Luhačovický kúpeľný areál slávnostne otvorili pre verejnosť

0
1106

Revitalizovaný kúpeľný areál v Kúpeľoch Luhačovice (Lázně Luhačovice, a. s.) slávnostne odovzdali verejnosti do užívania 19. júna 2014. Slávnostný akt sa uskutočnil na záver koncertu Hudby Hradnej stráže a Polície ČR, za účasti generálneho riaditeľa Kúpeľov Luhačovice, a. s., MUDr. Eduarda Bláhu, autora celkového riešenia nových výsadieb v kúpeľnom parku profesora Ivara Otrubu, popredného znalca v oblasti architektúry a urbanizmu a Ing. Aleny Vránovej, hlavnej architektky projektu.

Počas niekoľkých mesiacov prešiel areál kúpeľov najrozsiahlejšou premenou Lázeňského (Kúpeľného) námestia a parku za posledných niekoľko desiatok rokov. Revitalizácia zahŕňa spolu  celkovú výsadbu 476 stromov, 15 290 kríkov, 7 499 trvaliek a ošetrenie 104 drevín. Kúpeľný areál v Luhačoviciach je známy radom architektonicky ocenených stavieb i svojou rozlohou. V súčasnej dobe vrcholí zásadná zmena, ktorá sa týka zelene. Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice pripravovala projekt obnovy zelene koncepčne už od roku 1992 v spolupráci s odborníkmi z tuzemska i zahraničia. Celé územie, ktorého sa revitalizácia týka, je v majetku akciovej spoločnosti a je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny. Autorom celkového riešenia nových výsadieb v kúpeľnom parku je profesor Ivar Otruba, uznávaný v ČR i v zahraničí. Projekt je súčasťou komplexného riešenia Revitalizácia kúpeľného areálu Luhačovice, ktorý sa zaoberá celkovou obnovou cestnej siete a technického vybavenia a je zároveň súčasťou širších zámerov mesta, na ktoré kúpeľný park nadväzuje. Ide hlavne o práve začatú celkovú rekonštrukciu ulice Dr. Veselého.

„Cieľom revitalizácie je zlepšenie kvality kúpeľného prostredia pri zachovaní existujúcich hodnôt areálu parku. Po vlaňajšom sprístupnenom napájadle prameňa Nový Jubilejný je to ďalší z radu filantropických činov našej spoločnosti,“ povedal generálny riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha. Termín realizácie bol stanovený na obdobie od novembra 2013 do decembra 2014, ale vzhľadom na to, že väčšina prác bola dokončená už na prelome mája a júna, bol areál oficiálne odovzdaný verejnosti na užívanie už 19. 6. 2014.

Mimoriadny rozsah prác

Vzhľadom na to, že ide o výnimočný zásah, ktorý ovplyvní pohľad na Luhačovice na niekoľko ďalších generácií, bol aj rozsah prác úplne mimoriadny. V novembri bolo vyrúbaných celkom 283 vyrastených stromov, 2 320 m2 kríkov a 962 m2 nárastov. „Vyrúbané boli najmä stromy prestarnuté a prevádzkovo nebezpečné, ktoré ohrozovali bezpečný pohyb návštevníkov. Rad stromov vykazoval zlý zdravotný stav so zníženou vitalitou a mnohé boli nakazené hubovou infekciou. Niektoré stromy označili odborníci priamo za havarijné,“ zdôraznil E. Bláha.

Po vyklčovaní a odstránení prestarnutých drevín a nevzhľadných prerastených kríkov bolo ešte na jeseň, počas iba štyroch týždňov, vysadených takmer päťsto nových odrastených stromov. V jarných mesiacoch práce pokračovali predovšetkým výsadbou tisícok kríkov a trvaliek. V kúpeľnom areáli sa tak vysadilo spolu 476 stromov, 15 290 kríkov, 7 499 trvaliek a boloošetrených 104 drevín. Celkovo ide o zeleň so zvýšenými nárokmi na kvalitu. Stromy svojím pôvodom i celým obdobím života pochádzajú zo zhodných klimatických oblastí ako sú Luhačovice. „Väčšina novovysadených stromov a kríkov patrí k drevinám, ktoré sú nielen veľmi kvalitné, ale nie sú bežne vysádzané. Mnohé z nich zdobia len zámocké parky alebo botanické záhrady,“ povedal výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a, s., Ing. Jiří Dědek, MBA.

Najdôležitejšie zmeny

K hlavným dominantám parku patrí neprehliadnuteľné zelené stromoradie guľovitých javorov pozdĺž rieky Šťávnice, ktoré pokračuje takmer cez celé Kúpeľné námestie. V premostenom úseku boli vysadené pravidelné kvetinové záhony ruží a levandule, ktoré  symbolizujúrieku vystupujúcu na povrch. Rozšírená bola aj trávnatá plocha na námestí pred Spoločenským domom a v južnej časti parku vznikla buková alej, ktorá  novovytvoreným chodníkom prepojila promenádu ​​s kúpeľnou kolonádou. Ďalej bola upravená japonská záhrada vedľa hotela Jestřabí a pri Bruselskej fontáne pred hotelom Dom B. Smetanu boli vysadené vždy zelené kry. Pavilón prameňa Nový Jubilejný zdobia rododendróny a premenou prešlo tiež okolie vily Alpská ruža aj Vily pod lipami, kde vzácne vresovce navodzujú dojem horského prostredia. Obnova zelene najväčšie moravské kúpele omladila a celý areál sa prevzdušnil a poskytuje rad skôr nepoznaných priehľadov.

Financovanie projektu

Projekt všeobecne prospešnej spoločnosti Kúpeľná kolonáda Luhačovice „Revitalizácia zelene v kúpeľnom areáli Luhačovice“ je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie z prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia ČR (SFŽP) a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF). Celkové výdavky projektu predstavujú cca 27,8 mil. Kč, dotácie zo SFŽP sú vo výške cca 3 mil. Kč, dotácie z ERDF cca 17 mil. Kč. Celková výška dotácie je cca 20 mil. Kč. Zvyšných 7, 8 mil. Kč poskytla Kúpeľnej kolonáde Luhačovice, o. p. s.  akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice.