„Henkel škola umývania riadu“ – automatické umývanie

0
1640

Somat vám poradí, ako na to…

Dokonale čistý a lesknúci sa riad? Žiadny problém. Vďaka radám odborníkov spoločnosti Henkel a najobľúbenejšej značke produktov pre automatické umývanie riadu – Somat, bude vaše umývanie za pomoci umývačky riadu efektívne a šetrné ako nikdy predtým.

Príprava, triedenie a vkladanie do umývačky
Pred prvým použitím umývačky by ste mali skontrolovať, aký riad v nej možno umývať a aký nie. To majte na pamäti aj pri výbere všetkého riadu, ktorý budete zaobstarávať v budúcnosti. Pred uložením riadu do umývačky najprv odstráňte zvyšky jedla. Predumývanie však nie je nutné (vzhľadom k životnému prostrediu ani rozumné). Je ale úplne nevyhnutné, aby mal každý kus riadu v umývačke svoje miesto! Striekacie ramená sa musia voľne otáčať a nesmú narážať na žiadnu prekážku. Veľký riad by mal byť umiestnený v spodnom koši umývačky, malé alebo krehké kusy v hornom koši. Príbory vkladajte do koša bez triedenia, rukoväťou dole. Roztrieďte ich v prípade, že má vaša umývačka pre ne osobitne určený zásobník.

Voľba čistiaceho prostriedku – základné rozdelenie
Umývačku riadu máte teda pripravenú, riad naskladaný. Nastáva voľba čistiaceho prostriedku. V tomto okamihu máte niekoľko možností voľby – multifunkčný čistič, štandardný čistič a aditíva. Medzi multifunkčné čističe sa väčšinou radia prémiové produkty, ktoré poskytujú viac funkcií, predovšetkým funkciu soli a oplachovača. Tie najlepšie značky ale ponúkajú aj ďalšie funkcie, ako lesk nerezového riadu, ochrana skla a dekóru, ochrana pred vodným kameňom (napr. horúca novinka Somat Gel Caps, Somat Gold tablety, Somat tablety All in 1, alebo Multi – Perfect Gel Express Power). Medzi štandardné čističe zaraďujeme produkty označené ako Classic – tablety, gély a prášky  (napr. Somat Classic tablety, Somat Standard gél alebo Somat Standard prášok). Do skupiny aditív patrí soľ, oplachovač, čistič umývačky a osviežovač (napr. Somat soľ, Somat oplachovač, Somat čistič umývačky, Somat Osviežovač).

Medzi multifunkčnými čističmi a tými štandardnými je nutné myslieť na zásadný rozdiel. Zatiaľ čo tie prvé  disponujú radom funkcií vrátane oplachovania a soli, štandardné čističe, tzv. produkty Classic, tieto funkcie v sebe nemajú. POZOR – ak máte veľmi tvrdú vodu  (nad 21 °dH), mali by ste pridať soľ a oplachovač aj k multifunkčným produktom. O tvrdosti vody vás bezplatne informuje vodáreň v mieste bydliska.

Ako, kam a ako často dávkovať
Pri používaní gélov a prášku získate dokonalý výsledok vtedy, pokiaľ dodržiavate odporúčané dávkovanie, ktoré je uvedené na zadnej strane balenia každého produktu (napr. Somat Multi – Perfect Gel Express). Tablety a gélové kapsuly sú pripravené na použitie vo forme odporúčanej dávky pre jeden umývací cyklus (napr. Somat Gold či Somat Gel Caps). Spôsob dávkovania závisí na tom, aký druh čistiaceho prostriedku používate. Do hlavného dávkovača sa vždy pred každým použitím umývačky umiestni „hlavný“ čistiaci prostriedok – tableta, gélová kapsula, gél alebo prášok Somat. Súčasťou umývačky sú štandardne aj ďalšie dávkovacie komory, a to pre soľ a pre oplachovač. Tie do umývačky v prípade použitia štandardných čistiacich prostriedkov dávkujeme do zásoby, pričom si následne s ohľadom na tvrdosť vody a výsledok umývania regulujeme ich dávkovanie. O nutnosti doplnenia nás väčšinou informuje kontrolka.

