Lidl získal ocenenie za udržateľnosť architektúry a výstavby

0
853

Budova tretieho Logistického centra spoločnosti Lidl Slovenská republika získala prestížnu certifikáciu BREEAM v najvyššom stupni Outstanding.

Spoločnosť Lidl Slovenská republika získala za projekt Logistického centra Sereď prestížne národné ocenenie v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby – VISIO 2020. O víťazstve obchodného reťazca jednomyseľne rozhodla štvorčlenná odborná porota. Ocenenie zástupcom Lidla odovzdal minister dopravy Roman Brecely.  „Cenu môže získať spoločnosť, ktorá z hľadiska udržateľnosti v budovách urobila za uplynulý rok nejaký významný čin,“ povedal Pavol Kukura zo Slovenskej rady pre Zelené budovy. „Robíme to pre životné prostredie, pre nás a pre naše deti,“ vyzdvihol prínos ekologického plánovania výstavby budov Roman Brecely.

Logistické centrum Lidl Sereď je jedným z najväčších a najekologickejších logistických centier v Európe. Seredský komplex je vôbec  prvou budovou, ktorá na území Slovenska získala najvyšší možný stupeň medzinárodne najvýznamnejšej ekologickej certifikácie BREEAM. „Rovnako ako sme jednotkou v čerstvosti a patríme medzi lídrov v odvetví, chceme byť jednotkou aj v oblasti trvalej udržateľnosti. Uvedomujeme si, že spoločenská zodpovednosť je predovšetkým o snahe prispieť k pozitívnej zmene a aby sa to podarilo, je potrebné zmeniť myslenie a každodenné fungovanie firmy. V Lidli sa snažíme tieto princípy preniesť na všetky úrovne a vďaka tomu dosahujeme konkrétne výsledky,“ uviedol Ľubomír Petrík, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. Petrík dodal, že až 90% Lidlom v roku 2016 spotrebovanej elektrickej energie bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Tento obchodný reťazec je taktiež jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktoré získali certifikát pre zodpovedné organizácie. Subjektom, ktoré vyhovejú kritériám environmentálneho auditu, ho udeľuje oprávnená organizácia ENVI-PAK.

Celková rozloha Logistického centra Lidl Sereď je 128 000 m2, z toho viac ako tretinu predstavuje zastavaná plocha veľkoskladu a administratívnej budovy. Ide o jeden z najväčších, najmodernejších a najekologickejších komplexov, ktoré Lidl v Európe postavil. Sadové úpravy v areáli majú bezmála 2,5 ha, ide o rozlohu asi pätnástich hokejových ihrísk. Tak ako je Lidl jednotkou v čerstvosti a patrí medzi lídrov v odvetví, chce byť významným hráčom aj v oblasti trvalej udržateľnosti. V celej budove je inštalované úsporné LED osvetlenie, chladiarenské zariadenia využívajú environmentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva spätne na vykurovanie, na pozemku sa nachádzajú vsakovacie nádrže zadržiavajúce dažďovú vodu a tiež nabíjacie stanice pre elektromobily. Vďaka týmto technológiám získal veľkosklad Lidl v Seredi vôbec ako prvá budova na Slovensku a 14. na svete najvyšší stupeň  medzinárodnej certifikácie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Medzi industriálnymi projektami sa to doteraz podarilo iba budovám v Holandsku, Írsku a Veľkej Británií.„Budova tretieho Logistického centra spoločnosti Lidl v Seredi získala prestížnu certifikáciu BREEAM v najvyššom stupni Outstanding ktorá sa udeľuje od roku 1990.  V rámci štandardov kladúcich dôraz na environmentálne prvky, Logistické centrum Lidl Sereď, získalo päť z piatich hviezdičiek, t.j. najvyššie možné ohodnotenie. Doposiaľ nebol certifikát Breeam s najvyšším hodnotením na Slovensku udelený,“ povedal Marek Kremeň, hodnotiteľ BREEAM.