Jurkovičove Riečne a slnečné kúpele v Luhačoviciach po roku opäť otvoria

0
1309

Najväčším lákadlom pre Slovákov navštevujúcich Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice, a.s.) sú zachované diela najvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Jurkoviča (1868-1947). Niektoré z nich sú zrekonštruované a plne funkčné, iné na svoju rekonštrukciu zatiaľ iba čakajú. Napriek tomu je o všetky veľký záujem a klienti sú ochotní niektoré z nich využívať hoci iba v obmedzenom režime. K nim patria aj Riečne a slnečné kúpele.

Ing. Jiří Dědek, MBA, obchodný riaditeľ kúpeľov k tomu poznamenáva: ,,Vzhľadom k minuloročnému záujmu klientov o Riečne a slnečné kúpele sa opäť počíta s ich otvorením pre verejnosť počas júla a augusta. Ide o jedinečnú architektonickú pamiatku Dušana Jurkoviča z roku 1903, kde sú dodnes zachované unikátne drevené prezliekacie kabíny s pôvodným vybavením. Pri priaznivom počasí bude otvorené denne od 10 do 18 hod a areál bude možné využiť pre slnenie a relaxáciu. K dispozícii budú sprchy, ležadlá a stánok s občerstvením. Celodenné vstupné je 70 Kč (cca 2,6 eura), za poldenný vstup zaplatia návštevníci 40 Kč (1,5 eura). Hostia akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice majú zvýhodnené vstupné s 50% zľavou. Každý návštevník navyše dostane zadarmo fľašu minerálnej vody.“

Riečne a slnečné kúpele slúžili v minulosti nielen na slnenie, ale aj na kúpanie a boli napájané vodou z riečky Šťávnice. Boli prvým zariadením na území bývalého Československa, kde sa mohli muži a ženy slniť a kúpať spoločne. V súčasnosti však technický stav bazéna a hlavne hygienické normy neumožňujú využívať vodu z riečky na kúpanie. Preto sa využívajú aspoň v obmedzenom režime na slnenie a tešia sa veľkému záujmu návštevníkov a obdivovateľov Jurkovičovho umenia.

Medzi najzachovalejšie diela Jurkoviča v Luhačoviciach patrí súbor stavieb Jurkovičov dom, Vila Chalúpka, Vila Jastrabie a Hudobný pavilón. Plne slúžia verejnosti a sú vo vynikajúcom stave. Kúpele Luhačovice sa o tieto architektonické skvosty vzorne starajú a udržiavajú tak Jurkovičov odkaz, ktorým vytvoril jedinečnú atmosféru veľkorysého uvoľneného urbanizmu v priaznivom meradle bez rušivých zásahov. Aj jeho nasledovníci citlivo dotvorili areál Luhačovických kúpeľov dielami secesie, rannej moderny a funkcionalizmu tak, že zachovali čaro a atmosféru výnimočných kúpeľov. Na svoju nákladnejšiu rekonštrukciu ešte čakajú Vodoliečebné kúpele a Riečne a slnečné kúpele, ktoré akciová spoločnosť ponúka aj na prípadné odkúpenie iným subjektom. Zatiaľ bez odozvy.

Stavby Dušana Jurkoviča vytvorené pre Luhačovice v priebehu len troch rokov, spájajú motívy regionálnej karpatskej ľudovej tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie. Citlivé zasadenie stavieb do parkovo upravenej údolnej krajiny podtrhuje harmóniu celku. Architektúra kúpeľov korešponduje aj s vrcholiacim emancipačným hnutím stredoeurópskych slovanských národov, usilujúcich o sebaidentifikáciu, okrem iného prostredníctvom ľudovej kultúry. Touto syntézou sa Kúpele Luhačovice líšia od radu významných európskych kúpeľov, ktorých architektonický výraz je viac či menej unifikovaný, kozmopolitný, vychádzajúci z rímskej klasickej tradície.

Veľa ľudí ani netuší, že príchod a pôsobenie Dušana Jurkoviča v Luhačoviciach súvisí s tým, že začiatkom 20. storočia českí a slovanskí buditelia hľadali protipól Karlových Varov, kde sa stretávali spoločenské špičky nemeckých krajín v nemeckom salóne. Myšlienka vytvoriť protipól a tradíciu stretávania sa Slovanov v Luhačoviciach v slovanskom salóne, stála pri pozvaní Jurkoviča do Luhačovíc.

Slovákov určite osloví, popri histórii, aj geografická blízkosť, keď do Luhačovíc majú mnohí bližšie ako do slovenských kúpeľov. Luhačovice sú po ceste vzdialené iba 27 km od hraničného prechodu Drietoma – Starý Hrozenkov, 54 km od Trenčína a 165 km od Bratislavy. Kúpele Luhačovice patria k lukratívnym liečebným kúpeľom v ČR a sú lokalizované v prostredí štedrých prírodných zdrojov. Pritom produktová rôznorodosť ponúkaných pobytov umožňuje využiť ich blahodarné účinky rôznym cieľovým skupinám. Ubytovanie a služby uspokoja tak milovníkov luxusu, ako aj klientov uprednostňujúcich cenovo dostupný štandard. V neposlednom rade je pre nich lákadlom jedinečnosť a vzácnosť Luhačovických minerálnych vôd a liečivých prameňov. Najznámejšie sú Vincentka, Ottovka, Aloiska, prameň Dr. Šťastný.

V Kúpeľoch Luhačovice sa liečia ochorenia dýchacích ciest, pohybového aparátu, tráviaceho ústrojenstva, látkovej výmeny (cukrovka), obehového ústrojenstva a onkologické ochorenia. Kúpeľná liečba je založená na využití prírodných liečivých zdrojov, v kombinácii s najmodernejšími liečebnými a rehabilitačnými metódami. Pri kúpeľnej liečbe sa minerálne vody používajú na pitné kúry, inhalácie a prírodné minerálne kúpele. Celkom je možné poskytnúť cca 60 procedúr rôznych typov. Okrem kúpeľných sa tu realizujú aj relaxačné wellness pobyty.