Ako skladovať čistiace prostriedky
Všetky tablety sú samostatne balené (napr. Somat Gold), gélové kapsuly sú v znova uzatvárateľnom obale (napr. Somat Gel Caps), aby sa predišlo ich navlhnutiu. Napriek tomu je potrebné skladovať všetky tieto produkty v suchu. Keď používate prášok alebo soľ, skladujte ich na obzvlášť suchom mieste. Väčšina balenia je odolná proti vlhku, ale rovnako po každom použití balenie starostlivo uzatvorte, aby výrobok zostal v suchu a zároveň sa predišlo jeho rozsypaniu. Rovnako ako u všetkých ostatných čistiacich prostriedkov je samozrejmosťou skladovanie mimo dosahu detí.

Programy a teploty umývania riadu
Značkové umývačky riadu v súčasnosti disponujú takými programami, ktoré pokryjú akékoľvek vaše priania, a verte, že všetky z nich vám v porovnaní s ručným umývaním riadu ušetria ako vodu, tak i energiu, o vašom čase nehovoriac. Okrem normálnych/univerzálnych programov s teplotou umývania 55 – 70 °C, je možné použiť pre sklo či málo znečistený riad rýchloprogramy/šetrné programy s rozsahom teploty 35 – 45 °C alebo ekoprogram s teplotami v rozmedzí 50 – 55 °C. Toto teplotné rozmedzie berte ako orientačné, konkrétne údaje hľadajte u jednotlivých výrobcov a modelov umývačiek riadu.

Čo robiť, keď na umytom riad zostanú zvyšky jedla?
Príčin môže byť celá rada – napríklad chybné dávkovanie čistiaceho prostriedku, zle zvolený umývací program, vysoká tvrdosť vody a veľmi často aj technický stav umývačky. Všeobecne sa odporúča odstraňovať zvyšky jedla skôr, než riad vložíte do umývačky – tým sa vyhnete nedokonalému výsledku. Tiež dávajte pozor na správny spôsob ukladania riadu do umývačky. Striekacie ramená musia mať voľný pohyb a trysky nesmú byť upchaté.

Hromadenie zápachu – možné príčiny
Prvým z troch možných dôvodov môže byť nesprávne zapojenie umývačky. Odpadová hadica musí byť zapojená k sifónu zabraňujúcemu šírenie zápachu, hadica nesmie byť zalomená. Druhým dôvodom môže byť zlý výber umývacieho cyklu s ohľadom na mieru znečistenia riadu, preto sa vo filtri umývačky usadili zvyšky. Spotrebič vyčistite – použite čistič umývačky napr. Somat čistič umývačky s trojitým čistiacim účinkom a vyberte najvýkonnejší cyklus. POZOR – bez riadu v umývačke! Tretím dôvodom môžu byť dlhé prestávky medzi umývacími cyklami. V tomto prípade odporúčame použiť osviežovač umývačky napr. Somat Deo-Perls Odor Block, ktorý zabraňuje hromadeniu pachov.

Ktoré predmety do umývačky nepatria?
Niektoré predmety sa môžu v dôsledku účinkov chemických prípravkov a horúcej vody pri umývaní v umývačke riadu poškodiť alebo sa nenávratne zničiť. Hovoríme o  hliníkových predmetoch,  vácnych predmetoch ako starožitný riad, mincovom striebre a cíne, liatine, ostrých nožoch, predmetoch znečistených voskom alebo popolom z cigariet, lepených predmetoch a  drevených lopárikoch, ktoré sa môžu v umývačke rozlepiť alebo zmäknúť, a to zvlášť pri použití programov s teplotou až 75 °C. Takto vysoké teploty môžu poškodiť aj plastové predmety, ktoré sú označené ako nevhodné pre umývanie v umývačke. Umývačku by ste mali používať iba pre umývanie bežných kuchynských potrieb a náčinia – tanierov, príborov, šálok, hrncov a pod. Iné zašpinené predmety (štetce na maľovanie, rôzne náradie, filtre z digestora atď.) do umývačky nepatria.

Ako ušetriť alebo ešte pár užitočných rád na záver:

Používajte úsporné umývacie cykly, kedykoľvek je to možné.

Zapínajte iba naplnenú umývačku.

Neoplachujte riad, než ho dáte do umývačky (moderné umývačky v kombinácii
so značkovými produktami ako Somat dokážu perfektne umyť dokonca aj silne znečistený riad).

Používajte sušenie vzduchom, ak ju vaša umývačka ponúka (ak máte staršiu umývačku
bez tejto funkcie, môžete ju po poslednej oplachové fáze vypnúť, otvoriť dvierka
a nechať riad uschnúť prirodzeným pôsobením vzduchu).

Plňte umývačku riadom podľa návodu výrobcu