Naštartujte svoj skrytý potenciál už dnes!

0
894

Dnešná doba je mimoriadne náročná a kladie vysoké nároky nielen na oblasť pracovného, ale tiež súkromného života. Každodenné problémy, ktoré často riešime za pochodu a bez dostatočného uvedomenia si dôsledkov, nás môžu neskôr nemilo prekvapiť. Mentálny koučing je tu na to, aby nás naučil problémy riešiť skutočne efektívne, a to nielen zvyšovaním kvality života, ale tiež pracovného výkonu.

V živote každého človeka sa striedajú lepšie i horšie obdobia. Ak sa však cítite psychicky a fyzicky vyčerpaní už dlhšiu dobu a neviete ako sa posunúť ďalej, je pre vás mentálny koučing tou správnou voľbou. Ako hovorí terapeut Robert Kačalka, DiS.: ,,mentálny koučing sa zameriava na budúcnosť a cieľ, nie na analýzu minulosti a problémov v nej. Prostredníctvom konzultácií, poradenstva, motivovania, podporovania a mentorovania dochádza k sprevádzaniu klienta procesom učenia, poznania a rozvoja vo všetkých oblastiach života. Základom je tiež napomáhať tomu, aby ten, kto je koučovaný hľadal vlastné riešenia a cesty pri dosahovaní svojich cieľov.“

Mentálny koučing prispieva k:

 • efektívnosti
 • podpore kreativity
 • rozvoju osobnosti
 • rozvoju komunikačných schopností
 • rozvoju schopností zmieriť sa s neúspechom
 • zlepšovaniu vzťahov
 • lepšej adaptácii na zmeny a krízové situácie
 • zvládnutiu strachu a odstráneniu neistoty
 • zvyšovaniu pracovného výkonu
 • zvyšovaniu kvality života
 • zvyšovaniu schopnosti učiť sa

Ako mentálny koučing vyzerá a pre koho je určený?

Mentálny koučing prebieha formou rozhovoru medzi klientom a mentálnym koučom. Ide tak o prísne individuálny prístup a každému klientovi sa preto venuje jednotlivo s dôrazom na oblasť a problém, ktorý je potrebné riešiť. Cieľom je, aby sám klient pochopil, že riešenie problémov má len a len vo svojich rukách. Vďaka vedeniu kouča dialóg prebieha v pohodovej atmosfére, ktoré je jasné a zároveň s vysokou dávkou empatie.

Mentálny kouč je vhodný nielen pre manažérov, podnikateľov, umelcov, ale aj pre športovcov a mnoho iných jedincov, ktorí chcú dosahovať lepšie výkony. Tie sa dejú práve vďaka naštartovaniu fyzického a psychického potenciálu počas konzultácií. Dĺžka mentálneho koučovania je u každého individuálna a závisí najmä od toho, aký problém je potrebné riešiť, čo chce klient dosiahnuť a aké veľké sú prekážky. Jej trvanie tak môže byť od niekoľkých hodín až po niekoľko dní, či mesiacov.