Návšteva múzea bude personalizovaným a interaktívnym zážitkom

0
1362
  • Na sprístupnenie jedinečných, osobných zážitkov z múzeí môžu návštevníci využiť  mobilné zariadenia a vdýchnuť kultúrnemu dedičstvu život.
  • Technológiu CHESS, vyvinutú francúzskymi, gréckymi, britskými a nemeckými partnermi, v projekte financovanom EÚ, predstavíme v Bruseli 10. a 11. marca na Konferencii o inováciách.

Už čoskoro si budú môcť návštevníci múzeí v Európe vytvárať svoje vlastné kultúrne zážitky skôr ako opustia domov alebo nastúpia do lietadla. Vďaka inovácii využívajúcej mobilné, skutočnosť približujúce a geografické lokalizačné technológie sa bežná návšteva múzea zmení na personalizovanú a interaktívnu skúsenosť prepojenú s pútavými príbehmi. 

Konzorcium akademických, priemyselných a kultúrnych organizácií z celej Európy použilo investíciu EÚ na vytvorenie a vývoj mobilnej technológie, ktorá návštevníkom umožní rozšíriť ich kultúrny zážitok. Unikátny obsah vytvorený múzeom umožňuje participovať  a prežiť osobný, na mieru vytvorený a interaktívny zážitok. Cieľom aplikácie CHESS pre smartfóny a tablety, dostupnej na stiahnutie v celej Európe, je doslova jedným dotykom prsta, oživiť minulosť, čím sa kultúra a história stanú ľahko a jednoducho dostupnými pre každého.

„Prehliadka so sprievodcom je lineárnou skúsenosťou, pri ktorej zostáva návštevník pasívny. Pomocou CHESS sa návšteva múzea  približuje zážitku podobnému hre. Návštevník je aktívny a stáva sa súčasťou kultúrneho dedičstva. Dostáva informácie, čelí výzvam a podnetom, zabáva sa. Je veľmi dôležité udržať záujem návštevníkov, najmä tých mladších, ktorí sú ponorení do hier na svojich konzolách, smartfónoch a tabletoch,“ uviedol Dr. Olivier Balet z DIGINEXT, francúzskej spoločnosti koordinujúcej projekt.

Ako to funguje

Projekt „Zážitky z kultúrneho dedičstva sprostredkované sociálno-osobnou interakciou a rozprávaním príbehov“ (Cultural-Heritage Experiences through Socio-personal interactions and Storytelling) (CHESS), ktorý podporuje Európska komisia sumou viac ako 2,8 milióna €, sa zvýšením interaktívneho prístupu návštevníkov, zameriava na zatraktívnenie zážitkov z múzeí.

Na dosiahnutie tohto cieľa bolo na návštevníkov zameraných viacero inovačných nástrojov. To umožňuje, aby boli zážitky z kultúrneho dedičstva dotvárané a publikované na mieru. Pomocou „Prieskumu návštevníkov CHESS“  môžu ľudia zaregistrovať online to čo ich zaujíma, čo sa im páči alebo nepáči. Tento nástroj umožňuje múzeám vytvárať prieskumy s jednoduchou a viacnásobnou voľbou a spájať odpovede s osobnosťou, t. j. charakteristickým predstaviteľom profilu návštevníka. “Výukový nástroj CHESS„ následne umožní kurátorom a zamestnancom múzeí, ktorí nie sú špecialistami v informačných technológiách, ľahko vyvinúť dynamickú dejovú líniu s viacerými možnými cestami a integrovaným pokročilým multimediálnym obsahom. “Nástroj na rozprávanie príbehov“ rozvíja príbeh podľa definovaných ciest, ale aj prispôsobuje a dynamicky adaptuje vypovedaný príbeh, pričom podľa individuálnych možností návštevníkov aktualizuje svoj ​​profil priamo počas odohrávajúceho sa príbehu.

Aplikácia CHESS, na rozdiel od tradičných sprievodcov, porozpráva každému návštevníkovi príbeh určený len jemu, zameraný na exponáty súvisiace s jeho záujmami a náladou, s podrobnosťami podľa vlastného výberu. Príbehy môžu byť vylepšené multimédiami, 3D a hrami s „rozšírenou realitou“ – v niektorých prípadoch objekty rozprávajú a vyzývajú návštevníkov k interaktívnej činnosti.

