Ľudia môžu prostredníctvom MasterCard prispieť na veci, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú: Stačí jediné kliknutie na Facebooku

0
1112

MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, uskutočňuje charitatívnu zbierku pre neziskovú organizáciu Úsmev ako dar. Zbierka je unikátna v tom, že pre príspevok nie je potrebné siahnuť do vlastnej peňaženky: Stačí priložiť ruku na srdce a kliknúť na tlačidlo v aplikácii na sociálnej sieti Facebook, peniaze následne venuje spoločnosť MasterCard.

Spoločnosť MasterCard sa rozhodla podporiť počas sviatočného obdobia organizáciu Úsmev ako dar www.usmev.sk, ktorá pomáha deťom z detských domovov a rodinám v ohrození na celom Slovensku. Každý, kto si praje podporiť umiestňovanie detí z domovov do náhradnej starostlivosti a pestúnskych rodín, sa môže jednoducho zapojiť. Na sociálnej sieti Facebook bude od 4. do 31. 3. 2014 spustená špeciálna aplikácia, v ktorej stačí užívateľom kliknúť na príslušné tlačidlo a MasterCard za nich pošle finančný príspevok. Výška príspevku sa líši v závislosti od aktivity užívateľov: Za kliknutie od srdca prispeje MasterCard 20 centami, za zdieľanie alebo pozvanie priateľov na účasť v zbierke ďalšími 10 centami.

„Podobnú zbierku sme uskutočnili prvýkrát v období minuloročných Vianoc a radi by sme ju pravidelne opakovali. Rodina je miestom stretnutí rôznych generácií, kde dochádza k odovzdávaniu hodnôt, ktoré sú základom celej našej spoločnosti. Preto chceme, aby čo najviac detí malo svojich milujúcich rodičov,“ hovorí Martina Piskorová, marketingová riaditeľka spoločnosti MasterCard Europe pre Slovensko a ČR. Tento typ charitatívnej zbierky, v ktorej sa príspevok odvíja od aktivity užívateľov na Facebooku, bez toho, aby museli vynaložiť skutočné peniaze, je na Slovensku výnimočný. „Aj keď prostredie sociálnej siete Facebook je len virtuálne, môže priniesť reálnu pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ dodáva Martina Piskorová. Podobnú zbierku uskutočňuje MasterCard aj v Českej republike, kde výťažok putuje na pomoc opusteným novorodencom.

Viac informácií nájdete na www.facebook.com/MasterCardSK.