Mesto Svit predstavilo na unikátnom festivale SVIT.kom jedinečné environmentálne riešenia

0
1416

Mesto Svit, pod záštitou primátora mesta Miroslava Škvareka, zorganizovalo pilotný ročník unikátneho festivalu SVIT.kom (15. – 16. 5. 2015), ktorý má za cieľ prezentovať environmentálne riešenia pre mesto SVIT i okolie a podporiť miestne komunity a mimovládne organizácie.

Prvý ročník festivalu SVIT.kom prilákal počas dvojdňového podujatia pozornosť zástupcov okolitých miest a obcí, medzinárodných i lokálnych spoločností, miestnych komunít a mimovládnych organizácií z celého Slovenska. Cieľom festivalu bolo počas odbornej konferencie diskutovať o environmentálnych otázkach a riešeniach, ako aj vytvoriť priestor na propagáciu miestnych producentov potravín a remeselníkov, a tak prostredníctvom zážitkového podujatia dostať poctivú remeselnícku potravinu čo najbližšie k spotrebiteľovi.

Myšlienka usporiadania komunitného festivalu SVIT.kom nadväzuje na predchádzajúce aktivity miestnych pobočiek medzinárodného hnutia Slow Food a zrodila sa na jeseň minulého roka. Pri tvorbe projektu boli Ladislav Raček (Slow Food Tatry), Miroslav Škvarek (vtedy ešte len kandidát na primátora mesta Svit), Ivan Zima (dnešný zástupca primátora Svit), Petra Molnárová (Slow Food Pressburg) a inšpirátorky Illah Van Oijen a Barbara Zavarská z OZ Punkt. Pre projekt postavený na filozofii „ľudia pre ľudí“ sa nadchli okolité komunity i mnohí Svitovčania. Vďaka úsiliu úzkeho produkčného tímu (Ivan Zima, Ladislav Raček, Petra Molnárová, Mária Rušinová) sa zrealizoval prvý festival komunít SVIT.kom.

Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Svit, Miroslava Škvareka, a pozvanie prijali taktiež odborníci z viacerých významných organizácií a spoločností: OCI Banská Bystrica, OZ GenoFond, OZ Ekoton, OZ Punkt, Pro Meliori, n.o., Renviro s.r.o., Slovenské elektrárne, a.s., ktorí počas konferencie prezentovali riešenia: energetickej efektívnosti, mobility, recyklácie a predstavili úspešné komunitné projekty.

Konferenciu otvoril Miroslav Škvarek, primátor mesta Svit

Miroslav Škvarek, primátor mesta Svit počas konferencie zdôraznil potrebuprijať princípy environmentálneho správania a upozornil na aspekty trvalo udržateľného rastu.

„Vďaka odborníkom z celého Slovenska sa Svit zmenil na Zelené mesto. Všetky témy, ktoré dnes boli prezentované majú spoločného menovateľa – ochrana životného prostredia. Ceníme si osobný vklad odborníkov a ochotu podeliť sa s nami o ich skúsenosti. Všetky ponúkané riešenia sú navrhované tak, aby mohli byť aplikované pre mesto Svit a okolie. Veríme, že sa nám to spoločnými silami podarí,“ uviedol Miroslav Škvarek, primátor mesta Svit.

Nové environmentálne riešenia pre mestá a v nich žijúce komunity

V prvej časti konferencie vystúpili zástupca primátora mesta Svit, Ing. Ivan Zima a Mgr. Radim Tomáš z OZ Ekoton,ktorípredstavili koncepciu mesta Svit ako Zeleného mesta pod Tatrami.

So svojou prezentáciou na tému „Elektromobilita a služby energetickej efektívnosti v súkromnom a verejnom sektore“ vystúpil aj Andrea Pancotti zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., spoločnosť skupiny ENEL.

