INDESIT UPOZORŇUJE NA POTENCIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ PROBLÉMY SO SUŠIČKAMI

0
960

Spoločnosť Indesit Company S.p.A dnes upozornila na možné bezpečnostné a kvalitatívne problémy s niektorými z jej starších výrobkov. Špecificky ide o sušičky predávané pod značkami Hotpoint- Ariston a Indesit od apríla 2004 do októbra 2015.

 Po akvizícii značky Indesit spoločnosťou Whirlpool Corporation v októbri 2014, Indesit začal pracovať s globálnymi bezpečnostnými odborníkmi spoločnosti Whirlpool na preskúmaní portfólia produktov Indesit v súlade s metodikou a systémom priemyselných riadení rizík spoločnosti Whirlpool. Ako súčasť tohto procesu, v roku 2015, spoločnosť Indesit sa začala zaoberať vyšetrovaním správ o nehodách spojených s dvoma zo svojich výrobných platforiem sušičiek. To viedlo Indesit k oznámeniu skutočností regulačným úradom. Po týchto diskusiách došli k záveru, že je potrebné zabezpečiť opravu problematických sušičiek.

Spoločnosť Indesit zaviedla po októbri 2015 výrobné zmeny na elimináciu identifikovaných rizík. Informačná a servisná kampaň je vedená s cieľom opraviť výrobky, ktoré už boli predané. Do doby opravy môžu spotrebitelia naďalej používať poškodené sušičky, za predpokladu, že ich neponechajú bez dozoru počas prevádzky. Pri neopravených sušičkách, v niektorých zriedkavých prípadoch, môže prebytok prachu, ktorý príde do styku s vykurovacím telesom predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Majitelia sušičiek značiek IndesitHotpoint-Ariston by mali kontaktovať servisné centrum Indesit. Indesit zariadi servisnú návštevu a opraví sušičku spotrebiteľa bez poplatku. Vyzývame všetkých spotrebiteľov so sušičkou značky Indesit a Hotpoint-Ariston zakúpenou v období od apríla 2004 do októbra 2015, aby navštívili adresu http: //www.indesithotpointsafety.com alebo kontaktovali 0850 111 731.