HYPOTÉKA PRE MLADÝCH NIE JE LEN O SPLNENÝCH PODMIENKACH

0
1238

Trendy v spoločnosti ukazujú, že viac ako polovica mladých Slovákov vo veku do 34 rokov žije stále so svojimi rodičmi. Pokiaľ mladému človeku nenašetrili rodičia, alebo sám sa nepripravoval na kúpu nehnuteľností dostatočne v predstihu, jedinou možnosťou ako prísť k bývaniu je hypotekárny úver. Čo si všímať pri hypotéke pre mladých a ako sa na ňu pripraviť radí Rudolf Oršula, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK. 

Existuje veľa dôvodov, prečo sa mladí ľudia v dnešnej dobe ťažšie osamostatňujú. No tými najzásadnejšími sú nezamestnanosť mladých ľudí do 30 rokov a nedostatočná príprava na financovanie vlastného bývania. „Sú to práve minimálne alebo dokonca žiadne úspory, ktoré vedú mladých k rozhodnutiu financovať nehnuteľnosť hypotekárnym úverom. Mali by si však uvedomiť, že ide o dlhodobý záväzok, ktorý môžu ovplyvniť nepredvídateľné situácie, či už strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, alebo zvýšenie úrokovej sadzby pri úvere,“ varuje Rudolf Oršula z PARTNERS GROUP SK. Záujemcom o vlastné bývanie zostavil odporúčania, ako sa pripraviť na hypotéku pre mladých a jej financovanie.

UDRŽUJTE SA V DOBREJ FINANČNEJ KONDÍCII

Hypotéka je beh na dlhé trate, preto je pri nej dôležitá nielen disciplína, ale aj dobrá finančná kondícia. Tá by mala zodpovedať pomeru ideálnych finančných mier 10:20:30:40. „Minimálne desať percent z príjmu by malo každý mesiac ísť na vytváranie železnej rezervy, dvadsať percent z príjmu na zabezpečenie cez dlhodobé aktíva a teda na ochranu pred výpadkom príjmu pomocou vhodne zvoleného životného poistenia a rovnako aj sporenia na dôchodok. Úvery, pôžičky a ich splácanie by nemali presiahnuť tridsať percent z mesačného rozpočtu a zvyšných štyridsať percent ostáva na bežnú spotrebu domácnosti ako strava, oblečenie, inkaso, cestovné a zábava,“ vysvetľuje Rudolf Oršula.

UROBTE SI TEST SCHOPNOSTI SPLÁCANIA  

Ako hovorí Rudolf Oršula: „Hypotéka je len začiatok. No ešte pred tým, ako si záujemca začne porovnávať ponuky bánk, nemal by zabudnúť na dôležité „poistky“ a urobiť si jednoduchý test, či je vôbec schopný hypotéku splácať.“ Takouto poistkou je aj rezerva vo výške šesťnásobku mesačného príjmu pre prípad straty zamestnania a pracovnej neschopnosti. Odborník na financie mladým tiež odporúča, aby si vyskúšali mesačne odložiť sumu vo výške budúcej splátky úveru a to minimálne počas pol roka. Podceniť netreba ani zabezpečenie príjmu životným poistením, ktoré poslúži ako poistka pri neschopnosti splácať úver v prípade úrazu či choroby.   

POŽIADAJTE O POMOC ŠTÁT. ALE IBA AK SPĹŇATE PODMIENKY  

Predstava mladých ľudí býva často taká, že o úver v banke stačí iba zažiadať a veci sa dajú do pohybu samé. Podľa Rudolfa Oršulu si klienti často nezisťujú vopred podmienky pre získanie hypotéky pre mladých. Zoznamujú sa s nimi často až za pochodu, následne sú prekvapení, keď sa cesta k vlastnému bývaniu komplikuje.

Aby ste získali hypotéku pre mladých musíte mať:  

 • Správny vek: ku dňu podania žiadosti musíte mať najmenej 18 a zároveň nie viac ako 35 rokov.
 • Príjmový limit: v súčasnosti je hranica hrubého príjmu na úrovni maximálne 1 088,10 EUR za mesiac, zohľadňuje sa potvrdený hrubý príjem za rok 2014.
 • Stále zamestnanie: nesmiete byť v skúšobnej dobe, vo výpovednej lehote a dlhodobo, teda viac ako dva mesiace, práceneschopný (PN). Aby bolo možné overiť príjem v sociálnej poisťovni, pracovný pomer musí trvať minimálne štyri mesiace.
 • Prehľad o pravidlách prideľovania štátneho príspevku: štátny príspevok dostanete na sumu max. 50 000 EUR a na zvyšnú sumu je stanovený úrok bez príspevku od štátu a banky. V Súčasnosti štát prispieva dvoma percentami a banka jedným percentom na obdobie päť rokov.
 • Štatút tuzemskej nehnuteľnosti
 • Nastavenú splatnosť úveru v rozmedzí 4 až 30 rokov
 • Podklady pre banku: potvrdenie o príjme, výpisy z účtu v prípade, že ste klientom inej banky, dva doklady totožnosti ako občiansky preukaz a pas, znalecký posudok a doklady k nehnuteľnosti. Pod dokladmi k nehnuteľnosti sa rozumie napríklad list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy s osem eurovým kolkom. Banku tiež bude zaujímať návrh kúpnej zmluvy.

ZISTITE SI, AKÚ HODNOTU MÁ VAŠA NEHNUTEĽNOSŤ 

Výška priznaného hypotekárneho úveru bankou sa odvíja od ceny nehnuteľnosti a znaleckého posudku. Ten môže vykonať ktorýkoľvek znalec. „V tomto prípade treba počítať s tým, že banka môže znížiť hodnotu nehnuteľnosti. Niektoré banky dokonca vyžadujú len svojho znalca a na oplátku nemusíte platiť za znalecký posudok,“ vysvetľuje Rudolf Oršula. Banky stanovujú strop pre podiel výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti, označený ako LTV (loan to value). Maximálna výška úveru, ktorú môžu banky zo zákona poskytnúť, je 70 % z hodnoty nehnuteľnosti. „Hypotéky poskytované nad túto hranicu sú v podstate kombináciou hypotekárneho a spotrebného úveru,“ dodáva Oršula.

NEZABÚDAJTE NA SKRYTÉ POPLATKY 

Podľa odborníka na financie sa stále mnoho klientov rozhoduje pri výbere hypotekárneho úveru podľa úrokovej sadzby. „Treba brať do úvahy všetky poplatky, teda celkovú nákladovosť,“ upozorňuje Oršula. Zdôrazňuje pri tom význam skratky RPMN, čo je ročná percentuálna miera nákladov, ktorá odzrkadľuje všetky poplatky. Na hypotekárny úver ďalej nadväzuje množstvo ďalších poplatkov spojených napríklad s obstaraním dokumentácie pre banku, so zazmluvnením kúpnych podmienok, či znaleckých posudkov.

Týmto poplatkom sa nevyhnete:  

 • Poplatok za list vlastníctva 8 EUR
 • Poplatok za kópiu katastrálnej mapy 8 EUR
 • Znalecký posudok: podľa regiónu 150 – 300 EUR
 • Kúpno – predajná zmluva
 • Poistná zmluva s vinkuláciou na nehnuteľnosť
 • Vklad do katastra 66 EUR (niektoré banky tento poplatok preplácajú)
 • Poplatok za spracovanie/poskytnutie hypotekárneho úveru: % z poskytnutého úveru
 • Poplatok za predčasné splatenie a mimoriadnu splátku