„Plne podporujeme a zdieľame víziu mesta Svit stať sa tzv. inteligentným zeleným mestom. Vďaka širokosiahlemu know-how, ktoré v Slovenských elektrárňach máme v rámci skupiny Enel, môžeme potvrdiť reálnosť dosiahnutia tejto vízie. Stojí na troch pilieroch – energetickej efektívnosti a zastavení plytvania energiou samosprávami; zelenej doprave a elektromobiloch ako budúcnosti mestskej dopravy s minimom hluku a CO2 a rozvoji inteligentných sietí na riadenie technológií a energetického systému. Práve on spojí obnoviteľné zdroje a energeticky efektívne systémy so zelenou dopravy do jednotného efektívneho celku,“ uviedol Andrea Pancotti, Slovenské elektrárne, a. s., spoločnosť skupiny ENEL.

„Je naozaj potešujúce počuť, že už aj na Slovensku sú samosprávy, ktoré pri plánovaní a budovaní mesta systematicky zapájajú do procesu obyvateľov. Lebo participácia je cesta k udržateľnému rozvoju, na konci ktorej je miesto s dobrou adresou. Vo Svite sa už touto cestou vybrali, a preto je cieľ veľmi reálny,“ uviedla Andrea Štulajterová, koordinátorka kampane „Európsky týždeň mobility“.

Pavel Škultéty(Renviro s.r.o.) vo Svite predstavil úspešný projekt zameraný na zber PET fliaš priamo od spotrebiteľov. Konferenciu spestrili módne prehliadky oblečenia z recyklovaného materiálu, ktoré pripravila SOŠ Svit. V doobedňajšej časti predstavili modely, ktoré vznikli napríklad aj z PET fliaš.

Zo sveta komunít a mimovládnych organizácií

„Konferencia SVIT.kom sa zamerala na miestne komunity a mimovládne organizácie, ktoré sú dôležitým článkom v našom meste, a v spoločnosti vôbec. Témy týkajúce sa života komunít, životného prostredia a bezpečnosti potravín prezentovali nielen miestne komunity, ale aj mnohí priaznivci zastúpení z celého Slovenska,“ uviedol Ivan Zima, zástupca primátora mesta Svit a hlavný koordinátor festivalu.

Počas piatkovej konferencie predstavili svoje úspešné projekty zástupcovia organizácií a komunít: Illah Van Oijen z OZ Punkt (autorka myšlienky komunitného projektu Dobrý Trh, členka Aliancie Stará Tržnica Bratislava ako aj inšpirátorka tohto festivalu); Ing. Zuzana Ištvánová z OZ GenoFond (projekt na záchranu genofondu ovocných stromov) a zástupcovia miestnych združení a komunít: Ing. Michal Machala (Pro Meliori), Alexander Tokár (aktivity seniorov) a Ing. Lucia Uhrinová z SOŠ Svit.

Festivalový deň určený pre širokú verejnosť

Sobota 16. mája 2015 sa bude niesť v znamení hudby, tanca, tradícií, ekologických riešení a chutí lokálnej gastronómie. Bohatý kultúrny program je verejnosti sprístupnený na stránkach festivalu www.svitkom.sk.

Lákadlom budú i elektromobily a moderné technológie

Nadšenci elektromobilov budú mať počas celého festivalu možnosť vyskúšať jazdu na autách z flotily Slovenských elektrární a elektro-bicykle. Všetky vekové kategórie budú môcť na vlastnej koži prežiť adrenalínový deň plný moderných technológií. Svet vychytávok budú môcť odhaliť v energolande ako aj v stánku Slovenských elektrární, a.s., kde nájdu špičkové LED svietidlá Archilede.

Slovenská inovačná a energetická agentúra odprezentuje na námestí Jána Antonína Botu možnosti úspor energií vďaka energeticky úspornému domu. V poobedňajších hodinách budú prebiehať prezentácie zaujímavých hostí, diskusie a iné sprievodné aktivity.