MasterCard je celosvetovým lídrom v bezkontaktných platbách

0
1092

Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, uverejnila štvrťročné výsledky bezkontaktných platieb kartami MasterCard® a Maestro®. Výsledky preukázali absolútne prvenstvo spoločnosti. Bezkontaktnými kartami MasterCard sa dá platiť u viac ako 2,5 milióna obchodníkov v 66 krajinách na svete. Na Slovensku štvrťročne vzrástol počet transakcií bezkontaktnými kartami MasterCard o skoro 40 %.

Celosvetovo je možné bezkontaktne platiť v 66 krajinách sveta, z toho v 36 krajinách v Európe. V roku 2014 pribudli do zoznamu „bezkontaktných krajín‟ dve nové: Dánsko a Lotyšsko. Platiť bezkontaktnými kartami MasterCard alebo Maestro sa dá celkom u 2,5 milióna obchodníkov na svete, čo je o 108 % viac, ako v roku 2013.

Spoločnosť MasterCard začala bezkontaktné platby ponúkať prvýkrát v roku 2005. Na Slovensku ich MasterCard ako prvá uviedla na trh v roku 2008 a ich zavedenie prebehlo extrémne úspešne – u viac ako 40 % obchodníkov sa dá v tejto chvíli zaplatiť bezkontaktne. Aj preto je medziročný nárast bezkontaktných transakcií taký dramatický. V porovnaní s minulým rokom je to 292 %.

„Úspech bezkontaktných kariet MasterCard PayPassTM spočíva v ústretovej spolupráci so slovenskými bankami a obchodníkmi a tiež v pohodlí a bezpečnosti pre  používateľov. Tie ďalej akcentujeme v motivačných kampaniach s obchodníkmi alebo školeniach obsluhy bezkontaktných terminálov,“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard a dodáva: „Na inovácie sa sústreďujeme dlhodobo. Vďaka tomu, že bezkontaktné karty sú už štandardom, rastie aj obľuba platobných nálepiek, ktoré získate vo väčšine hlavných bánk. A ďalším krokom bude zavedenie platenia priamo mobilom.“

To, že tieto formy platenia majú u Slovákov úspech, dokladá aj fakt, že v Európe  je Slovensko na treťom mieste v podiele tzv. bezkontaktne aktívnych kariet, teda tých, ktoré boli aspoň raz na bezkontaktnú platbu použité. Vo frekvencii platenia bezkontaktnou kartou je Slovensko celoeurópsky na štvrtom mieste: priemerne je tu vykonaných  každou bezkontaktnou kartou 4,6 bezkontaktných transakcií mesačne. Počet transakcií bezkontaktnými kartami len za druhý  štvrťrok 2014 v porovnaní so štvrťrokom prvým vzrástol o 38 %.

Bezkontaktné karty a zariadenia MasterCard alebo Maestro vydáva v Európe viac ako 260 vydavateľských finančných inštitúcií. Ich objem v prvej polovici roku 2014 sa medziročne zvýšil štvornásobne.

V Európe bol celkový priemerný objem jednej bezkontaktnej transakcie v 2. štvrťroku 2014 11 EUR, pričom u debetných kariet to bolo 10 EUR a u kreditných kariet 14 EUR.

Bezkontaktné platby MasterCard
Bezkontaktná platobná technológia PayPass™ výrazne urýchľuje proces platby, pretože celá transakcia prebehne približne do 5 sekúnd. Držiteľ karty ju jednoducho priloží k bezkontaktnému terminálu, ktorý prečíta potrebné údaje. Vďaka tomu je možné nakupovať tovar do 20 EUR bez potreby zadávať PIN kód či vkladať kartu do čítacieho zariadenia. Pri nákupoch prevyšujúcich čiastku 20 EUR je držiteľ karty požiadaný o autorizáciu platby svojím podpisom alebo zadaním PIN kódu. Bezkontaktná platobná technológia MasterCard PayPass™ nemusí byť viazaná iba na klasickú platobnú kartu, platiť bezkontaktne je možné aj pomocou špeciálnej nálepky. Tá sa dá prilepiť napríklad na zadný kryt mobilného telefónu, čím získate pohodlný platobný nástroj, ktorý môžete mať vždy po ruke. Platenie touto nálepkou prebieha rovnako ako pri akejkoľvek inej platobnej karte s bezkontaktnou technológiou.