, že najväčšie riziko číha na deti mimo domova, štatistika však tvrdí opak. Podľa údajov Úradu pre verejné zdravotníctvo (ÚVZ) deti utrpia najviac úrazov práve doma (34,1 %). Druhým najčastejším miestom úrazov sú cesty a chodníky, po nich nasledujú ihriská a športoviská. Na poslednom mieste sa nachádza škola (14,25 %). Vysvetlení vysokej „domácej úrazovosti“ je niekoľko. „Svoju rolu napríklad zohráva aj fakt, že kým v škole sú deti takmer pod neustálym dozorom, doma bývajú bez dozoru častejšie,“ konštatuje pediatrička Zuzana Košťálová.

Odreté koleno alebo zlomenina?

V prieskume ING Životnej poisťovne takmer polovica opýtaných rodičov uviedla, že ich dieťa utrpelo v živote minimálne jedenkrát úraz vyžadujúci si lekárske ošetrenie. Štatistika ÚVZ zasa hovorí, že najčastejším úrazom sú zlomeniny (23,7 %) a pomliaždeniny (23,4 %) a zaujímavý je tiež údaj, že takmer 40 % prípadov si vyžaduje hospitalizáciu v dĺžke dva a viac týždňov. Aj keď vážne úrazy môžu byť vyslovene náhodné, celkovo nie sme voči nim takí bezmocní, ako by sa mohlo zdať.

Základom je správna obuv

Jednou z najčastejších príčin úrazov sú pády. „Vhodná obuv na šport je nutnosť, často sa však zabúda na dôležitosť obuvi na prezutie doma aj v škole. Papuče by sa nemali šmýkať a mali by zabezpečiť pevnú a zdravú oporu nohám,“ hovorí doktorka Košťálová. Dodáva, že samozrejmosťou je vhodné a pohodlné oblečenie, ktoré nebráni pohybu a krvnému obehu. Upozorňuje tiež, že sedavý životný štýl je často príčinou problémov s chrbticou už u detí. „Nebezpečenstvo úrazov sa zvyšuje priamo úmerne s rozvojom motoriky dieťaťa, no, bohužiaľ, ani úrazy detí v dojčenskom veku nie sú výnimkou,“ vysvetľuje pediatrička.

Opatrnosť, no sloboda

Najlepšou prevenciou proti úrazom dieťaťa je jeho starostlivá výchova, ktorú si však netreba mýliť s prehnaným obmedzovaním. Dieťatko, ktoré okúsi bolesť z pádu hneď, ako sa naučí chodiť, si príliš neublíži, no možno ho to naučí väčšej opatrnosti. Dokonalé predchádzanie akejkoľvek modrine, naopak môže viesť k tomu, že sa dieťa horšie učí odhadovať nebezpečenstvo reálnych hrozieb. Odhadnúť mieru ochrany dieťaťa je, samozrejme, aj vecou jeho povahy. „Každé dieťa je iné, rovnako ako dospelí. Niektoré deti sa hrajú na supermana viac, iné sú opatrnejšie,“ konštatuje doktorka Košťálová. Samozrejmosťou by mala byť napríklad ochrana hlavy helmou pri športoch ako korčuľovanie, bicyklovanie či lyžovanie. Ak viete, že máte doma sedavého počítačového experta, možno sa oplatí investovať i do chráničov na lakte, zápästia či kolená.

Plán B prináša istotu

Nadhľadu a pokojnejšiemu spánku rodičov zasa prospeje premyslený plán B, použiteľný v prípade, že sa úrazu nepodarilo predísť. Ideálnym riešením v takýchto prípadoch je poistenie, ktoré pomôže nielen reálne nahradiť výpadok príjmu, ale aj upokojiť rodičov. „Ak je potrebná rodičovská opatera dieťaťa v domácom prostredí alebo dokonca hospitalizácia v nemocnici, prináša pripoistenie dieťaťa proti úrazu reálnu materiálnu pomoc. Náhrada výpadku príjmu počas neprítomnosti v práci vďaka pripoisteniu predstavuje neoceniteľnú istotu a dopomáha k psychickej pohode v rodine,“ vysvetľuje Jiří Čapek, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Tancom a športom proti úrazom

Predchádzať úrazom detí je relatívne ťažké, nemožno im zabrániť behať, skákať z múrikov alebo liezť na strom. Okrem vyššie spomínaných opatrení sa však môžeme pokúsiť ich vychovávať k zodpovednosti za svoje konanie a tiež pustiť ich do kontaktu s možnými následkami (aby si uvedomili riziko a zámerne sa mu vyhýbali). Výbornou aktivitou na niektorých školách je dopravná výchova, ktorá prispieva k bezpečnosti detí v cestnej premávke. Ďalším významným krokom môže byť rozvoj motoriky detí, napríklad prostredníctvom športu či tanca. Okrem toho, že to prospeje ich zdraviu, fyzicky zdatné deti sa úrazom pravdepodobne vyhnú ľahšie.

foto:shutterstock.com