Grafton Recruitment CEE Salary Survey 2015 – Seriál o prehľade platov – Obchod a marketing

0
1065

Profilovanie pracovnej sily a preferencia budúcich zamestnancov úzko spájajú pracovný trh krajín V4. Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša súhrnný prehľad platov v oblasti obchodu a marketingu na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a otvára možnosť porovnania platového ohodnotenia a mesačnej mzdy v kľúčových oblastiach. V neposlednom rade poukazuje na pozitívny vývoj trendov a rast týkajúci sa pracovných pozícií. 

Obchod a marketing v krajinách CEE

Záujem o zamestnancov v oblasti obchodu a marketingu sa líšia naprieč všetkými európskymi krajinami. Každá krajina má svoje špecifické potreby. V Maďarsku existuje veľké množstvo dostupných marketingových odborníkov, ktorí sa ťažko uplatňujú na trhu práce, na druhej strane v neďalekej Českej republike sú dostupné voľné pozície pre online marketingových špecialistov. Tento trend možno pozorovať aj v Poľsku.

„Spoločnosti očakávajú od kandidátov hlboké vedomosti daného segmentu, často s presahom do IT sveta, ako aj komunikačné zručnosti a manažérske kompetencie. Vynikajúca angličtina je pri väčšine pozícií vyžadovaná automaticky, nakoľko je zvyčajne nevyhnutná na marketingových pozíciách,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Na Slovensku je v oblasti obchodu a marketingu rastúci záujem o obchodných zástupcov so schopnosťou predávať technické produkty. Od kandidátov na týchto pozíciách sa často vyžadujú tri a viac ročné skúsenosti s príslušným typom práce. Kvôli požiadavke na vynikajúce technické znalosti a aktívne jazykové znalosti sú aj ich finančné nároky na najvyššom leveli v rámci segmentu. V Maďarsku je dopyt po regionálnych manažéroch predaja v oblasti FMCG (rýchloobrátkového tovaru) alebo produktových manažérov v oblasti elektroniky. V Českej republike a v Poľsku si predajní agenti najčastejšie nájdu uplatnenie v obchodných reťazcoch alebo v e-commerce.

Obchod a marketing na Slovensku

Obchod a marketing na Slovensku zažíva dlhodobý rozmach, čo je dôvod, prečo mnoho odborníkov a absolventov škôl z rôznych odborov nájde uplatnenie v tomto segmente. V oblasti obchodu a marketingu vzdelanie nie je až tak dôležité, relevantné sú skúsenosti, obchodné uvažovanie a osobné schopnosti.

Aký je dopyt zamestnávateľov na Slovensku?

Pre marketing je všeobecne typický dopyt po sociológoch a absolventoch marketingu a PR. Avšak, informatika, programovanie a grafický dizajn sú tiež dôležité vo vzťahu k internetovému marketingu. Vzdelanie nie je až tak dôležité ani v oblasti predaja. Zásadná je schopnosť zamestnanca aktívne ponúkať produkty a služby a získať viac zákaziek pre firmu.

Na trhu práce sú najžiadanejší obchodní zástupcovia, čo je dané tým, že firmy neustále potrebujú rozšíriť svoje podnikanie a aktívne ponúkať svoje produkty a služby. Takisto neexistujú žiadne významné kvalifikačné bariéry pre obchodné pozície na nižších úrovniach, čo poskytuje žiadateľom možnosť nájsť uplatnenie v rôznych odvetviach.

Zväčša spoločnosti vyžadujú 2-ročnú prax, vrátane preukázateľných výsledkov. Vynikajúce znalosti anglického alebo nemeckého jazyka, v závislosti na špecializáciu na konkrétnom zahraničnom trhu, sú zvyčajne tiež požadované.

„Práca v marketingu je v dlhodobo veľmi „in“, avšak v tomto segmente je veľká fluktuácia zamestnancov. To je dôvod, prečo spoločnosti naďalej hľadajú nových PPC špecialistov, SEO konzultantov, projektových manažérov, account manažérov alebo brand manažérov. Najčastejšie s 2-ročnou praxou a znalosťou anglického jazyka,“ uviedol Miroslav Garaj.