Pri odchode z múzea nájdu návštevníci na webovej stránke múzea suveníry, napr. video alebo obrázok, z ich vlastného príbehu: osobnú spomienku, ktorú môžu zdieľať s rodinou alebo priateľmi. Podľa Dr. Marie Roussou z Univerzity v Aténach má tento projekt potenciál revolučne zmeniť ako sa správame a čo robíme pri návšteve múzeí.

“CHESS sa snaží zlepšiť a personalizovať zážitok každého návštevníka vytvorením individuálne prispôsobeného zážitku zameraného na sympatie, záľuby a záujmy jednotlivca. Usmernením návštevníka na artefakty, ktoré sú preňho najzaujímavejšie, ponúknuť mu interaktívny obsah ako napríklad kvíz či hru, môžeme výrazne zlepšiť zážitok používateľa. Nie je to iba v prospech používateľa, ale aj múzeí, ktoré chcú, aby ich návštevníci prežili čo najlepší zážitok a opäť sa vrátili ,“ uviedol profesor Yannis Ioannidis z Univerzity v Aténach. 

Vývoj a komercializácia produktu

Produkt CHESS bol úspešné preskúšaný počas šiestich mesiacov v minulom roku v Múzeu Akropoly v Grécku a v Cite de l’Espace Park v Toulouse vo Francúzsku.

CHESS bol vyvíjaný siedmimi partnermi zo štyroch krajín – Francúzska, Grécka, Veľkej Británie a Nemecka – a vo fáze prechodu zo štádia výskumu do predaja bude uvedený na trh koordinátorom projektu DIGINEXT. Koordinátori projektu predpokladajú, že CHESS bude umiestnený na trh o dva roky.

Táto iniciatíva by nebola možná bez prostriedkov z EÚ. Vyžiadalo si to kombináciu skúseností na svetovej úrovni vo viacerých oblastiach, ktoré v Európe nie sú dostupné na národnej úrovni. Pri počte 55 000 múzeí na celom svete sú príležitosti na rast na globálnej úrovni,“ uviedol Dr. Balet.

Európa má bohatú históriu, ktorú môže pre digitálnu generáciu oživiť taká technológia, akou je CHESS a sprístupniť ju každému. Prioritou programu Horizon 2000 je vybudovanie viac inkluzívnych a reflexných komunít, čo zahŕňa inovácie na komunikovanie a vzdelávanie v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva,“ uviedol Michael Jennings, hovorca európskej komisárky pre výskum, inovácie a vedu, Máire Geoghegan-Quinnovej.

Ak chcete vidieť, ako funguje technológia CHESS:

O projekte CHESS

CHESS (Zážitky z kultúrneho dedičstva sprostredkované sociálno-osobnou interakciou a rozprávaním príbehov) je projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v Siedmom rámcovom programe Európskej únie (FP7). Základným cieľom projektu CHESS je výskum, realizácia a vyhodnotenie zážitkov z interaktívnych príbehov pre návštevníkov kultúrnych pamiatok a ich interpretácia odborníkmi na kultúru. CHESS je výsledkom spolupráce medzi DIGINEXT (Francúzsko), Národnou univerzitou Kapodistria v Aténach (Grécko), Nottinghamskou univerzitou (Veľká Británia), Fraunhoferovým ústavom pre počítačovú grafiku (Nemecko), Real Fusio (Francúzsko), Múzeom Akropoly (Grécko) a Cité de l’espace (Francúzsko).

Viac na: http://www.chessexperience.eu/

O financovaní európskeho výskumu a inovácií

Od 1. januára Európska únia implementovala nový, sedemročný program financovania výskumu a inovácií, ktorý sa nazýva Horizont 2020. Počas nasledujúcich siedmich rokov bude v rámci výskumných a inovačných projektov na podporu ekonomickej konkurencieschopnosti Európy a na rozšírenie hraníc ľudských poznatkov preinvestovaných takmer 80 mld eur. Rozpočet EÚ na výskum sa zameriava predovšetkým na zlepšenie každodenného života v oblastiach, ako je zdravie, životné prostredie, doprava, potraviny a energie.

Vytvorili sa aj výskumné partnerstvá s farmaceutickým, leteckým a kozmickým, automobilovým a elektronickým priemyslom na povzbudenie investícií súkromného sektora určených na podporu budúceho rastu a vytváranie vysoko kvalifikovaných pracovných miest. Horizont 2020 sa ešte viac zameria na premenu vynikajúcich nápadov na predajné výrobky, procesy a služby.

Najnovšie informácie o európskom výskume a inováciách si pozrite na:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion