Najpokročilejšie tlačiarenské technológie zvyšujú zamestnanosť

0
1434

Progresívna tlačiarenská spoločnosť NAVI GRAF aj vďaka správne smerovaným investíciám za tri roky 100-násobne zvýšila počet pracovných miest. Za rovnaké obdobie od roku 2010 zvýšila obrat o 21 mil. eur. Zavedením novej technológie, jedinečnej v rámci strednej Európy, plánuje NAVI GRAF pokračovať v zavedenom, spoločensky zodpovednom trende.

Po zavedení kvalitnej technológie za 2,15 mil. eur zakúpením tlačiarenského stroja Koenig Bauer KBA C 215 v roku 2010 a rekonštrukcii výrobnej haly, pristúpila tlačiarenská spoločnosť NAVI GRAF k ďalšej investícii. Ako avizovala, staršie zariadenia KBA C30 a KBA A 101 postupne predala a v tomto roku v prvej fáze investovala do najnovšieho digitálneho tlačiarenského stroja Scodix, ktorý nie je dostupný ani v Českej republike, Rakúsku, Poľsku či Ukrajine. Kompletný stroj so všetkými modulmi nie je v prevádzke nikde v strednej Európe. Druhú časť investície predstavuje tlačiarenské zariadenie HP INDIGO 7600, vzájomne kompatibilné s digitálnym tlačiarenským strojom. Celková investícia predstavuje sumu 2,7 mil. eur. Tlačiareň sa odvážnym krokom snaží udržať konkurenčnú výhodu, nakoľko má ambíciu naďalej posilňovať svoje postavenie na trhu s ohľadom na zamestnanosť v regióne.

Vzhľadom k tomu, že sme časť svojich výrobných priestorov predajom starých zariadení uvoľnili a výrobné priestory upravili, investícia do novej technológie si nevyžiadala nové priestory. Popri snahe o poskytnutie čo najvyššej kvality služieb pre našich klientov sme dosiahli aj iný, rovnako dôležitý cieľ. V našej spoločnosti našlo zamestnanie o 50 ľudí viac, ako tomu bolo v roku 2010. A keďže máme status rodinnej spoločnosti, zodpovednosť za rodiny našich zamestnancov je rovnako zaväzujúca i motivujúca. Preto každoročne pre našich zamestnancov zabezpečujeme o. i. aj vzdelávacie kurzy so zámerom zefektívňovania procesov a zvyšovania odbornosti,,“ uviedla Natália Bugyi Viscápiová, majiteľka tlačiarne NAVI GRAF, jediná žena na čele polygrafickej spoločnosti na Slovensku.

S novou technológiou je možné popri výrobe štruktúrovaných efektov na luxusných printových materiáloch a obaloch použiť aj na reliéfnu digitálnu tlač Braillovho písma. Takýto pokrok zabezpečí lepšu dostupnosť textov pre nevidiacich a v krátkom období možno očakávať o ne zvýšený záujem. Technológia bude mať teda aj priamy dopad na zvýšenie komfortu hendikepovaných ľudí.