Lidl venuje dvom piešťanským základným školám po 3000 €

0
1263

Riaditeľka ZŠ F.E.Scherera PaeDr. Gizela Talačová: „Každá finančná pomoc, ktorá sa použije na rozvoj školstva sú peniaze dobre investované do budúcnosti našej mládeže.“

Spoločnosť Lidl otvorila v pondelok 9. novembra 2015 v Piešťanoch svoju už 124. predajňu na Slovensku. Súčasťou slávnostného otvorenia je podpora žiakov základných škôl na ulici F. E. Scherera a Brezová sumou 0,50 € z každého nákupu nad 10 € v prvý deň predaja. Celkom sa takýmto spôsobom podarilo získať 1073 €. Spoločnosť Lidl sa rozhodla túto sumu navýšiť a žiakom venuje po 3000 eur na nákup športových a didaktických potrieb.

„Súčasťou našej stratégie napĺňania spoločenskej zodpovednosti je snaha byť dobrým susedom. Poskytnutím športových a didaktických potrieb dlhodobo podporujeme základné školy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti našej novootvorenej predajne. Tento úspešný projekt sme sa od školského roka 2015/2016 rozhodli rozšíriť aj na zrekonštruované predajne. Ročne takýmto spôsobom podporíme desiatky škôl a tisícky žiakov, čím prispejeme k zlepšeniu ich školských aj mimoškolských aktivít,“ povedal Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl.

Zástupcovia oboch podporených škôl sa už tešia na nové pomôcky. „Je to milé prekvapenie pre školu, keď nám pomocnú roku podáva Lidl, ktorý na Slovensku pozná každý v dobrom svetle. Reakcie kolegov a detí boli radostné, nakoľko športové potreby budú spestrením vyučovania. Ďakujeme,“ uviedla RNDr. Bronislava Fačkovcová, riaditeľka ZŠ Brezová. V podobnom duchu sa vyjadrila aj riaditeľka ZŠ F.E.Scherera PaeDr. Gizela Talačová: „Každá finančná pomoc, ktorá sa použije na rozvoj školstva sú peniaze dobre investované do budúcnosti našej mládeže. Prostriedky využijeme na kúpu učebných pomôcok na telesnú výchovu – lopty, žinenky, hokejky na florbal a dresy. Do učebne cudzích jazykov zakúpime interaktívnu tabuľu. Tento štedrý dar nám výrazne pomôže vo výchovno-vzdelávacom procese.“