Modernizáciou pomerových rozdeľovačov tepla môžete ušetriť až 11 % nákladov na energiu za teplo

0
1216
ista

Smernica EÚ o energetickej efektívnosti nariaďuje zabezpečenie individuálnych meradiel spotreby tepla, ako aj sprístupnenie informácií o spotrebe energií v kratších časových intervaloch. Majitelia bytov v každom bytovom dome s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2, ktorý je zásobovaný centrálnym zdrojom tepla, majú už len rok na to, aby nainštalovali pomerové rozdeľovače tepla alebo iné určené meradlá, ktoré zobrazujú skutočnú spotrebu energie a poskytujú informácie o histórii tejto spotreby.

Čo by mali urobiť vlastníci bytov a správcovia, ak v bytoch ešte nemajú merače, alebo merače plánujú vymeniť? Opýtali sme sa Jany Machkovej, riaditeľky spoločnosti ista Slovakia, ktorá nám vysvetľuje, čo nová legislatíva nariaďuje a zároveň radí, ktorá technológia merania tepla v bytoch je najvhodnejšia, a z dlhodobého hľadiska efektívna.

Mohli by ste nám vysvetliť vplyv Smernice o energetickej efektívnosti na vlastníkov bytov v súvislosti s meraním tepla? Koľkých bytových domov sa táto povinnosť týka?

Rozpočítavanie nákladov na teplo iba podľa plochy bytu bude o rok minulosťou. Na základe legislatívnych požiadaviek Európskej únie a Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike na základe transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti /ďalej len „smernica EED“/), je definovaná povinnosť inštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo iné určené meradlá do konca roka 2016 vo všetkých bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m².

Rok a pol po prijatí tohto zákona ešte stále nie sú vo všetkých dotknutých bytových domoch nainštalované určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla, ktoré by povinnosť rozpočítavania skutočne spotrebovaných energií umožňovali. Podľa našich interných analýz sa jedná približne o 20 % bytov.

Aký je rozdiel medzi určenými meradlami a pomerovými rozdeľovačmi tepla? Môžete vysvetliť ich fungovanie v praxi?

Merače tepla umožňujú exaktné meranie spotreby tepla vo fyzikálnych jednotkách. Inštalujú sa priamo do potrubia vykurovacieho systému a pomocou dvoch senzorov merajú teplotu prietoku na vstupe a teplotu prietoku na spiatočke vykurovacieho okruhu budovy. Spotreba sa následne určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody. Tieto meradlá podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu, s čím sú spojené ďalšie náklady.

V mnohých bytových domoch na Slovensku nie je inštalácia meračov tepla technicky možná a nákladovo efektívna, a preto legislatíva umožňuje alternatívny spôsob merania spotreby tepla na vykurovanie pomocou pomerových rozdeľovačov tepla. Pomerový rozdeľovač tepla zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu v miestnosti a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohto rozdielu dochádza k načítaniu dielikov, ktoré sú podkladom pre výpočet spotrebnej zložky.

Implementovanie smernice o energetickej efektívnosti nie je konečné. Ďalšie zmeny ešte pribudnú. Aké povinnosti nás v tomto smere čakajú?

Smernica zásadne ovplyvní aj poskytovanie informácií v oblasti merania tepla a vody a rozúčtovania nákladov na teplo a vodu. Smernica totiž ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho spotrebe energií v kratších časových intervaloch, nielen raz ročne. Takéto poskytovanie informácií je však možné iba vtedy, ak bytové domy budú vybavené vhodnou technológiou, napríklad digitálnou alebo rádiovou. Našim zákazníkom preto odporúčame obojsmerné elektronické pomerové rozdeľovače tepla a vodomery, ktoré sú vybavené rádiovým modulom. V prípade potreby či záujmu využívať online služby, ktoré umožňujú sledovanie dennej spotreby tepla a vody cez webovú stránku, sa merače jednoducho integrujú do rádiového systému.

Aké možnosti sledovania spotreby tepla existujú? Viete nám odporučiť účinné tipy ako sledovať spotrebu tepla v bytoch?

Ideálnym riešením pre bytové domy je diaľkový odpočet dát, založený na rádiovej technológii, s integráciou údajov na internetový portál. Údaje z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla či vodomerov sú odčítané automaticky bez potreby vstupu do bytov a cez rádiovú sieť prenesené do systému rozpočítavania a na internetový portál. Vlastníci bytov, ako aj správcovia, tak môžu monitorovať svoju dennú spotrebu energií, kedykoľvek z pohodlia domova. V prípade potreby môžu okamžite regulovať svoje spotrebiteľské správanie, a tým znížiť výdaje na domácnosť.

Ďalšou alternatívou je sledovanie spotreby tepla priamo z displeja elektronického pomerového rozdeľovača tepla. Táto metóda je však náročnejšia na vyhodnocovanie. Najnovšie analýzy našej spoločnosti dokazujú, že nájomníci, ktorí sú častejšie informovaní o svojich spotrebách, sú úspornejší než ich susedia. V priemere spotrebujú o 11 % menej energie na vykurovanie. Z týchto dôvodov inštaláciu elektronických rádiových pomerových rozdeľovačov tepla a rádiových vodomerov v bytových domoch odporúčame.