Lekárnici pozor na falošné recepty!

0
1063

Slovenská lekárnická komora vyzýva lekárnikov k zvýšenej ostražitosti pri výdaji predpísaných liekov s ohľadom na vysoký výskyt falošných lekárskych predpisov, najmä na onkologické lieky. Ide o ďalší z nelegálnych spôsobov, ako sa obohatiť na úkor pacientov, ktorým takto podvodne získané lieky budú pri liečbe chýbať.

„V prípade, že máte pochybnosti o pravosti lekárskeho predpisu a tieto pochybnosti sa vám nepodarí odstrániť u predpisujúceho lekára, podozrivý lekársky predpis zadržte a uskutočnite oznámenie o priestupku samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta poskytovania lekárenskej starostlivosti na úseku humánnej farmácie vo veci sfalšovania tlačiva lekárskeho predpisu, resp. sfalšovania lekárskeho predpisu,“ odporúča Ondrej Sukeľ, prezident SLeK.

V prípade, že na základe lekárskeho predpisu, ktorý je sfalšovaný dôjde k výdaju predpísaného lieku, môže dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podvodu. V zmysle § 221 Trestného zákona: „Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ SLeK takomto prípade odporúča: je potrebné na Obvodnom oddelení policajného zboru príslušnom pre obvod, v ktorom k spáchaniu trestného činu došlo, uskutočniť oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu, v ktorom sa uvedie, že niektorá z osôb, ktorej bola poskytnutá lekárenská starostlivosť v danej lekárni spáchala trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona, pričom sa zároveň uvedú skutočnosti o ktoré oznamovateľ svoje podozrenie opiera.

foto: shutterstock.com