Každé 9. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne.

0
1237

Rodičia a odborníci im musia venovať zvýšenú starostlivosť minimálne do 5 roku života.

Bratislavský hrad a Nová budova Slovenského národného divadla sa dnes večer, 12. 11. 2015, na počesť Svetového dňa predčasne narodených detí, rozsvietia vo farbe purpurového srdca, ktorá sa stala symbolom malých bojovníkov. V najbližších dňoch sa zapoja takýmto nádherným spôsobom aj iné slovenské mestá.

Každý rok sa na Slovensku narodí približne 55 000 detí. Až 9 % z nich je predčasne narodených, tzn. narodených pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. U týchto detí sa vyskytujú dlhodobé zdravotné následky 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov. Za posledné desaťročie vzrástol počet predčasne narodených detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1500 g o 30 %. V rámci Európy predstavujú nedonosené deti najväčšiu skupinu detských pacientov. Komplikácie nezrelých detí sú najčastejšou príčinou úmrtia do 5-teho roku ich života.

Technologický pokrok a zdokonalenie medicínskych poznatkov umožňujú v súčasnosti zachrániť čoraz viac životov kriticky chorých novorodencov. Každoročne stovky tisíc takýchto pacientov trávia prvé dni a často aj mesiace na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v zajatí  hadičiek, blikajúcich svetielok, hluku monitorov a dýchacích prístrojov v starostlivej opatere zdravotníckeho personálu. Silnú prevahu medzi týmito pacientami majú deti, ktoré sa narodili predčasne.

Problémy predčasne narodených detí až do dospelosti

U týchto detí platí, že čím skôr sa narodia, tým majú všetky svoje orgány nezrelšie.  Ich mozog oveľa citlivejšie reaguje na vplyvy z vonkajšieho prostredia – prudké osvetlenie, hluk, necitlivú manipuláciu, bolesť. Toto všetko sa môže v budúcnosti prejaviť v podobe dlhodobých komplikácií. Chýba im dokonalé zladenie cyklu spánok – bdenie, vývoj psychomotorických funkcií býva oneskorený,  mávajú problémy s rečou, poruchy zraku a sluchu. Spočiatku majú veľmi citlivé bruško, koliky, ale aj problémy s prehĺtaním, trávením a toleranciou výživy, čo spôsobuje poruchy rastu. Nedostatočná výživa súvisí s ďalšími komplikáciami, najmä vývojom psychomotoriky a imunitným systémom.  Tieto deti sú oveľa častejšie ohrozené rôznymi infekciami, najmä dýchacích ciest. Zvlášť nebezpečný je pre ne respiračný syncyciálny vírus (RSV), ktorý môže spôsobiť až zlyhanie dýchania. Hyperaktivita, poruchy pozornosti a vizuo-motorickej koordinácie spôsobujú nezrelým deťom  neskôr problémy v škole. Viaceré štúdie poukazujú na dlhodobý vplyv nedonosenosti na zdravie v dospelosti. Predčasne narodení jedinci v dospelosti, v porovnaní s ostatnými narodenými v termíne, majú častejšie zvýšenú inzulínovú rezistenciu, krvný tlak a zníženú reprodukčnú schopnosť.  

Viac informácií k starostlivosti o predčasne narodené deti, ako aj o mnohých sprievodných aktivitách ku Svetovému dňu predčasne narodených detí  nájdete v priložených tlačových správach, spoločne s ilustračnými snímkami detičiek.

Zdroj foto: OZ maliček