Konferencia sestier pracujúcich v ORL

0
1404

V uplynulých dňoch sa v Trnave v Hoteli Phoenix uskutočnila XIX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou. Bola rozdelená na šesť blokov odborných prednášok. Ide o Výnimočnú konferenciu sestier, ktorá sa zameriava na konkrétny medicínsky odbor.

Odborný program konferencie trval dva dni. Slávnostne ho otvorili riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Ing. Martin Neštický, MBA, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Fakultnej nemocnice Trnava PhDr. Mária Kučáková, predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v ORL Mgr. Daniela Jarabová, prezident Regionálnej komory SaPA Trnava Bc. František Naňo a primár ORL oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava MUDr. Marián Sabo.

„Program bol veľmi rôznorodý. Veľmi oceňujeme účasť hostí z Ministerstva zdravotníctva SR alebo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ zhodnotila Mgr. Andrea Bednáriková, vedúca sestra ORL oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava. Účastníci vyzdvihli taktiež panelovú diskusiu s Ing. Podzemnou, project managerom Hartmann akademie Brno, ktorá svojou prednáškou Komunikácia v ošetrovateľskej praxi rozprúdila silnú diskusiu. Občiansko-právne aspekty a situácie v praxi priblížil Mgr. Slávik z Advokátskej kancelárie Puchalla, Slávik & partners.

Piaty blok programu účastníkom pripomenul dôležitosť zdravého sluchu a meranie odchýlok pri audiometrickom vyšetrení. Konferencie sa zúčastnili aj sestry z Českej republiky.